Želite li sami odabrati školske knjige u udžbeničkom kompletu ili odabrati dodatna nastavna pomagala, označite ih u obrascu. Napomena: Nisu odabrana obvezna nastavna sredstva iz stranih jezika jer se ona razlikuju od razreda do razreda.

HRVATSKI JEZIK

smanji
Snježana Zrinjan : KNJIŽEVNOST 1 : čitanka za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 107538
Nakladnik: ALFA
Cijena: 90,00 kn
Marija Čurić, Sanja Dužević-Šepac, Žarko Gazzari, Davorka Horvatek-Modrić, Ruža Križan-Sirovica : ČITANKA 1 : čitanka u prvom razredu četverogodišnje srednje strukovne škole
Šifra: 22119
Nakladnik: ŠK
Cijena: 103,00 kn
Snježana Zrinjan : HRVATSKI JEZIK (AZ) : čitanka iz hrvatskoga jezika za prvi razred četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 107517
Nakladnik: ALFA
Cijena: 110,00 kn
Snježana Zrinjan : HRVATSKI JEZIK 1 : udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola
Šifra: 107542
Nakladnik: ALFA
Cijena: 68,00 kn
Snježana Zrinjan : HRVATSKI JEZIK 1 : radna bilježnica uz udžbenik hrvatskog jezika za 1. razred srednjih strukovnih škola
Šifra: 107543
Nakladnik: ALFA
Cijena: 33,00 kn
Marina Čubrić, Marica Kurtak : HRVATSKI JEZIK 1 : udžbenik hrvatskog jezika za četverogodišnje strukovne škole
Šifra: 21436
Nakladnik: ŠK
Cijena: 76,00 kn
Marina Čubrić, Marica Kurtak : HRVATSKI JEZIK 1 : radna bilježnica hrvatskog jezika za četverogodišnje strukovne škole
Šifra: 21459
Nakladnik: ŠK
Cijena: 39,00 kn
Snježana Zrinjan : HRVATSKI JEZIK (AZ) : udžbenik iz hrvatskoga jezika za prvi razred četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 107528
Nakladnik: ALFA
Cijena: 110,00 kn
Dragutin Rosandić : HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1 : udžbenik za 1. razred četverogodišnjih strukovnih tehničkih škola
Šifra: 20100
Nakladnik: ŠK
Cijena: 93,00 kn
Dragica Dujmović-Markusi, Tanja Španjić : ČITANKA 1 : udžbenik hrvatskoga jezika za prvi razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 162771
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 105,00 kn
Snježana Zbukvić-Ožbolt, Snježana Zrinjan : ČITANKA 1 : udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 20546
Nakladnik: ŠK
Cijena: 103,00 kn
Blanka Brkašić, Gordana Potnar-Matković, Tanja Španjić : ČITANKA 2 : čitanka hrvatskoga jezika za drugi razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 146178
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 97,00 kn
Vesna Kajganić, Vedrana Močnik : HRVATSKI JEZIK 1 : udžbenik hrvatskoga jezika za prvi razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 143531
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 72,00 kn
Vesna Kajganić, Vedrana Močnik : HRVATSKI JEZIK 1 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za prvi razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 143532
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 35,00 kn
Snježana Zrinjan : HRVATSKI JEZIK 1 : udžbenik za 1. razred trogodišnje strukovne škole
Šifra: 20575
Nakladnik: ŠK
Cijena: 74,00 kn
Snježana Zrinjan : HRVATSKI JEZIK 1 : radna bilježnica za 1. razred trogodišnje strukovne škole
Šifra: 20968
Nakladnik: ŠK
Cijena: 39,00 kn
Andreja Jureković Perković, Marija Matković : HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1 : integrirani udžbenik hrvatskog jezika i književnosti u prvom razredu trogodišnje srednje strukovne škole
Šifra: 22009
Nakladnik: ŠK
Cijena: 119,00 kn
Andreja Jureković Perković, Marija Matković : HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1 : radna bilježnica za hrvatski jezik i književnost u prvom razredu trogodišnje srednje strukovne škole
Šifra: 22010
Nakladnik: ŠK
Cijena: 49,00 kn
Dubravka Bouša, Marija Gazzari, Žarko Gazzari : HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1 : integrirani udžbenik za 1. razred srednje medicinske škole
Šifra: 21658
Nakladnik: ŠK
Cijena: 119,00 kn
Dubravka Bouša, Marija Gazzari, Žarko Gazzari : HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1 : radna bilježnica uz integrirani udžbenik za 1. razred srednje medicinske škole
Šifra: 21659
Nakladnik: ŠK
Cijena: 49,00 kn
Franca Puškarić : NAŠ HRVATSKI 1-3 : udžbenik iz hrvatskog jezika za trogodišnju strukovnu školu za stjecanje niže stručne spreme prema posebnom programu
Šifra: 21471
Nakladnik: ŠK
Cijena: 105,00 kn
Franca Puškarić : NAŠ HRVATSKI 1-3 : radna bilježnica iz hrvatskog jezika za trogodišnju strukovnu školu za stjecanje niže stručne spreme prema posebnom programu
Šifra: 21472
Nakladnik: ŠK
Cijena: 76,00 kn

ENGLESKI JEZIK

smanji
Jon Naunton : HEAD FOR BUSINESS INTERMEDIATE Student's Book : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred ekonomskih škola, prvi strani jezik
Šifra: 163454
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 104,00 kn
Jon Naunton : HEAD FOR BUSINESS INTERMEDIATE Workbook : radna bilježnica za engleski jezik za 1. i 2. razred ekonomskih škola, prvi strani jezik
Šifra: 163455
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 57,00 kn
Rod Revell, Trish Stott : HIGHLY RECOMMENDED Student's Book : udžbenik engleskog jezika za 1. razred ugostiteljskih i turističkih škola, prvi strani jezik
Šifra: 163458
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 104,00 kn
Rod Revell, Trish Stott : HIGHLY RECOMMENDED Workbook : radna bilježnica za engleski jezik za 1. razred ugostiteljskih i turističkih škola, prvi strani jezik
Šifra: 163459
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 57,00 kn
Vicki Hollett : TECH TALK ELEMENTARY Student's Book : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred 3-godišnjih strojarskih škola
Šifra: 163461
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 104,00 kn
Brian Cross, John Sydes : TECH TALK ELEMENTARY Workbook : radna bilježnica za engleski jezik za 1. i 2. razred 3-godišnjih strojarskih škola
Šifra: 163462
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 57,00 kn
Boris Anić, Petra Buljević, Susan D. Curtis, Milena Gilić, Višnja Pentić : TUNE UP! : udžbenik engleskog jezika s CD-om za prvi razred ekonomske škole, prvi strani jezik
Šifra: 163082
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 99,00 kn
Boris Anić, Petra Buljević, Milena Gilić, Phil Hewitt : TUNE UP! : radna bilježnica iz engleskoga jezika za prvi razred ekonomske škole, prvi strani jezik
Šifra: 163083
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 59,00 kn
Elizabeth Harrison-Paj : CAN I HELP YOU...WITH YOUR ENGLISH? 1 : udžbenik za 1. razred strukovnih škola : 6. godina učenja
Šifra: 20705
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn
Elizabeth Harrison-Paj : CAN I HELP YOU...WITH YOUR ENGLISH? 1 : radna bilježnica za 1. razred strukovnih škola : 6. godina učenja
Šifra: 20555
Nakladnik: ŠK
Cijena: 50,00 kn
Mirjana Jurčić, Dunja Palčok : YOU'RE WELCOME 1 : udžbenik engleskog jezika za ugostiteljsku struku
Šifra: 20835
Nakladnik: ŠK
Cijena: 93,00 kn
Martina Horvat, Evelina Mišćin : CATCH UP WITH YOUR ENGLISH PLUS : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred strukovnih škola : 6. i 7. godina učenja
Šifra: 21493
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn
Martina Horvat, Evelina Mišćin : CATCH UP WITH YOUR ENGLISH PLUS : radna bilježnica 1 iz engleskog jezika za 1. razred strukovnih škola : 6. godina učenja
Šifra: 21494
Nakladnik: ŠK
Cijena: 50,00 kn
Martin Doolan, Stephen Hindlaugh, Bob Špaleta : LOG ON @ 1 IN FRAME : udžbenik engleskog jezika za 1. razred gimnazije i srednjih četverogodišnjih škola : 6. godina učenja
Šifra: 21588
Nakladnik: ŠK
Cijena: 96,00 kn
Martin Doolan, Stephen Hindlaugh, Bob Špaleta : LOG ON @ 1 IN FRAME : radna bilježnica iz engleskog jezika za 1. razred gimnazija i srednjih četverogodišnjih škola : 6. godina učenja
Šifra: 21589
Nakladnik: ŠK
Cijena: 57,00 kn
Herbert Puchta, Jeff Stranks : ENGLISH IN MIND 1 : Student's Book 1 with DVD-ROM: za učenje engl. kao 1. str. jez. u 3.-god. i 2. str. jezika u 4.god. strukovnim školama
Šifra: 107629
Nakladnik: KLETT
Cijena: 105,00 kn
Herbert Puchta, Jeff Stranks : ENGLISH IN MIND 1 : Workbook 1: za učenje engleskog kao 1. str. Jez. u 3.-god. i 2. str. jez u 4.god. strukovnim školama
Šifra: 107628
Nakladnik: KLETT
Cijena: 55,00 kn
Bob Hastings, Stuart McKinlay : NEW SUCCESS PRE-INTERMEDIATE : udžbenik engleskog jezika za 1. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik i 2. i 3. ili 3. razred srednjih strukovnih trogodišnjih škola, prvi strani jezik. Za 2. i 3. razred gimnazije i srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, drugi strani jezik.
Šifra: 108569
Nakladnik: LJEVAK
Cijena: 95,00 kn
Lindsay White, Dominika Chandler : NEW SUCCESS PRE-INTERMEDIATE : radna bilježnica engleskog jezika za 1. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik i 2. i 3. ili 3. razred srednjih strukovnih trogodišnjih škola, prvi strani jezik. Za 2. i 3. razred gimnazije i srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, drugi strani jezik.
Šifra: 108570
Nakladnik: LJEVAK
Cijena: 65,00 kn
Michael Harris, Anna Sikorzynska : CHOICES PRE-INTERMEDIATE : udžbenik engleskog jezika za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. i 2. ili 2. i 3. ili 3.razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; za 1. i 2. razred medicinskih škola, prvi strani jezik. Za 2. i 3. razred gimnazija, drugi strani jezik i 2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik.
Šifra: 108561
Nakladnik: LJEVAK
Cijena: 95,00 kn
Sue Kay, Vaughan Jones : CHOICES PRE-INTERMEDIATE : radna bilježnica engleskog jezika za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. i 2. ili 2. i 3. ili 3.razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; za 1. i 2. razred medicinskih škola, prvi strani jezik. Za 2. i 3. razred gimnazija, drugi strani jezik i 2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik.
Šifra: 108562
Nakladnik: LJEVAK
Cijena: 65,00 kn
Jane Comyns Carr, Jennifer Parsons, Peter Moran, Lindsay White : NEW SUCCESS ELEMENTARY : udžbenik engleskog jezika za 1. ili 1. i 2. razred srednjih strukovnih trogodišnjih škola, prvi strani jezik; 1. i 2. razred srednjih strukovnih dvogodišnjih škola, prvi strani jezik. Za 1. razred gimnazije, drugi strani jezik i 1. i 2. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, drugi strani jezik.
Šifra: 108567
Nakladnik: LJEVAK
Cijena: 95,00 kn
David Riley, Rod Fricker, Dominika Chandler : NEW SUCCESS ELEMENTARY : radna bilježnica engleskog jezika za 1. ili 1. i 2. razred srednjih strukovnih trogodišnjih škola, prvi strani jezik; 1. i 2. razred srednjih strukovnih dvogodišnjih škola, prvi strani jezik. Za 1. razred gimnazije, drugi strani jezik i 1. i 2. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, drugi strani jezik.
Šifra: 108568
Nakladnik: LJEVAK
Cijena: 69,00 kn
Michael Harris, Anna Sikorzynska : CHOICES ELEMENTARY : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred ili 1. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik. Za 1. razred gimnazija, drugi strani jezik i 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik.
Šifra: 108559
Nakladnik: LJEVAK
Cijena: 95,00 kn
Rod Fricker : CHOICES ELEMENTARY : radna bilježnica engleskog jezika za 1. i 2. razred ili 1. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik. Za 1. razred gimnazija, drugi strani jezik i 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik.
Šifra: 108560
Nakladnik: LJEVAK
Cijena: 69,00 kn
Bob Hastings, Stuart McKinlay : NEW SUCCESS INTERMEDIATE : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija, prvi strani jezik; 1. i 2. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik, i 1. i 2. razred medicinskih škola, prvi strani jezik. Za 4. razred gimnazije, drugi strani jezik; 4. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, drugi strani jezik
Šifra: 108571
Nakladnik: LJEVAK
Cijena: 95,00 kn
Lindsay White, Dominika Chandler : NEW SUCCESS INTERMEDIATE : radna bilježnica engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija, prvi strani jezik; 1. i 2. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik, i 1. i 2. razred medicinskih škola, prvi strani jezik. Za 4. razred gimnazije, drugi strani jezik; 4. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, drugi s
Šifra: 108572
Nakladnik: LJEVAK
Cijena: 69,00 kn
Michael Harris, Anna Sikorzynska : CHOICES INTERMEDIATE : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija, prvi strani jezik; 1. i 2. razred ili 2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. ili 3. razred trogodišnjih strukovnih škola , prvi strani jezik; 1. i 2. razred medicinskih škola, prvi strani jezik. Za 3. i 4. razred gimnazija, drugi strani jezik i 3. i 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik.
Šifra: 108563
Nakladnik: LJEVAK
Cijena: 95,00 kn
Rod Fricker : CHOICES INTERMEDIATE : radna bilježnica engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija, prvi strani jezik; 1. i 2. razred ili 2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. ili 3. razred trogodišnjih strukovnih škola , prvi strani jezik; 1. i 2. razred medicinskih škola, prvi strani jezik. Za 3. i 4. razred gimnazija, drugi strani jezik i 3. i 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik.
Šifra: 108564
Nakladnik: LJEVAK
Cijena: 65,00 kn
Paul Radley, Daniela Simons : NEW HORIZONS 1 STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. razred strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. razred gimnazija i četvorogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik
Šifra: 107876
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 99,00 kn
Paul Radley, Daniela Simons : NEW HORIZONS 1 WORKBOOK : radna bilježnica za engleski jezik, 1. razred strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. razred gimnazija i četvorogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik
Šifra: 107877
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 61,00 kn
Tim Falla, Paul A. Davies : SOLUTIONS 2nd EDITION, ELEMENTARY STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika A2+ za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Šifra: 107884
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 103,00 kn
Tim Falla, Paul A. Davies : SOLUTIONS 2nd EDITION, ELEMENTARY WORKBOOK WITH AUDIO CD : radna bilježnica za engleski jezik A2+ za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Šifra: 107885
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 60,00 kn
Tim Falla, Paul A. Davies : SOLUTIONS 2nd EDITION, PRE-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika B1 za 1. razred gimnazije, prvi strani jezik i 1. ili 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Šifra: 107859
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 103,00 kn
Tim Falla, Paul A. Davies : SOLUTIONS 2nd EDITION, PRE-INTERMEDIATE WORKBOOK WITH AUDIO CD : radna bilježnica za engleski jezik B1 za 1. razred gimnazije, prvi strani jezik i 1. ili 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Šifra: 107860
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 60,00 kn
Jayne Wildman, Fiona Beddall : INSIGHT PRE-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1.-3. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Šifra: 107936
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 98,00 kn
Mike Sayer, Rachael Roberts : INSIGHT PRE-INTERMEDIATE WORKBOOK : radna bilježnica za engleski jezik, 1. razred 4godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1.-3. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Šifra: 107887
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 66,00 kn
Jayne Wildman (s Cathy Myers i Claire Thacker) : INSIGHT INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 107855
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 98,00 kn
Paul Hancock : INSIGHT INTERMEDIATE WORKBOOK : radna bilježnica za engleski jezik, 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 107856
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 66,00 kn
Liz Soars, John Soars : NEW HEADWAY FOURTH EDITION ELEMENTARY STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. razred 4-godišnjih strukovnih škola i gimnazija, drugi strani jezik
Šifra: 107872
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 101,00 kn
Liz Soars, John Soars : NEW HEADWAY FOURTH EDITION ELEMENTARY WORKBOOK : radna bilježnica za engleski jezik, 1. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. razred 4-godišnjih strukovnih škola i gimnazija, drugi strani jezik
Šifra: 107873
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 62,00 kn
John Soars, Liz Soars : NEW HEADWAY FOURTH EDITION PRE-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik
Šifra: 107874
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 101,00 kn
John Soars, Liz Soars : NEW HEADWAY FOURTH EDITION PRE-INTERMEDIATE WORKBOOK : radna bilježnica za engleski jezik, 1. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik
Šifra: 107875
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 63,00 kn
John Soars, Liz Soars : NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik
Šifra: 163425
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 101,00 kn
John Soars, Liz Soars : NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK A : radna bilježnica za engleski jezik, 1. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik
Šifra: 107867
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 62,00 kn
John Soars, Liz Soars : NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK B : radna bilježnica za engleski jezik, 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik
Šifra: 107868
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 62,00 kn
Anica Gregović : FORWARD 1 : udžbenik engleskog jezika u prvom razredu srednjih četverogodišnjih i petogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 21682
Nakladnik: ŠK
Cijena: 99,00 kn
Anica Gregović : FORWARD 1 : radna bilježnica za engleski jezik u prvom razredu srednjih četverogodišnjih i petogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 21683
Nakladnik: ŠK
Cijena: 59,00 kn
Hugh Dellar, Andrew Walkley : OUTCOMES ELEMENTARY STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred 3-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik
Šifra: 108621
Nakladnik: VBZ
Cijena: 105,00 kn
Peter Maggs, Catherine Smith : OUTCOMES ELEMENTARY WORKBOOK : radna bilježnica engleskog jezika za 1. i 2. razred 3-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik
Šifra: 108622
Nakladnik: VBZ
Cijena: 59,00 kn
Hugh Dellar, Andrew Walkley : OUTCOMES INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. i 4. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik
Šifra: 108625
Nakladnik: VBZ
Cijena: 105,00 kn
Amanda Maris : OUTCOMES INTERMEDIATE WORKBOOK : radna bilježnica engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. i 4. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik
Šifra: 108626
Nakladnik: VBZ
Cijena: 59,00 kn

NJEMAČKI JEZIK

smanji
Anni Fischer-Mitziviris, Sylvia Janke-Papanikolaou : AUSBLICK 1, BRÜCKENKURS : udžbenik njemačkog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 1. strani jezik
Šifra: 162623
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 94,00 kn
Anni Fischer-Mitziviris, Sylvia Janke-Papanikolaou : AUSBLICK 1, BRÜCKENKURS : radna bilježnica njemačkog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 1. strani jezik
Šifra: 162624
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 78,00 kn
Anta Kursiša, Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Erna Szakaly, Sara Vicente : DEUTSCH.COM 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Šifra: 162998
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 110,00 kn
Carmen Cristache, Birgit Kirchner, Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Erna Szakaly, Sara Vicente : DEUTSCH.COM 1 : radna bilježnica njemačkog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Šifra: 163000
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 91,00 kn
Irena Horvatić Čajko, Irena Lasić : zweite.sprache@DEUTSCH.de 1 : udžbenik njemačkog kao drugog jezika za 1. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 21461
Nakladnik: ŠK
Cijena: 89,00 kn
Irena Horvatić Čajko, Irena Lasić : zweite.sprache@DEUTSCH.de 1 : radna bilježnica njemačkog kao drugog jezika za 1. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 21462
Nakladnik: ŠK
Cijena: 59,00 kn
Zdenka Mandekić, Romana Papa, Dunja Ptiček, Angelina Puović : DEUTSCH FÜR DEN BERUF 1 : udžbenik za 1. razred strukovnih škola : 6. godina učenja
Šifra: 20199
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn
Dunja Ptiček, Angelina Puović : DEUTSCH FÜR DEN BERUF 1 : radna bilježnica za 1. razred strukovnih škola : 6. godina učenja
Šifra: 20913
Nakladnik: ŠK
Cijena: 54,00 kn
Ljiljana Troskot : DEUTSCH IN DER WIRTSCHAFTSSCHULE 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. razred ekonomskih škola : 6. godina učenja
Šifra: 20631
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn
Giorgio Motta, Beata Ćwikowska, Olga Vomáčková, Tomáš Černý; suradnica u preradi: Blaženka Abramović : DIREKT NEU 1 : udžbenik i radna bilježnica u jednom svesku za 1. razred gimnazija i strukovnih škola, za početno (1. godina učenja) kao i za napredno učenje (6. godina učenja) sa audio CD-om
Šifra: 107645
Nakladnik: KLETT
Cijena: 129,00 kn
Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler (1. -3. lekcija) : TEAM DEUTSCH NEU 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 6. godina učenja s pripadajućim audio CD-om
Šifra: 107649
Nakladnik: KLETT
Cijena: 104,00 kn
Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler (1. -3. lekcija) : TEAM DEUTSCH NEU 1 : radna bilježnica njemačkog jezika za 1. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 6. godina učenja
Šifra: 107650
Nakladnik: KLETT
Cijena: 83,00 kn
Irena Lasić, Željka Brezni : DEUTSCH IST KLASSE! 1 : udžbenik njemačkog jezika s audio CD-om u prvom razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola - 6. i 9. godina učenja
Šifra: 21782
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn
Irena Lasić, Željka Brezni : DEUTSCH IST KLASSE! 1 : radna bilježnica za njemački jezik u prvom razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola - 6. i 9. godina učenja
Šifra: 21783
Nakladnik: ŠK
Cijena: 65,00 kn
Wilfried Krenn, Herbert Puchta : IDEEN 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Šifra: 107962
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 115,00 kn
Wilfried Krenn, Herbert Puchta : IDEEN 1 : radna bilježnica njemačkog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Šifra: 107963
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 95,00 kn

FRANCUSKI JEZIK

smanji
Annie Berthet, Catherine Hugot, Veronique M. Kizirian, Beatrix Sampsonis, Monique Waendendries : ALTER EGO 1 : udžbenik francuskog jezika za 1. razred dvojezične gimnazije i 1. razred gimnazija, 1. strani jezik; 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Šifra: 163060
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 121,00 kn
Annie Berthet, Catherine Hugot, Beatrix Sampsonis, Monique Waendendries : ALTER EGO 1 : radna bilježnica francuskog jezika za 1. razred dvojezične gimnazije i 1. razred gimnazija, 1. strani jezik; 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Šifra: 107968
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 72,00 kn
Guy Capelle, Robert Menand : LE NOUVEAU TAXI! 1 : udžbenik francuskog jezika za 1. razred jezične gimnazije, 2. strani jezik; 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Šifra: 162400
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 121,00 kn
Guy Capelle, Robert Menand : LE NOUVEAU TAXI! 1 : radna bilježnica francuskog jezika za 1. razred jezične gimnazije, 2. strani jezik; 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Šifra: 162401
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 72,00 kn
Blaženka Bubanj : LE FRANCAIS POUR L'HOTELLERIE ET LE TOURISME : udžbenik francuskog jezika za ugostiteljsko-hotelijersku struku
Šifra: 20816
Nakladnik: ŠK
Cijena: 109,00 kn
Blaženka Bubanj : VOYAGES, VOYAGES... - LE FRANCAIS DE LA RESTAURATION, DE L'HOTELLERIE ET DU TOURISME, NIVEAU 1 : udžbenik francuskog jezika za ugostiteljsku struku u prvom i drugom razredu
Šifra: 22083
Nakladnik: ŠK
Cijena: 109,00 kn

TALIJANSKI JEZIK

smanji
Nazzarena Cozzi, Francesco Federico, Adriana Tancorre : CAFFE ITALIA 1 : udžbenik talijanskog jezika za 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Šifra: 163091
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 100,00 kn
Nazzarena Cozzi, Francesco Federico, Adriana Tancorre : CAFFE ITALIA 1 : radna bilježnica iz talijanskog jezika za 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Šifra: 163092
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 62,00 kn
Željka Štefan : BENVENUTI 1 : udžbenik s CD-om za 1. razred ugostiteljskih škola : 1. godina učenja
Šifra: 20843
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn
Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana Marković Marinković, Nives Sironić Bonefačić : STIAMO INSIEME 1 : corso di lingua italiana per le medie superiori : udžbenik talijanskog jezika za srednju školu : 1. godina učenja
Šifra: 20565
Nakladnik: ŠK
Cijena: 101,00 kn
Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana Marković Marinković, Nives Sironić Bonefačić : STIAMO INSIEME 1 : quaderno di esercizi : radna bilježnica uz udžbenik talijanskog jezika za srednju školu : 1. godina učenja
Šifra: 20568
Nakladnik: ŠK
Cijena: 55,00 kn
Milvia Marić-Kos, Branka Pučalka Biffel : AFFARE FATTO 1 : udžbenik talijanskog jezika za 1. razred četverogodišnje strukovne škole, 1. godina učenja
Šifra: 20730
Nakladnik: ŠK
Cijena: 105,00 kn
Milvia Marić-Kos, Branka Pučalka Biffel : AFFARE FATTO 1 : radna bilježnica talijanskog jezika za 1. razred četverogodišnje strukovne škole, 1. godina učenja
Šifra: 20731
Nakladnik: ŠK
Cijena: 57,00 kn
S. Magnelli, T. Marin : NUOVO PROGETTO ITALIANO 1 : libro dello studente + CD-ROM : udžbenik talijanskog jezika za 1. i 2. razred gimnazije i četverogodišnje strukovne škole
Šifra: 162420
Nakladnik: VBZ
Cijena: 129,00 kn
S. Magnelli, T. Marin : NUOVO PROGETTO ITALIANO 1 : quaderno degli esercizi : radna bilježnica iz talijanskog jezika za 1. i 2. razred gimnazije i četverogodišnje strukovne škole
Šifra: 161787
Nakladnik: VBZ
Cijena: 81,00 kn

LATINSKI JEZIK - IZBORNI PREDMET

smanji
Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral : ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : udžbenik iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja
Šifra: 21649
Nakladnik: ŠK
Cijena: 97,00 kn
Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral : ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : radna bilježnica iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja
Šifra: 21650
Nakladnik: ŠK
Cijena: 70,00 kn

ŠPANJOLSKI JEZIK

smanji
Monserrat Alonso Cuenca, Rocio Prieto Prieto : EMBARQUE 1
Šifra: 107980
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 145,00 kn
Monserrat Alonso Cuenca, Rocio Prieto Prieto : EMBARQUE 1
Šifra: 107981
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 80,00 kn

POVIJEST

smanji
Stjepan Bekavac, Tomislav Šarlija : HRVATSKA I SVIJET 1 : udžbenik za 1. razred 4-godišnje strukovne škole
Šifra: 116749
Nakladnik: ALFA
Cijena: 91,00 kn
Vesna Đurić, Ivan Peklić : HRVATSKA I SVIJET : od prapovijesti do Francuske revolucije 1789. godine : udžbenik iz povijesti za 1. razred srednjih strukovnih škola
Šifra: 112477
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 84,00 kn
Zdenko Samaržija : HRVATSKA I SVIJET 1 : udžbenik povijesti za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 20929
Nakladnik: ŠK
Cijena: 97,00 kn
Stjepan Bekavac, Mario Jareb, Tomislav Šarlija : HRVATSKA POVIJEST : udžbenik za 1. razred strukovnih škola
Šifra: 143424
Nakladnik: ALFA
Cijena: 91,00 kn
Vesna Đurić, Ivan Peklić : HRVATSKA POVIJEST : od doseljenja Hrvata do naših dana : udžbenik povijesti za 1. razred trogodišnjih srednjih strukovnih škola
Šifra: 115041
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 89,00 kn
Ivan Dukić, Krešimir Erdelja, Igor Stojaković : HRVATSKA POVIJEST : udžbenik povijesti za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 20928
Nakladnik: ŠK
Cijena: 97,00 kn

GEOGRAFIJA

smanji
Ines Kozina, Mate Matas : OPĆA GEOGRAFIJA : udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola
Šifra: 21406
Nakladnik: ŠK
Cijena: 97,00 kn
Karmen Boroša Kokić, Aleksandra Šmit : GEOGRAFIJA 1 : udžbenik geografije za 1. razred ekonomske škole
Šifra: 20739
Nakladnik: ŠK
Cijena: 97,00 kn
Ružica Lončar, Tomislav Ševo : GEOGRAFIJA 1 : udžbenik iz geografije za prvi razred srednjih strukovnih škola
Šifra: 107521
Nakladnik: ALFA
Cijena: 105,00 kn
Emil Čokonaj, Ružica Vuk : GEOGRAFIJA 1 : udžbenik iz geografije za I. razred srednjih strukovnih škola
Šifra: 107732
Nakladnik: MERIDIJANI
Cijena: 99,00 kn
Emil Čokonaj, Vedran Šikić, Ružica Vuk : GEOGRAFIJA 1 : udžbenik iz geografije za I. razred ekonomske škole
Šifra: 107728
Nakladnik: MERIDIJANI
Cijena: 103,00 kn
Mladen Maradin, Hermenegildo Gall : GEOGRAFIJA 1 : udžbenik geografije za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola
Šifra: 21669
Nakladnik: ŠK
Cijena: 99,00 kn
Demir Šehić, Denis Šehić : GEOGRAFSKI ATLAS ZA SREDNJU ŠKOLU
Šifra: 20573
Nakladnik: ŠK
Cijena: 119,00 kn

BIOLOGIJA

smanji
Vesna Ančić, Irella Bogut, Snježana Đumlija : OD MOLEKULE DO ORGANIZMA : udžbenik iz biologije za strukovne škole
Šifra: 143418
Nakladnik: ALFA
Cijena: 96,00 kn
Vesna Ančić, Irella Bogut, Snježana Đumlija : OD MOLEKULE DO ORGANIZMA : radna bilježnica iz biologije za 1. razred strukovne škole
Šifra: 143399
Nakladnik: ALFA
Cijena: 39,00 kn
Daniela Novoselić, Ljiljana Vidović : ČOVJEK I ZDRAVLJE : udžbenik za 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 143400
Nakladnik: ALFA
Cijena: 94,00 kn
Mirjana Mijić, Roberto Škara, Mauro Štifanić : BIOLOGIJA : udžbenik za prvi razred ekonomske škole
Šifra: 133342
Nakladnik: ALKA
Cijena: 105,00 kn
Mirjana Mijić, Roberto Škara : BIOLOGIJA : udžbenik za 2. razred 3-godišnjih ugostiteljskih škola i 1. razred hotelijersko-turističkih škola
Šifra: 137307
Nakladnik: ALKA
Cijena: 105,00 kn
Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar : ČOVJEK I ZDRAVLJE : udžbenik iz biologije s multimedijskim sadržajem za 1. razred srednjih strukovnih škola s jednogodišnjim programom biologije
Šifra: 153710
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 139,65 kn
Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar : ČOVJEK I ZDRAVLJE : radna bilježnica iz biologije za 1. razred srednjih strukovnih škola s jednogodišnjim programom biologije
Šifra: 153711
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 61,95 kn
Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar : ČOVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ : udžbenik iz biologije s multimedijskim sadržajem za 1. razred srednjih strukovnih škola s jednogodišnjim programom biologije
Šifra: 154432
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 82,95 kn
Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar : ČOVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ : radna bilježnica iz biologije za 1. razred srednjih strukovnih škola s jednogodišnjim programom biologije
Šifra: 153723
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 47,25 kn
Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar : BIOLOGIJA : udžbenik iz biologije s multimedijskim sadržajem za 1. razred srednjih ekonomskih škola s jednogodišnjim programom biologije
Šifra: 153911
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 168,00 kn
Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar : BIOLOGIJA : radna bilježnica iz biologije za 1. razred srednjih ekonomskih škola s jednogodišnjim programom biologije
Šifra: 153724
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 93,45 kn
Milivoj Boranić, Jasna Matekalo Draganović, Milivoj Slijepčević : ČOVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ : udžbenik biologije za 1. i 2. razred srednjih strukovnih škola
Šifra: 21419
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn
Mišo Rašan, Krešimir Trojko : ČOVJEK I ZDRAVLJE : radna bilježnica iz biologije - MODUL B - za 1. i 2. razred srednjih strukovnih škola
Šifra: 21486
Nakladnik: ŠK
Cijena: 39,00 kn
Mišo Rašan, Krešimir Trojko : ČOVJEK I OKOLIŠ : radna bilježnica iz biologije - MODUL C - za 1. i 2. razred srednjih strukovnih škola
Šifra: 21487
Nakladnik: ŠK
Cijena: 39,00 kn
Mišo Rašan, Krešimir Trojko : BIOLOGIJA : udžbenik biologije za srednje ekonomske škole
Šifra: 20744
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn
Mišo Rašan, Krešimir Trojko : BIOLOGIJA : radna bilježnica biologije za srednje ekonomske škole
Šifra: 20745
Nakladnik: ŠK
Cijena: 39,00 kn
Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar : BIOLOGIJA 1 : udžbenik iz biologije s multimedijskim sadržajem za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom biologije
Šifra: 107699
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 168,00 kn
Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar : BIOLOGIJA 1 : radna bilježnica iz biologije za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom biologije
Šifra: 107700
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 93,45 kn
Željko Krstanac, Karlo Horvatin : OD MOLEKULE DO ORGANIZMA : udžbenik biologije za strukovne škole, svezak A
Šifra: 108387
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 86,00 kn
Gabrijela Marin, Mirko Jamnicki Dojmi : BIOLOGIJA 1 : udžbenik biologije za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola
Šifra: 21656
Nakladnik: ŠK
Cijena: 99,00 kn
Gabrijela Marin : BIOLOGIJA 1 : radna bilježnica iz biologije za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola
Šifra: 21657
Nakladnik: ŠK
Cijena: 49,00 kn
Željko Krstanac, Gorica Grozdanić, Karlo Horvatin : ČOVJEK I ZDRAVLJE : udžbenik biologije za strukovne škole, svezak B
Šifra: 108388
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 79,00 kn
Gorica Grozdanić, Karlo Horvatin, Željko Krstanac : ČOVJEK I OKOLIŠ : udžbenik biologije za strukovne škole, svezak C
Šifra: 108389
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 79,00 kn
Karlo Horvatin, Željko Krstanac, Gorica Grozdanić : ČOVJEK I NASLJEĐIVANJE : udžbenik biologije za strukovne škole, svezak D
Šifra: 108390
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 79,00 kn
Oskar P. Springer : HIGIJENA : udžbenik za strukovne škole s jednogodišnjim i dvogodišnjim programom
Šifra: 141482
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 99,00 kn
Vesna Kostović Vranješ, Mirko Ruščić : HIGIJENA : udžbenik za trogodišnje strukovne škole
Šifra: 21485
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn
Vesna Kostović Vranješ : HIGIJENA : radna bilježnica za trogodišnje srednje strukovne škole
Šifra: 21595
Nakladnik: ŠK
Cijena: 48,00 kn

KEMIJA

smanji
Mira Herak, Antica Petreski : OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA : udžbenik za 1. razred zdravstvenih škola
Šifra: 132265
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 99,00 kn
Mira Herak, Antica Petreski : OSNOVE OPĆE I ANORGANSKE KEMIJE : udžbenik za 1. razred strukovnih škola s dvogodišnjim programom kemije
Šifra: 133167
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 99,00 kn
Zdravka Cindrić, Antica Petreski, Ljubica Petrić, Blanka Sever : OPĆA KEMIJA 1 : zbirka riješenih primjera i zadataka iz opće kemije za učenike prvih razreda srednjih škola
Šifra: 143515
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 76,00 kn
Mara Banović : ANALITIČKA KEMIJA : za zdravstvene škole
Šifra: 21623
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn
Mihovil Hus, Dunja Nöthig-Hus : KEMIJA 1 : udžbenik kemije za 1. razred strukovnih škola s dvogodišnjim programom kemije
Šifra: 21473
Nakladnik: ŠK
Cijena: 97,00 kn
Helena Čičak, Blanka Sever, Dubravka Stričević : ORGANSKA KEMIJA : udžbenik za zdravstvene i kemijske škole
Šifra: 143538
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 99,00 kn
Mira Herak, Antica Petreski : OPĆA KEMIJA : udžbenik kemije za prvi razred medicinske škole
Šifra: 158523
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 99,00 kn
Sonja Rupčić-Petelinc, Frances Novosel : OSNOVE OPĆE KEMIJE : udžbenik kemije za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola
Šifra: 21663
Nakladnik: ŠK
Cijena: 106,00 kn
Ljiljana Kovačević, Silvija Krnić, Gordana Pavlović, Zora Popović : KEMIJA 1 : udžbenik za jednogodišnji program kemije
Šifra: 143398
Nakladnik: ALFA
Cijena: 96,00 kn
Marko Hrgar : KEMIJA : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred srednjih strukovnih škola s jednogodišnjim programom kemije
Šifra: 153771
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 73,50 kn
Beata Gabrić, Marko Hrgar : KEMIJA : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred srednjih ekonomskih škola
Šifra: 153773
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 73,50 kn
Mira Herak, Blanka Sever, Biserka Zdjelarević : KEMIJA OKO NAS : udžbenik za strukovne škole s jednogodišnjim programom kemije
Šifra: 131808
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 99,00 kn
Antica Petreski, Blanka Sever : KEMIJA : udžbenik za 1. razred ekonomskih škola
Šifra: 20675
Nakladnik: ŠK
Cijena: 97,00 kn

FIZIKA

smanji
Dubravko Horvat, Dario Hrupec : FIZIKA 1, POJMOVI I KONCEPTI : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola s četverogodišnjim učenjem fizike
Šifra: 107707
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 156,45 kn
Dubravko Horvat, Dario Hrupec, Branko Maković : FIZIKA 1, POJMOVI I KONCEPTI : zbirka zadataka za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola s četverogodišnjim učenjem fizike
Šifra: 107708
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 72,45 kn
Hrvoje Negovec, Damir Pavlović : FIZIKA 1 : udžbenik fizike za 1. razred strukovnih škola s četverogodišnjim programom učenja fizike
Šifra: 153144
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 108,00 kn
Petar Kulišić, Mladen Pavlović : FIZIKA 1 : udžbenik fizike za 1. i 2. razred četverogodišnjih i 1.-3. razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 21447
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn
Vjera Lopac : FIZIKA 1 : udžbenik fizike za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 20951
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn
Tatjana Roginić : U SVEMU JE FIZIKA 1 : udžbenik iz fizike za 1. razred srednjih strukovnih škola sa četverogodišnjim programom fizike
Šifra: 21951
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn
Jakov Labor : FIZIKA 1 : udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola s četverogodišnjim programom fizike
Šifra: 107411
Nakladnik: ALFA
Cijena: 104,00 kn
Jakov Labor : FIZIKA 1 : zbirka zadataka za 1. razred srednjih strukovnih škola s četvrerogodišnjim programom fizike
Šifra: 107412
Nakladnik: ALFA
Cijena: 60,00 kn
Anamarija Godinić, Dario Hrupec, Danijela Takač : TEMELJI FIZIKE 1 : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola s trogodišnjim učenjem fizike
Šifra: 153643
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 139,65 kn
Dubravko Horvat, Dario Hrupec, Branko Maković, Danijela Takač : TEMELJI FIZIKE 1 : zbirka zadataka za 1. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola s trogodišnjim učenjem fizike
Šifra: 153645
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 57,75 kn
Damir Pavlović, Marinko Srdelić : FIZIKA 1 : udžbenik fizike za prvi razred strukovnih škola s dvogodišnjim programom fizike
Šifra: 153150
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 89,00 kn
Damir Pavlović, Marinko Srdelić : FIZIKA 1 : udžbenik fizike za prvi razred strukovnih škola s trogodišnjim programom fizike
Šifra: 153152
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 89,00 kn
Petar Kulišić, Mladen Pavlović : FIZIKA 1 : udžbenik fizike za 1. i 2. razred četverogodišnjih i 1.-2. razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 21447
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn
Tatjana Roginić : FIZIKA 1 : udžbenik za 1. razred srednjih škola s trogodišnjim programom fizike
Šifra: 21942
Nakladnik: ŠK
Cijena: 108,00 kn
Tatjana Roginić : FIZIKA 1 : udžbenik za 1. razred srednjih škola s dvogodišnjim programom fizike
Šifra: 21956
Nakladnik: ŠK
Cijena: 105,00 kn
Dario Hrupec : FIZIKA U MEDICINI 1 : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom fizike
Šifra: 107711
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 139,65 kn
Dubravko Horvat, Dario Hrupec : FIZIKA U MEDICINI 1 : zbirka zadataka za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom fizike
Šifra: 107712
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 61,95 kn
Jakov Labor : FIZIKA 1 : udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizike
Šifra: 107471
Nakladnik: ALFA
Cijena: 100,00 kn
Jakov Labor : FIZIKA 1 : zbirka zadataka za 1. razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizike
Šifra: 107514
Nakladnik: ALFA
Cijena: 50,00 kn
Jakov Labor : FIZIKA 1 : udžbenik za prvi razred srednjih škola s dvogodišnjim programom fizike
Šifra: 107492
Nakladnik: ALFA
Cijena: 100,00 kn
Jakov Labor : FIZIKA 1 : zbirka zadataka za prvi razred srednjih škola s dvogodišnjim programom
Šifra: 107493
Nakladnik: ALFA
Cijena: 50,00 kn

MATEMATIKA

smanji
Đurđica Salamon, Boško Šego : MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred ekonomske škole
Šifra: 115555
Nakladnik: ALKA
Cijena: 105,00 kn
Đurđica Salamon, Boško Šego : MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za prvi razred srednje škole - zanimanje komercijalist : I. dio
Šifra: 133344
Nakladnik: ALKA
Cijena: 95,00 kn
Đurđica Salamon, Boško Šego : MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za prvi razred srednje škole - zanimanje komercijalist : II. dio
Šifra: 133345
Nakladnik: ALKA
Cijena: 95,00 kn
Biljana Janković, Ivan Mrkonjić : MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred ekonomske škole
Šifra: 153910
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 189,00 kn
Ivica Gusić, Jagoda Krajina : MATEMATIKA 1, 2. DIO : udžbenik za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 21333
Nakladnik: ŠK
Cijena: 82,00 kn
Ivica Gusić, Jagoda Krajina : MATEMATIKA 1, 1. DIO : udžbenik za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 21332
Nakladnik: ŠK
Cijena: 82,00 kn
Kristina Šorić : MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred srednjih ekonomskih škola, 1. dio
Šifra: 21521
Nakladnik: ŠK
Cijena: 82,00 kn
Kristina Šorić : MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred srednjih ekonomskih škola, 2. dio
Šifra: 21558
Nakladnik: ŠK
Cijena: 82,00 kn
Đurđica Salamon Padjen, Boško Šego, Tihana Škrinjarić : MATEMATIKA 1 : udžbenik za ekonomiste i komercijaliste
Šifra: 107579
Nakladnik: ALKA
Cijena: 120,00 kn
Bernardica Bakula, Sanja Varošanec : MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred medicinskih škola
Šifra: 156939
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 129,00 kn
Sanja Varošanec : MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred tehničkih škola
Šifra: 107771
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 128,00 kn
Branimir Dakić, Neven Elezović, Sonja Banić : MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred ekonomskih škola
Šifra: 107772
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 131,00 kn
Branimir Dakić, Neven Elezović : MATEMATIKA 1 - 1. DIO : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred gimnazija i tehničkih škola
Šifra: 107773
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 72,50 kn
Branimir Dakić, Neven Elezović : MATEMATIKA 1 - 2. DIO : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred gimnazija i tehničkih škola
Šifra: 107774
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 72,50 kn
Zvonimir Šikić, Rebeka Kalazić, Snježana Lukač, Božena Palanović : MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za prvi razred gimnazije i tehničke škole, 1. polugodište
Šifra: 108419
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 72,00 kn
Zvonimir Šikić, Rebeka Kalazić, Snježana Lukač, Božena Palanović : MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za prvi razred gimnazije i tehničke škole, 2. polugodište
Šifra: 108420
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 72,00 kn
Karolina Brleković, Jelena Noskov : MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred srednjih medicinskih škola - smjer medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege
Šifra: 21674
Nakladnik: ŠK
Cijena: 119,00 kn
Bernardica Bakula, Sanja Varošanec : MATEMATIKA 2 : udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred medicinskih škola
Šifra: 156938
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 126,00 kn
Đurđica Salamon, Boško Šego : MATEMATIKA U STRUCI 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 115563
Nakladnik: ALKA
Cijena: 105,00 kn
Đurđica Salamon, Boško Šego : MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za prvi razred trgovačke škole
Šifra: 116110
Nakladnik: ALKA
Cijena: 105,00 kn
Sanja Varošanec : MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 143382
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 111,00 kn
Vesna Erceg : GOSPODARSKA MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred srednje ugostiteljske škole
Šifra: 132516
Nakladnik: HOREBA
Cijena: 90,00 kn
Ivan Mrkjonjić, Snježana Šišić : MATEMATIKA U STRUCI 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred JMO-a
Šifra: 107694
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 107,10 kn
Biljana Janković, Ivan Mrkjonjić, Snježana Šišić : MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred trgovačkih škola
Šifra: 107695
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 139,65 kn
Đurđica Salamon Padjen, Boško Šego, Tihana Škrinjarić, Gordana Dubrović : MATEMATIKA 1 : udžbenik za prodavače
Šifra: 107581
Nakladnik: ALKA
Cijena: 120,00 kn

INFORMATIKA - IZBORNI PREDMET

smanji
Blaženka Knežević, Mirjana Pejić Bach, Ivan Strugar : RAČUNALSTVO : udžbenik i CD za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 116109
Nakladnik: ALKA
Cijena: 100,00 kn
Davorka Galić : IZRADA WEB STRANICA : udžbenik za 1. razred srednjih škola
Šifra: 152998
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 126,00 kn
Marijan Antolović, Predrag Brođanac, Ankica Jagnjić, Natalija Stjepanek : INFORMATIKA + : dopunski udžbenik za 1.-3. razred srednjih ekonomskih škola
Šifra: 20696
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn
Franjo Borović, Ivančica Sabadin : INFORMATIKA 1 : udžbenik za 1. razred ekonomske škole
Šifra: 108454
Nakladnik: MATE
Cijena: 88,76 kn
Ivan Strugar, Biljana Pavelić : INFORMATIKA 1 : udžbenik za ekonomiste
Šifra: 107560
Nakladnik: ALKA
Cijena: 100,00 kn
Natalija Stjepanek, Vesna Tomić : INFORMATIKA 1 : udžbenik informatike za 1. razred srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Šifra: 20885
Nakladnik: ŠK
Cijena: 109,00 kn
Vinkoslav Galešev, Predrag Brođanac, Nikola Dmitrović, Milan Korać, Snježana Babić, Gordana Sokol, Zlatan Soldo, Dragan Kovač : INFORMATIKA I RAČUNALSTVO : udžbenik za gimnazije i srednje škole
Šifra: 107609
Nakladnik: SYSPRINT
Cijena: 153,00 kn
Lidija Kralj, Janja Linardić, Darka Sudarević : WWW INFORMATIKA : udžbenik informatike i računalstva s e-podrškom za gimnazije i srednje škole
Šifra: 108402
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 162,00 kn
Vinkoslav Galešev, Milan Korać, Zlatan Soldo, Gordana Sokol, Bojan Kocijan : INFORMATIKA I RAČUNALSTVO : udžbenik za srednje strukovne škole
Šifra: 107610
Nakladnik: SYSPRINT
Cijena: 115,00 kn
Darko Grundler, Sanda Šutalo : RAČUNALSTVO : udžbenik računalstva s višemedijskim nastavnim materijalima u trogodišnjim strukovnim školama - jednogodišnji program učenja
Šifra: 22058
Nakladnik: ŠK
Cijena: 109,00 kn
Predrag Brođanac, Leo Budin, Zlatka Markučić, Smiljana Perić : UVOD U RAČUNALSTVO : udžbenik u trogodišnjim strukovnim školama - jednogodišnji program učenja
Šifra: 22139
Nakladnik: ŠK
Cijena: 109,00 kn
Darko Grundler, Sanda Šutalo : RAČUNALSTVO : udžbenik računalstva s višemedijskim nastavni materijalima u četverogodišnjim strukovnim školama - dvogodišnji program učenja
Šifra: 22060
Nakladnik: ŠK
Cijena: 112,00 kn
Predrag Brođanac, Leo Budin, Zlatka Markučić, Smiljana Perić : UVOD U RAČUNALSTVO : udžbenik računalstva u četverogodišnjim strukovnim školama - dvogodišnji program učenja
Šifra: 22140
Nakladnik: ŠK
Cijena: 112,00 kn
Eva Horvath-Žaja, Marica Piršlin : KOMPJUTORSKA DAKTILOGRAFIJA 1 : udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred srednje strukovne škole
Šifra: 21551
Nakladnik: ŠK
Cijena: 124,01 kn

GLAZBENA KULTURA

smanji
Nataša Perak Lovričević, Ljiljana Ščedrov : GLAZBENI KONTAKTI 1 : udžbenik glazbene umjetnosti sa 4 zvučna CD-a za prvi razred srednjih škola s dvogodišnjim programom
Šifra: 182934
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 105,00 kn

LIKOVNA KULTURA

smanji
Natalija Stipetić-Čus, Zrinka Jurić-Avmedoski, Blanka Petrinec-Fulr, Elen Zubek : LIKOVNA UMJETNOST 1 : udžbenik iz likovne umjetnosti za 1. razred srednjih škola s dvogodišnjim i četverogodišnjim programom
Šifra: 107523
Nakladnik: ALFA
Cijena: 105,00 kn
Jadranka Damjanov : LIKOVNA UMJETNOST 1 : udžbenik likovne umjetnosti u prvom razredu gimnazije, srednje strukovne i umjetničke škole
Šifra: 21795
Nakladnik: ŠK
Cijena: 105,00 kn

VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

smanji
Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Mirjana Vučica, Dušan Vuletić : TRAŽITELJI SMISLA : udžbenik vjeronauka za 1. razred srednjih škola
Šifra: 143468
Nakladnik: SALESIANA
Cijena: 53,00 kn

STROJARSKE ŠKOLE

smanji
Antun Babić : TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE : udžbenik za 1. razred srednjih strojarskih, obrtničkih i industrijskih škola
Šifra: 21011
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn
Antun Babić : OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA : udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)
Šifra: 21014
Nakladnik: ŠK
Cijena: 72,00 kn
Antun Babić : OSNOVE ELEMENATA STROJEVA : udžbenik za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola - JMO, za strojarska zanimanja
Šifra: 21012
Nakladnik: ŠK
Cijena: 124,01 kn

STRUKOVNE ŠKOLE

smanji
Irena Dević, Josip Ištvanić : ALATI I STROJEVI U OBRADI DRVA 1 : udžbenik za 1. razred drvodjeljske škole
Šifra: 152346
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 126,00 kn
Vladimir Frgić : MATERIJALI : udžbenik za 1. i 2. razred drvodjeljske škole
Šifra: 152069
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 124,00 kn
Vladimir Frgić : UVOD U TEHNIČKO CRTANJE NAMJEŠTAJA : udžbenik i priručnik u srednjim drvodjeljskim školama
Šifra: 152067
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 100,00 kn
Željko Mrnjavac, Lana Kordić, Blanka Šimundić, Katica Perić : OSNOVE EKONOMIJE 1 : udžbenik za ekonomiste
Šifra: 107571
Nakladnik: ALKA
Cijena: 100,00 kn
Željo Mrnjavac, Lana Kordić, Blanka šimundić, Katica Perić : OSNOVE EKONOMIJE 1 : radna bilježnica za ekonomiste
Šifra: 107572
Nakladnik: ALKA
Cijena: 55,00 kn
Amina Ahec Šonje, Nikola Bokan, Marina Botica, Zrinka Mustapić, Đuro Njavro : OSNOVE EKONOMIJE 1 : udžbenik za 1. razred ekonomske škole
Šifra: 108437
Nakladnik: MATE
Cijena: 82,27 kn
Jadranka Jošić, Josipa Ilić, Anto Mandir, Marija Mesić Škorić, Ivana Plesec, Ivan Režić, Silvija Marinčić-Svetoivanec, Nela Terihaj, Melita Todorović : OSNOVE EKONOMIJE 1 : udžbenik u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Šifra: 20789
Nakladnik: ŠK
Cijena: 79,00 kn
Jadranka Jošić, Tatjana Putar, Gordana Zoretić : OSNOVE EKONOMIJE 1 : radna bilježnica u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Šifra: 20790
Nakladnik: ŠK
Cijena: 59,00 kn
Mira Dimitrić, Marija Horvatić-Kapelac, Kapelac, Miran Novokmet : RAČUNOVODSTVO 1 : udžbenik za ekonomiste
Šifra: 107562
Nakladnik: ALKA
Cijena: 95,00 kn
Mira Dimitrić, Marija Horvatić-Kapelac, Kapelac, Miran Novokmet : RAČUNOVODSTVO 1 : radna bilježnica za ekonomiste
Šifra: 107563
Nakladnik: ALKA
Cijena: 55,00 kn
Diana Bratičević, Lidija Daničić : RAČUNOVODSTVO 1 : udžbenik za prvi razred srednjih ekonomskih škola
Šifra: 108411
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 99,00 kn
Diana Bratičević, Lidija Daničić : RAČUNOVODSTVO 1 : radna bilježnica za prvi razred srednjih ekonomskih škola
Šifra: 108412
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 99,00 kn
Maja Safret, Branka Marić, Ljerka Dragović-Kovač, Dubravka Hržica : RAČUNOVODSTVO 1 : udžbenik za 1. razred srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Šifra: 21849
Nakladnik: ŠK
Cijena: 89,00 kn
Branka Marić, Ljerka Dragović-Kovač : RAČUNOVODSTVO 1 : radna billježnica za 1. razred srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Šifra: 21900
Nakladnik: ŠK
Cijena: 59,00 kn
Ivan Strugar, Jadranka Murgić : POSLOVNE KOMUNIKACIJE 1 : udžbenik za ekonomiste
Šifra: 107595
Nakladnik: ALKA
Cijena: 80,00 kn
Olivera Jurković Majić, Helena Majić : POSLOVNE KOMUNIKACIJE 1 : udžbenik za 1. razred srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Šifra: 20769
Nakladnik: ŠK
Cijena: 109,00 kn
Sanja Arambašić, Antonija Čalić, Luka Rupčić : PODUZETNIŠTVO 1 : udžbenik za 1. razred ekonomske škole
Šifra: 108438
Nakladnik: MATE
Cijena: 95,26 kn
Jadranka Bernik, Višnja Dorčić-Kereković, Suzana Đurđević, Marija Tolušić, Biserka Viljetić, Bosiljka Vinković Kukolić : PODUZETNIŠTVO 1 : udžbenik u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Šifra: 20795
Nakladnik: ŠK
Cijena: 99,00 kn
Željko Tintor, Igor Čizmadija : OBITELJSKI POSAO : udžbenik u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica - izborni predmet
Šifra: 20877
Nakladnik: ŠK
Cijena: 89,00 kn
Ivana Levak, Sanja Pintarić : GLOBALNO POSLOVNO OKRUŽENJE : udžbenik za 1. razred srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica
Šifra: 20782
Nakladnik: ŠK
Cijena: 99,00 kn
Dušanka Gaćeša, Milan Komorčec, Nermin Srećko Montel, Jelena Šipušić Jurčić : POSLOVNE KOMUNIKACIJE 1 : udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred za zanimanje komercijalist
Šifra: 119920
Nakladnik: BIROTEHNIKA
Cijena: 126,00 kn
Milan Komorčec, Jelena Šipušić Jurčić : STRUKOVNE VJEŽBE 1 : udžbenik s CD-om
Šifra: 153117
Nakladnik: BIROTEHNIKA
Cijena: 90,90 kn
Mirjana Rubčić Fabris : POSLOVNE KOMUNIKACIJE 1 : udžbenik za 1. razred za zanimanje komercijalist
Šifra: 20728
Nakladnik: ŠK
Cijena: 105,00 kn
Sandra Brajnović, Vesna Brčić-Stipčević, Nevenka Hruškar, Renata Petrović : TRGOVAČKO POSLOVANJE 1 : udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola - zanimanje komercijalist/komercijalistica
Šifra: 20722
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn
Sandra Brajnović, Nevenka Hruškar, Renata Petrović : TRGOVAČKO POSLOVANJE 1 : radna bilježnica iz trgovačkog poslovanja za 1. razred srednjih strukovnih škola - zanimanje komercijalist/komercijalistica
Šifra: 20760
Nakladnik: ŠK
Cijena: 67,00 kn
Mirjana Pejić Bach, Božidar Jaković, Ivan Strugar : RAČUNALO U STRUCI : udžbenik za komercijaliste
Šifra: 107594
Nakladnik: ALKA
Cijena: 80,00 kn
Velimir Srića, Sandra Brajnović : KREATIVNOST U POSLOVANJU : udžbenik u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica i komercijalist/komercijalistica - izborni predmet
Šifra: 20787
Nakladnik: ŠK
Cijena: 99,00 kn
Velimir Srića, Sandra Brajnović : KREATIVNOST U POSLOVANJU : radna bilježnica u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica i komercijalist/komercijalistica - izborni predmet
Šifra: 20896
Nakladnik: ŠK
Cijena: 63,00 kn
Siniša Brlas : PSIHOLOGIJA KOMUNIKACIJE : udžbenik za nastavu psihologije komunikacije u području osobnih usluga u obrtničkim strukovnim školama
Šifra: 146070
Nakladnik: SLAP
Cijena: 130,00 kn
Ines Brajac, Esma Halepović-Đečević, Marija Kaštelan, Darinka Periša, Larisa Prpić-Massari : KOŽNE I SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI : udžbenik za srednje medicinske i zdravstvene škole
Šifra: 143120
Nakladnik: MN
Cijena: 112,50 kn
Jasenka Raos : POZNAVANJE MATERIJALA S TEHNOLOŠKIM VJEŽBAMA 1 : udžbenik za 1. razred za obrazovanje frizera, kozmetičara i pedikera u JMO
Šifra: 143641
Nakladnik: SSVŽ
Cijena: 110,00 kn
Jasenka Raos : POZNAVANJE MATERIJALA S TEHNOLOŠKIM VJEŽBAMA 1 : radna bilježnica uz udžbenik za 1. razred za obrazovanje frizera, kozmetičara i pedikera u JMO
Šifra: 143642
Nakladnik: SSVŽ
Cijena: 55,00 kn
Jasenka Raos : TEHNOLOGIJA FRIZERSTVA S PRAKTIČNOM NASTAVOM 1 : udžbenik za obrazovanje frizera za 1. razred
Šifra: 143643
Nakladnik: SSVŽ
Cijena: 155,00 kn
Jasenka Raos : TEHNOLOGIJA FRIZERSTVA S PRAKTIČNOM NASTAVOM 1 : radna bilježnica uz udžbenik za 1. razred
Šifra: 143644
Nakladnik: SSVŽ
Cijena: 70,00 kn
Esma Halepović Đečević, Dinko Kaliterna : PRIMIJENJENA KOZMETIKA : za kozmetičare
Šifra: 108603
Nakladnik: MN
Cijena: 140,00 kn
Mirta Balenović, Tomislav Balenović : OPĆE STOČARSTVO : udžbenik za 1. razred poljoprivrednih škola
Šifra: 141488
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 124,00 kn
Dubravka Auguštin : ARANŽIRANJE 1 : udžbenik za 1. i 2. razred poljoprivredne škole
Šifra: 21820
Nakladnik: ŠK
Cijena: 114,00 kn
Dubravka Auguštin : CVJEĆARSTVO 1 : udžbenik za poljoprivredne škole
Šifra: 21812
Nakladnik: ŠK
Cijena: 123,00 kn
Ferdo Bašić, Vladimir Mihalić : TEMELJI BILINOGOJSTVA : udžbenik za srednje poljoprivredne škole
Šifra: 21808
Nakladnik: ŠK
Cijena: 123,00 kn
Ivo Miljković : OPĆE VOĆARSTVO : udžbenik za 3. razred poljoprivredne škole
Šifra: 21806
Nakladnik: ŠK
Cijena: 102,00 kn
Anton I. Simović : MORNARSKE VJEŠTINE : udžbenik za pomorske škole : priručnik za pomorce
Šifra: 21511
Nakladnik: ŠK
Cijena: 114,00 kn
Pero Tabak : NOVČANO POSLOVANJE 1
Šifra: 107665
Nakladnik: TŠZG
Cijena: 100,00 kn
Pero Tabak : POŠTANSKI PROMET 1
Šifra: 107666
Nakladnik: TŠZG
Cijena: 100,00 kn
Vladimir Čavrak : EKONOMIKA PROMETA : udžbenik za 1. i 4. razred srednje tehničke škole prometnog smjera
Šifra: 133449
Nakladnik: ŠCP
Cijena: 51,98 kn
Hrvoje Dumičić, Mato Perak, Josip Sviličić : OSNOVE PRIJEVOZA I PRIJENOSA : udžbenik za 1. razred za zanimanja u prometu
Šifra: 133453
Nakladnik: ŠCP
Cijena: 79,38 kn
Jozo Jelinić : STROJARSTVO : udžbenik za 1. razred tehničara cestovnog prometa i vozača motornog vozila
Šifra: 155150
Nakladnik: ZRINSKI
Cijena: 65,00 kn
Snježana Malinović : PRIJEVOZ PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU
Šifra: 107663
Nakladnik: TŠZG
Cijena: 120,00 kn
Franjo Šoh, Miroslav Vrhovnik : TEHNIČKA SREDSTVA ŽELJEZNICE
Šifra: 107661
Nakladnik: TŠZG
Cijena: 120,00 kn
Ivica Lovrić, Božica Radoš : TEHNOLOGIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA I.
Šifra: 107658
Nakladnik: TŠZG
Cijena: 150,00 kn
Darko Jurković : ZBIRKA ZADATAKA IZ TEHNOLOGIJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA
Šifra: 107660
Nakladnik: TŠZG
Cijena: 120,00 kn
Nikolina Brnjac : TERMINALI I MEHANIZACIJA
Šifra: 107671
Nakladnik: TŠZG
Cijena: 120,00 kn
Armin Pavić : OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 : udžbenik za 1. razred elektrotehničkih škola
Šifra: 153107
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 99,00 kn
Ivan Felja, Armin Pavić : OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 : zadaci za vježbu
Šifra: 152758
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 79,00 kn
Đuro Kukec, Mihael Kukec : TEHNIČKO CRTANJE POMOĆU RAČUNALA : radna bilježnica za tehničko crtanje i dokumentiranje za 1. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 153348
Nakladnik: EŠV
Cijena: 35,00 kn
Nediljka Furčić, Antun Sertić, Vesna Vasilj : OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka i multimedijskim sadržajem za 1. razred srednjih elektrotehničkih škola
Šifra: 154460
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 130,20 kn
Nediljka Furčić : OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 : radna bilježnica za 1. razred srednjih elektrotehničkih škola
Šifra: 153653
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 46,20 kn
Jerko Pandžić : TEHNIČKO CRTANJE I DOKUMENTIRANJE : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred elektrotehničkih škola
Šifra: 153654
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 82,95 kn
Jerko Pandžić : TEHNIČKO CRTANJE I DOKUMENTIRANJE : radna bilježnica za 1. razred elektrotehničkih škola
Šifra: 153655
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 46,20 kn
Kristina Kekelj : RADIONIČKE VJEŽBE : dnevnik rada s praktičnim i teoretskim uputama za 1. razred srednjih elektrotehničkih škola
Šifra: 153656
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 139,65 kn
Eugen Stanić : OSNOVE ELEKTROTEHNIKE : udžbenik za 1. razred : za trogodišnji program
Šifra: 21801
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn
Mato Lučić : TEHNIČKO CRTANJE S AUTOCAD-OM : udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred tehničkih škola i 1. razred trogodišnjih strukovnih škola u području strojarstva - JMO
Šifra: 152761
Nakladnik: LUČIĆ
Cijena: 89,25 kn
Ana Sliepčević, Vlasta Szirovicza : NACRTNA GEOMETRIJA 1. DIO : udžbenik za srednje škole
Šifra: 131407
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 72,00 kn
Marin Horvat : GRAĐEVNI MATERIJALI : udžbenik za 1. razred graditeljskih škola
Šifra: 151609
Nakladnik: ŠN
Cijena: 79,00 kn
Ćiril Koludrović, Rudolf Koludrović, Irena Koludrović-Harbić : TEHNIČKO CRTANJE U SLICI S KOMPJUTORSKIM APLIKACIJAMA : udžbenik za tehničko crtanje
Šifra: 151977
Nakladnik: Ć.I.R. KOLUD
Cijena: 69,75 kn
Boris Kulišić : TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA KRUTOG TIJELA, NAUKA O ČVRSTOĆI, KINEMATIKA, DINAMIKA : udžbenik za trogodišnje strukovne škole
Šifra: 152752
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 100,00 kn
Boris Kulišić : TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA S VJEŽBAMA : za 1. razred za strojarske tehničke i ostale strukovne škole : program A
Šifra: 132296
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 100,00 kn
Karl Juhart, Alenka Knez, Jerko Pandžić, Igor Razbornik, Albin Vrabič : MEHANIKA 1 - STATIKA : radna bilježnica s CD-om za 1. razred tehničkih škola
Šifra: 132298
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 103,00 kn
Boris Kulišić : TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA I KINEMATIKA : udžbenik za 1. razred strojarskih tehničkih škola
Šifra: 107795
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 140,00 kn
Zvonimir Vlaić : TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE : udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 153226
Nakladnik: KAIROS
Cijena: 73,50 kn
Anto Delač, Zvonimir Vlaić : TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE : radna bilježnica za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 153227
Nakladnik: KAIROS
Cijena: 41,50 kn
Mato Lučić : TEHNIČKO CRTANJE S AUTOCAD-OM : udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred tehničkih škola i 1. razred trogodišnjih strukovnih škola u području strojarstva - JMO
Šifra: 152761
Nakladnik: LUČIĆ
Cijena: 89,25 kn
Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo : TEHNIČKA MEHANIKA 1 - STATIKA : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred četverogodišnjih strojarskih tehničkih škola
Šifra: 153665
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 168,00 kn
Vicko Šutalo : TEHNIČKA MEHANIKA 1 - STATIKA : radna bilježnica za 1. razred četverogodišnjih strojarskih tehničkih škola
Šifra: 153666
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 93,45 kn
Jerko Pandžić : TEHNIČKO CRTANJE 1 : udžbenik s multimedijskim sadržajem za tehničko crtanje i nacrtnu geometriju za 1. razred tehničkih škola u području strojarstva i brodogradnje
Šifra: 153668
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 74,47 kn
Jerko Pandžić : TEHNIČKO CRTANJE 1 : radna bilježnica za tehničko crtanje i nacrtnu geometriju za 1. razred tehničkih škola u području strojarstva i brodogradnje
Šifra: 153669
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 72,45 kn
Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo : TEHNIČKA MEHANIKA ZA MEHATRONIČARE 1 : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred četverogodišnjih strukovnih tehničkih škola
Šifra: 107715
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 168,00 kn
Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo : TEHNIČKA MEHANIKA ZA MEHATRONIČARE 1 : radna bilježnica za 1. razred četverogodišnjih strukovnih tehničkih škola
Šifra: 153672
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 93,45 kn
Božidar Gajić, Martin Sentić : ISPITIVANJE TEHNIČKIH MATERIJALA : udžbenik za 1. razred trogodišnjih industrijskih i obrtničkih škola : za 2. razred četverogodišnjih tehničkih škola (strojarstvo, brodogradnja, metalurgija)
Šifra: 151684
Nakladnik: POUZ
Cijena: 76,00 kn
Milan Žunar : TEHNIČKO CRTANJE : udžbenik za srednje škole
Šifra: 152334
Nakladnik: POUZ
Cijena: 132,00 kn
Ivo Njire : TERMODINAMIKA : udžbenik
Šifra: 152338
Nakladnik: POUZ
Cijena: 80,00 kn
Ivo Njire : TERMODINAMIKA : radna bilježnica
Šifra: 152339
Nakladnik: POUZ
Cijena: 76,00 kn
Eduard Hercigonja : STROJNI ELEMENTI 1 : udžbenik za 1. do 4. razred srednje strukovne strojarske škole
Šifra: 20529
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn
Eduard Hercigonja : STROJNI ELEMENTI 2 : udžbenik za 1. do 4. razred srednje strukovne strojarske škole
Šifra: 20547
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn
Antun Babić, Jozo Jurkić, Josip Lolić : TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE : radna bilježnica za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 21034
Nakladnik: ŠK
Cijena: 67,00 kn
Ivan Hiti, Gojko Nikolić : TEHNIKE SPAJANJA : udžbenik iz tehnologije obrade i montaže za 1. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 151905
Nakladnik: TIPEX
Cijena: 105,00 kn
Ivan Hiti, Gojko Nikolić : TEHNIKE SPAJANJA : radna bilježnica iz tehnologije obrade i montaže za 1. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 152866
Nakladnik: TIPEX
Cijena: 42,00 kn
Mijo Matošević : TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE : udžbenik za 1. razred strojarske struke za obrtnička i industrijska zanimanja
Šifra: 151140
Nakladnik: UM
Cijena: 75,60 kn
Branko Maković, Jerko Pandžić, Branko Pasanović, Vicko Šutalo, Slavko Titan : STROJARSTVO I OSNOVE STROJARSTVA, 1. DIO : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1., 2. i 3. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 153683
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 139,65 kn
Branko Maković, Jerko Pandžić, Branko Pasanović, Vicko Šutalo, Slavko Titan : STROJARSTVO I OSNOVE STROJARSTVA, 1. DIO : radna bilježnica za 1., 2. i 3. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 153684
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 93,45 kn
Branko Maković, Jerko Pandžić, Branko Pasanović, Vicko Šutalo, Slavko Titan : STROJARSTVO I OSNOVE STROJARSTVA, 2. DIO : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1., 2. i 3. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 153685
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 139,65 kn
Branko Maković, Jerko Pandžić, Branko Pasanović, Vicko Šutalo, Slavko Titan : STROJARSTVO I OSNOVE STROJARSTVA, 2. DIO : radna bilježnica za 1., 2. i 3. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 153686
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 74,47 kn
Adela Čuljak : POZNAVANJE MATERIJALA : udžbenik za 1.-3. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola iz područja tekstila
Šifra: 158489
Nakladnik: ZRINSKI
Cijena: 75,00 kn
Julijana Blečić, Marija Folnović : POZNAVANJE PREHRAMBENE ROBE : udžbenik za 1. razred strukovne škole
Šifra: 114371
Nakladnik: POUZ
Cijena: 95,00 kn
Danko Matasović : POZNAVANJE PREHRAMBENE ROBE : udžbenik za prvi i drugi razred trgovačko-ugostiteljske-turističke škole
Šifra: 133165
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 119,00 kn
Ljiljana Tanay : POZNAVANJE PREHRAMBENE ROBE : udžbenik za 1. razred srednje trgovačke škole
Šifra: 20719
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn
Renata Roščak : EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ : udžbenik za 1. razred srednje strukovne škole za zanimanje prodavač/prodavačica
Šifra: 20776
Nakladnik: ŠK
Cijena: 99,00 kn
Velimir Srića, Sandra Brajnović : KREATIVNOST U POSLOVANJU : udžbenik u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica i komercijalist/komercijalistica - izborni predmet
Šifra: 20787
Nakladnik: ŠK
Cijena: 99,00 kn
Velimir Srića, Sandra Brajnović : KREATIVNOST U POSLOVANJU : radna bilježnica u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica i komercijalist/komercijalistica - izborni predmet
Šifra: 20896
Nakladnik: ŠK
Cijena: 63,00 kn
Nevenka Hruškar, Sandra Brajnović, Renata Petrović : NABAVNO POSLOVANJE : udžbenik u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica
Šifra: 20773
Nakladnik: ŠK
Cijena: 120,00 kn
Nevenka Hruškar, Sandra Brajnović, Renata Petrović : NABAVNO POSLOVANJE : radna bilježnica u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica
Šifra: 20774
Nakladnik: ŠK
Cijena: 67,00 kn
Sandra Brajnović, Nevenka Hruškar, Renata Petrović, Tamara Sapanjoš : POSLOVANJE PRODAVAONICE : udžbenik u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica
Šifra: 20771
Nakladnik: ŠK
Cijena: 89,00 kn
Tamara Sapanjoš : POSLOVANJE PRODAVAONICE : radna bilježnica u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica
Šifra: 20772
Nakladnik: ŠK
Cijena: 59,00 kn
Božica Uroić : PRODAJNA KOMUNIKACIJA : udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica
Šifra: 21844
Nakladnik: ŠK
Cijena: 82,00 kn
Nediljka Furčić, Antun Sertić, Vesna Vasilj : ELEKTROTEHNIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka i multimedijskim sadržajem za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)
Šifra: 153687
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 204,75 kn
Nediljka Furčić : ELEKTROTEHNIKA 1 : radna bilježnica za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)
Šifra: 153688
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 74,47 kn
Zvonimir Vlaić : OSNOVE TEHNIČKE MEHANIKE : udžbenik za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 153374
Nakladnik: KAIROS
Cijena: 73,50 kn
Zvonimir Vlaić : OSNOVE TEHNIČKE MEHANIKE : radna bilježnica za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 153375
Nakladnik: KAIROS
Cijena: 52,50 kn
Zvonimir Vlaić : OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA : udžbenik za prvi razred strojarske struke (JMO)
Šifra: 153224
Nakladnik: KAIROS
Cijena: 42,00 kn
Zvonimir Vlaić : OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA
Šifra: 153225
Nakladnik: KAIROS
Cijena: 42,00 kn
Mato Lučić : TEHNIČKO CRTANJE S AUTOCAD-OM : udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred tehničkih škola i 1. razred trogodišnjih strukovnih škola u području strojarstva – JMO
Šifra: 152761
Nakladnik: LUČIĆ
Cijena: 89,25 kn
Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo : OSNOVE TEHNIČKE MEHANIKE 1 : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)
Šifra: 153694
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 139,65 kn
Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo : OSNOVE TEHNIČKE MEHANIKE 1 : radna bilježnica za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)
Šifra: 153695
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 93,45 kn
Slavko Titan : OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA : udžbenik za trogodišnje strukovne škole (JMO)
Šifra: 153696
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 73,50 kn
Jerko Pandžić : TEHNIČKO CRTANJE : udžbenik s multimedijskim sadržajem za trogodišnje strukovne škole (JMO)
Šifra: 153697
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 139,65 kn
Jerko Pandžić : TEHNIČKO CRTANJE : radna bilježnica za trogodišnje strukovne škole (JMO)
Šifra: 153698
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 73,50 kn
Antun Babić, Jozo Jurkić, Josip Lolić : OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA : radna bilježnica za prvi razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 21035
Nakladnik: ŠK
Cijena: 67,00 kn
Josip Žuvela : KUHARSTVO 1 : udžbenik za prvi razred ugostiteljske škole i hotelijerske škole
Šifra: 165870
Nakladnik: TP
Cijena: 117,00 kn
Ivan Marošević : ORGANIZACIJA POSLOVANJA PODUZEĆA U UGOSTITELJSTVU 1 : za 1. razred 4-godišnje ugostiteljske škole : zanimanje hotelijer : smjer ugostiteljstvo
Šifra: 125092
Nakladnik: HOREBA
Cijena: 72,00 kn
Ivan Marošević : UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE 1 : udžbenik za 1. razrede srednjih škola ugostiteljsko-hotelijersko-turističkih područja rada
Šifra: 122079
Nakladnik: HOREBA
Cijena: 81,00 kn
Danko Matasović : POZNAVANJE ROBE I PREHRANA 1 : udžbenik za 1. razred ugostiteljske i turističke škole
Šifra: 141944
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 119,00 kn
Maja Hamel, Mirko Sagrak : POZNAVANJE ROBE ZA UGOSTITELJE : udžbenik za 1.-3. razred ugostiteljskih, turističkih i hotelijerskih škola
Šifra: 20826
Nakladnik: ŠK
Cijena: 123,00 kn
Darka Hamel, Ljiljana Tanay : PREHRANA I POZNAVANJE ROBE : udžbenik za 1. razred hotelijersko-turističkih i ugostiteljsko-turističkih škola
Šifra: 20854
Nakladnik: ŠK
Cijena: 114,00 kn
Slavko Ratkajec : UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE 1 : udžbenik za 1. razred ugostiteljsko-hotelijersko-turističkih škola : trogodišnji program
Šifra: 20857
Nakladnik: ŠK
Cijena: 89,00 kn
Nada Eterović, Olivera Jurković-Majić : PISANE POSLOVNE KOMUNIKACIJE U TURIZMU : udžbenik za 1. razred hotelijersko-turističkih škola
Šifra: 20865
Nakladnik: ŠK
Cijena: 105,00 kn
Slavko Ratkajec : UGOSTITELJSTVO : udžbenik za 1. razred za zanimanje hotelijersko-turističkog tehničara
Šifra: 20866
Nakladnik: ŠK
Cijena: 115,00 kn
Sandra Čorak, Vesna Mikačić, Željko Trezner : OSNOVE TURIZMA : udžbenik za 1. razred hotelijersko-turističkih škola
Šifra: 20870
Nakladnik: ŠK
Cijena: 105,00 kn
Vedran Habel : UGOSTITELJSKO KUHARSTVO 1 : udžbenik kuharstva za 1. razred srednje ugostiteljsko-hotelijersko-turističke škole
Šifra: 20871
Nakladnik: ŠK
Cijena: 122,00 kn
Dušanka Gaćeša, Milan Komorčec, Nermin Srećko Montel : KOMPJUTORSKA DAKTILOGRAFIJA 1
Šifra: 116845
Nakladnik: BIROTEHNIKA
Cijena: 117,00 kn
Matilda Mozara, Marijan Pavlic : BIROTEHNIKA, I. DIO - DAKTILOGRAFIJA : udžbenik za srednje škole
Šifra: 113049
Nakladnik: HSD
Cijena: 56,70 kn
Marijan Pavlic : POČETNICA HRVATSKE STENOGRAFIJE : udžbenik za 1. razred srednjih škola
Šifra: 122442
Nakladnik: HSD
Cijena: 85,05 kn
Krešimir Babić, Ante Hraste : ANATOMIJA I HISTOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA : udžbenik za 1. razred srednjih veterinarskih škola
Šifra: 21825
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn
Predrag Keros, Branka Matković : ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za srednje medicinske škole
Šifra: 142097
Nakladnik: LJEVAK
Cijena: 126,00 kn
Nataša Kovačić, Ivan Krešimir Lukić : ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. razred srednjih medicinskih škola
Šifra: 158283
Nakladnik: MN
Cijena: 128,00 kn
Nena Tomić-Solar : MORFOLOGIJA ZUBI : udžbenik za 1. razred zdravstvenih škola : program zubotehničara
Šifra: 141833
Nakladnik: MN
Cijena: 80,00 kn
Ines Brajac, Esma Halepović-Đečević, Marija Kaštelan, Darinka Periša, Larisa Prpić-Massari : KOŽNE I SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI : udžbenik za srednje medicinske i zdravstvene škole
Šifra: 143120
Nakladnik: MN
Cijena: 112,50 kn
Nada Prlić : ZDRAVSTVENA NJEGA : udžbenik za 1. i 2. razred srednjih medicinskih škola
Šifra: 21608
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn
Igor Andreis, Dubravko Jalšovec : ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. i 3. razred srednje medicinske škole
Šifra: 21652
Nakladnik: ŠK
Cijena: 105,00 kn
Esma Halepović Đečević, Dinko Kaliterna : PRIMIJENJENA KOZMETIKA : za kozmetičare
Šifra: 108603
Nakladnik: MN
Cijena: 140,00 kn

ETIKA

smanji
Ćiril Čoh, Marija Lamot, Ksenija Matuš : ETIKA 1 : udžbenik za 1. razred gimnazije i srednje škole
Šifra: 21320
Nakladnik: ŠK
Cijena: 89,00 kn
Bruno Ćurko, Igor Lukić, Marko Zec, Marina Katinić : ETIKA 1 - SMISAO I ORIJENTACIJA : udžbenik u prvom razredu gimnazija i srednjih škola
Šifra: 22096
Nakladnik: ŠK
Cijena: 89,00 kn