Želite li sami odabrati školske knjige u udžbeničkom kompletu ili odabrati dodatna nastavna pomagala, označite ih u obrascu. Napomena: Nisu odabrana obvezna nastavna sredstva iz stranih jezika jer se ona razlikuju od razreda do razreda.

HRVATSKI JEZIK

smanji
Snježana Zrinjan: KNJIŽEVNOST 1 : čitanka za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 161790
Nakladnik: ALFA
Cijena: 90,00 kn

Nedostupno

Marija Čurić, Sanja Dužević-Šepac, Žarko Gazzari, Davorka Horvatek-Modrić, Ruža Križan-Sirovica: ČITANKA 1 : za 1. razred četverogodišnje srednje strukovne škole
Šifra: 20577
Nakladnik: ŠK
Cijena: 93,00 kn

Nedostupno

Andreja Jureković Perković: KNJIŽEVNOST 1 : radna bilježnica za 1. razred četverogodišnjih srednjih strukovnih škola
Šifra: 21374
Nakladnik: ŠK
Cijena: 38,00 kn

Nedostupno

Snježana Zrinjan: HRVATSKI JEZIK 1 : udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola
Šifra: 162684
Nakladnik: ALFA
Cijena: 68,00 kn

Nedostupno

Snježana Zrinjan: HRVATSKI JEZIK 1 : radna bilježnica uz udžbenik hrvatskog jezika za 1. razred srednjih strukovnih škola
Šifra: 162685
Nakladnik: ALFA
Cijena: 33,00 kn

Nedostupno

Marina Čubrić, Marica Kurtak: HRVATSKI JEZIK 1 : udžbenik hrvatskog jezika za četverogodišnje strukovne škole
Šifra: 21436
Nakladnik: ŠK
Cijena: 74,00 kn

Nedostupno

Marina Čubrić, Marica Kurtak: HRVATSKI JEZIK 1 : radna bilježnica hrvatskog jezika za četverogodišnje strukovne škole
Šifra: 21459
Nakladnik: ŠK
Cijena: 38,00 kn

Nedostupno

Dragutin Rosandić: HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1 : udžbenik za 1. razred četverogodišnjih strukovnih tehničkih škola
Šifra: 20100
Nakladnik: ŠK
Cijena: 93,00 kn

Nedostupno

Snježana Zbukvić-Ožbolt, Snježana Zrinjan: ČITANKA 1 : udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 20546
Nakladnik: ŠK
Cijena: 93,00 kn

Nedostupno

Blanka Brkašić, Gordana Potnar-Matković, Tanja Španjić: ČITANKA 2 : čitanka hrvatskoga jezika za drugi razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 146178
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 93,00 kn

Nedostupno

Vesna Kajganić, Vedrana Močnik: HRVATSKI JEZIK 1 : udžbenik hrvatskoga jezika za prvi razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 143531
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 69,00 kn

Nedostupno

Vesna Kajganić, Vedrana Močnik: HRVATSKI JEZIK 1 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za prvi razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 143532
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 34,00 kn

Nedostupno

Snježana Zrinjan: HRVATSKI JEZIK 1 : udžbenik za 1. razred trogodišnje strukovne škole
Šifra: 20575
Nakladnik: ŠK
Cijena: 70,00 kn

Nedostupno

Snježana Zrinjan: HRVATSKI JEZIK 1 : radna bilježnica za 1. razred trogodišnje strukovne škole
Šifra: 20968
Nakladnik: ŠK
Cijena: 35,00 kn

Nedostupno

Dragutin Rosandić: HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1 : udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 161677
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 86,00 kn

Nedostupno

Franca Puškarić: LJEPOTA RIJEČI 1-3 : čitanka iz književnosti za trogodišnje strukovne škole za stjecanje niže stručne spreme po posebnom programu
Šifra: 21440
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn

Nedostupno

Franca Puškarić: NAŠ HRVATSKI 1-3 : udžbenik iz hrvatskog jezika za trogodišnju strukovnu školu za stjecanje niže stručne spreme prema posebnom programu
Šifra: 21471
Nakladnik: ŠK
Cijena: 105,00 kn

Nedostupno

Franca Puškarić: NAŠ HRVATSKI 1-3 : radna bilježnica iz hrvatskog jezika za trogodišnju strukovnu školu za stjecanje niže stručne spreme prema posebnom programu
Šifra: 21472
Nakladnik: ŠK
Cijena: 76,00 kn

Nedostupno

ENGLESKI JEZIK

smanji
Martin Doolan, Stephen Hindlaugh, Bob Špaleta: LOG ON @ 1 IN FRAME : udžbenik engleskog jezika za 1. razred gimnazije i srednjih četverogodišnjih škola : 6. godina učenja
Šifra: 21588
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Liz Soars: NEW HEADWAY ELEMENTARY THE 3rd EDITION Student's Book : udžbenik engleskog jezika + CD-ROM za 1. razred 3-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik : 1. razred 4-godišnjih strukovnih škola i gimnazija, drugi strani jezik
Šifra: 162648
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 110,00 kn

Nedostupno

Liz Soars, Sylvia Wheeldon: NEW HEADWAY ELEMENTARY THE 3rd EDITION Workbook : radna bilježnica iz engleskog jezika za 1. razred 3-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik : 1. razred 4-godišnjih strukovnih škola i gimnazija, drugi strani jezik
Šifra: 162649
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 65,00 kn

Nedostupno

Jon Naunton: HEAD FOR BUSINESS INTERMEDIATE Student's Book : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred ekonomskih škola, prvi strani jezik
Šifra: 163131
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 104,00 kn

Nedostupno

Jon Naunton: HEAD FOR BUSINESS INTERMEDIATE Workbook : radna bilježnica za engleski jezik za 1. i 2. razred ekonomskih škola, prvi strani jezik
Šifra: 163132
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 57,00 kn

Nedostupno

Rod Revell, Trish Stott: HIGHLY RECOMMENDED Student's Book : udžbenik engleskog jezika za 1. razred ugostiteljskih i turističkih škola, prvi strani jezik
Šifra: 163116
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 104,00 kn

Nedostupno

Rod Revell, Trish Stott: HIGHLY RECOMMENDED Workbook : radna bilježnica za engleski jezik za 1. razred ugostiteljskih i turističkih škola, prvi strani jezik
Šifra: 163117
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 57,00 kn

Nedostupno

Michael Duckworth, Kathy Gude: NEW MATRIX PRE-INTERMEDIATE Student's Book : udžbenik engleskoga jezika za 1. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik : 1.-3. razred 3-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Šifra: 163431
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 102,99 kn

Nedostupno

Michael Duckworth, Kathy Gude, Rosemary Nixon: NEW MATRIX PRE-INTERMEDIATE Workbook : radna bilježnica za engleski jezik za 1. razred 4-godišnjih strukovnih škola, 1. strani jezik : 1.-3. razred 3-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Šifra: 163119
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 57,00 kn

Nedostupno

Vicki Hollett: TECH TALK ELEMENTARY Student's Book : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred 3-godišnjih strojarskih škola
Šifra: 163137
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 104,00 kn

Nedostupno

Brian Cross, John Sydes: TECH TALK ELEMENTARY Workbook : radna bilježnica za engleski jezik za 1. i 2. razred 3-godišnjih strojarskih škola
Šifra: 163138
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 57,00 kn

Nedostupno

John Soars, Liz Soars: NEW HEADWAY PRE-INTERMEDIATE THE 3rd EDITION Student's Book : udžbenik engleskog jezika + CD-ROM za 1. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik : 2. i 3. razred 3-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik : 2. i 3.
Šifra: 162644
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 108,00 kn

Nedostupno

John Soars, Liz Soars, Sylvia Wheeldon: NEW HEADWAY PRE-INTERMEDIATE THE 3rd EDITION Workbook : radna bilježnica za engleski jezik za 1. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik : 2. i 3. razred 3-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezi
Šifra: 162645
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 65,00 kn

Nedostupno

Paul A. Davies, Tim Falla: SOLUTIONS A2+ : udžbenik engleskog jezika + MultiROM, za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Šifra: 163112
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 107,00 kn

Nedostupno

Paul A. Davies, Tim Falla: SOLUTIONS A2+ : radna bilježnica za engleski jezik, 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Šifra: 163113
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 58,00 kn

Nedostupno

Paul A. Davies, Tim Falla: SOLUTIONS B1 : udžbenik engleskog jezika + MultiROM za 1. razred gimnazija, prvi strani jezik; 1. ili 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Šifra: 163081
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 107,00 kn

Nedostupno

Paul A. Davies, Tim Falla: SOLUTIONS B1 : radna bilježnica za engleski jezik za 1. razred gimnazija, prvi strani jezik; 1. ili 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Šifra: 162968
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 58,00 kn

Nedostupno

Paul Radley, Daniela Simons: HORIZONS 1 Student's Book : udžbenik engleskog jezika za 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 1. razred strukovnih škola, prvi strani jezik
Šifra: 162332
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 97,00 kn

Nedostupno

Paul Radley, Daniela Simons: HORIZONS 1 Workbook : radna bilježnica za engleski jezik za 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 1. razred strukovnih škola, prvi strani jezik
Šifra: 162333
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 57,00 kn

Nedostupno

Jane Comyns Carr, Jennifer Parsons: SUCCESS ELEMENTARY : udžbenik engleskog jezika za 1. razred 3-god. struk. škola, prvi strani jezik, 6. godina učenja : 1. razred gimnazija, drugi strani jezik, 1. godina učenja : 1. i 2. razred 4-god. struk. škola, drug
Šifra: 162819
Nakladnik: VBZ
Cijena: 110,00 kn

Nedostupno

Boris Anić, Petra Buljević, Susan D. Curtis, Milena Gilić, Višnja Pentić: TUNE UP! : udžbenik engleskog jezika s CD-om za prvi razred ekonomske škole, prvi strani jezik
Šifra: 163082
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Rod Fricker, David Riley: SUCCESS ELEMENTARY : radna bilježnica engleskog jezika za 1. razred 3-god. struk. škola, prvi strani jezik, 6. godina učenja : 1. razred gimnazija, drugi strani jezik, 1. godina učenja : 1. i 2. razred 4-god. struk. škola, drugi
Šifra: 162827
Nakladnik: VBZ
Cijena: 68,00 kn

Nedostupno

Boris Anić, Petra Buljević, Milena Gilić, Phil Hewitt: TUNE UP! : radna bilježnica iz engleskoga jezika za prvi razred ekonomske škole, prvi strani jezik
Šifra: 163083
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 57,00 kn

Nedostupno

Elizabeth Harrison-Paj: CAN I HELP YOU...WITH YOUR ENGLISH? 1 : udžbenik za 1. razred strukovnih škola : 6. godina učenja
Šifra: 20705
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Elizabeth Harrison-Paj: CAN I HELP YOU...WITH YOUR ENGLISH? 1 : radna bilježnica za 1. razred strukovnih škola : 6. godina učenja
Šifra: 20555
Nakladnik: ŠK
Cijena: 50,00 kn

Nedostupno

Miljenka Demel, Asima Selaković: THE WORLD OF WORK AND MONEY 1 : udžbenik engleskog jezika za 1. razred ekonomske škole : 6. godina učenja
Šifra: 20610
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Miljenka Demel, Asima Selaković: THE WORLD OF WORK AND MONEY 1 : radna bilježnica iz engleskog jezika za 1. razred ekonomske škole : 6. godina učenja
Šifra: 20611
Nakladnik: ŠK
Cijena: 57,00 kn

Nedostupno

Mirjana Jurčić, Dunja Palčok: YOU'RE WELCOME 1 : udžbenik engleskog jezika za ugostiteljsku struku
Šifra: 20835
Nakladnik: ŠK
Cijena: 93,00 kn

Nedostupno

Martina Horvat, Evelina Mišćin: CATCH UP WITH YOUR ENGLISH PLUS : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred strukovnih škola : 6. i 7. godina učenja
Šifra: 21493
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Martina Horvat, Evelina Mišćin: CATCH UP WITH YOUR ENGLISH PLUS : radna bilježnica 1 iz engleskog jezika za 1. razred strukovnih škola : 6. godina učenja
Šifra: 21494
Nakladnik: ŠK
Cijena: 50,00 kn

Nedostupno

Martin Doolan, Stephen Hindlaugh, Bob Špaleta: LOG ON @ 1 IN FRAME : radna bilježnica iz engleskog jezika za 1. razred gimnazija i srednjih četverogodišnjih škola : 6. godina učenja
Šifra: 21589
Nakladnik: ŠK
Cijena: 50,00 kn

Nedostupno

Bob Hastings, Stuart McKinlay: SUCCESS PRE-INTERMEDIATE : udžbenik engleskog jezika za 1. r. 4-g. struk. šk., 1. str. jez., 6. g. uč. : 2. i 3. r. 3-g. struk. šk., 1. str. jez., 7. i 8. g. uč. : 2. i 3. r. gimn., 2. str. jez., 2. i 3. g. uč. : 3. i 4. r.
Šifra: 162821
Nakladnik: VBZ
Cijena: 110,00 kn

Nedostupno

John Soars, Liz Soars: NEW HEADWAY INTERMEDIATE THE 4th EDITION : udžbenik engleskog jezika + CD-ROM za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i
Šifra: 163056
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 111,00 kn

Nedostupno

John Soars, Liz Soars: NEW HEADWAY INTERMEDIATE THE 4th EDITION : radna bilježnica za engleski jezik za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i
Šifra: 163057
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 67,00 kn

Nedostupno

Rod Fricker, Lindsay White: SUCCESS PRE-INTERMEDIATE : radna bilježnica engleskog jezika za 1. r. 4-g. struk. šk., 1. str. jez., 6. g. uč. : 2. i 3. r. 3-g. struk. šk., 1. str. jez., 7. i 8. g. uč. : 2. i 3. r. gimn., 2. str. jez., 2. i 3. g. uč. : 3. i 4
Šifra: 162822
Nakladnik: VBZ
Cijena: 68,00 kn

Nedostupno

Vicki Hollett: TECH TALK PRE-INTERMEDIATE Student's Book : udžbenik engleskog jezika za 2. razred 3-godišnjih strukovnih škola
Šifra: 154657
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 104,00 kn

Nedostupno

John Sydes: TECH TALK PRE-INTERMEDIATE Workbook : radna bilježnica za engleski jezik za 2. razred 3-godišnjih strukovnih škola
Šifra: 154658
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 57,00 kn

Nedostupno

Jon Naunton: HEAD FOR BUSINESS UPPER-INTERMEDIATE Student's Book : udžbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred ekonomskih škola, prvi strani jezik
Šifra: 163109
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 104,00 kn

Nedostupno

Jon Naunton: HEAD FOR BUSINESS UPPER-INTERMEDIATE Workbook : radna bilježnica za engleski jezik za 3. i 4. razred ekonomskih škola, prvi strani jezik
Šifra: 163110
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 57,00 kn

Nedostupno

ENGLESKI: dodatni materijali za učenje i vježbanje

povećaj

NJEMAČKI JEZIK

smanji
Anni Fischer-Mitziviris, Sylvia Janke-Papanikolaou: AUSBLICK 1, BRÜCKENKURS : udžbenik njemačkog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 1. strani jezik
Šifra: 162623
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 94,00 kn

Nedostupno

Anni Fischer-Mitziviris, Sylvia Janke-Papanikolaou: AUSBLICK 1, BRÜCKENKURS : radna bilježnica njemačkog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 1. strani jezik
Šifra: 162624
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 78,00 kn

Nedostupno

Anta Kursiša, Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Erna Szakaly, Sara Vicente: DEUTSCH.COM 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Šifra: 162998
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 110,00 kn

Nedostupno

Carmen Cristache, Birgit Kirchner, Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Erna Szakaly, Sara Vicente: DEUTSCH.COM 1 : radna bilježnica njemačkog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Šifra: 163000
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 91,00 kn

Nedostupno

Veljko Dunjko, Giorgio Motta: DIREKT 1 : udžbenik njemačkog jezika s CD-om za 1. razred 3-god. struk. šk. (1. strani jezik) : 1. razred 4-god. struk. šk. (početno učenje 2. stranog jezika) : 1. razred 4-god. struk. šk. (1. strani jezik za prog. tehničkih
Šifra: 163221
Nakladnik: KLE
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Veljko Dunjko, Giorgio Motta: DIREKT 1 : radna bilježnica za njemački jezik za 1. razred 3-god. struk. šk. (1. strani jezik) : 1. razred 4-god. struk. šk. (početno učenje 2. stranog jezika) : 1. razred 4-god. struk. šk. (1. strani jezik za prog. tehničkih
Šifra: 163222
Nakladnik: KLE
Cijena: 57,00 kn

Nedostupno

Zdenka Mandekić, Romana Papa, Dunja Ptiček, Angelina Puović: DEUTSCH FÜR DEN BERUF 1 : udžbenik za 1. razred strukovnih škola : 6. godina učenja
Šifra: 20199
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn

Nedostupno

Dunja Ptiček, Angelina Puović: DEUTSCH FÜR DEN BERUF 1 : radna bilježnica za 1. razred strukovnih škola : 6. godina učenja
Šifra: 20913
Nakladnik: ŠK
Cijena: 54,00 kn

Nedostupno

Ljiljana Troskot: DEUTSCH IN DER WIRTSCHAFTSSCHULE 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. razred ekonomskih škola : 6. godina učenja
Šifra: 20631
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn

Nedostupno

NJEMAČKI: dodatni materijali za učenje i vježbanje

povećaj

FRANCUSKI JEZIK

smanji
Blaženka Bubanj: LE FRANCAIS POUR L'HOTELLERIE ET LE TOURISME : udžbenik francuskog jezika za ugostiteljsko-hotelijersku struku
Šifra: 20816
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn

Nedostupno

Blaženka Bubanj: VOYAGES, VOYAGES... : le francais de la restauration, de l'hotellerie et du tourisme, niveau 1 : udžbenik za ugostiteljsku struku za 1. i 2. razred
Šifra: 20851
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn

Nedostupno

FRANCUSKI: dodatni materijali za učenje i vježbanje

povećaj

TALIJANSKI JEZIK

smanji
Nazzarena Cozzi, Francesco Federico, Adriana Tancorre: CAFFE ITALIA 1 : udžbenik talijanskog jezika za 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Šifra: 163091
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 100,00 kn

Nedostupno

Nazzarena Cozzi, Francesco Federico, Adriana Tancorre: CAFFE ITALIA 1 : radna bilježnica iz talijanskog jezika za 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Šifra: 163092
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 62,00 kn

Nedostupno

Željka Štefan: BENVENUTI 1 : udžbenik s CD-om za 1. razred ugostiteljskih škola : 1. godina učenja
Šifra: 20843
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn

Nedostupno

Milvia Marić-Kos, Branka Pučalka Biffel: AFFARE FATTO 1 : udžbenik talijanskog jezika za 1. razred četverogodišnje strukovne škole, 1. godina učenja
Šifra: 20730
Nakladnik: ŠK
Cijena: 101,00 kn

Nedostupno

Milvia Marić-Kos, Branka Pučalka Biffel: AFFARE FATTO 1 : radna bilježnica talijanskog jezika za 1. razred četverogodišnje strukovne škole, 1. godina učenja
Šifra: 20731
Nakladnik: ŠK
Cijena: 55,00 kn

Nedostupno

TALIJANSKI: dodatni materijali za učenje i vježbanje

povećaj

LATINSKI JEZIK - IZBORNI PREDMET

smanji
Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral: ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : udžbenik iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja
Šifra: 21649
Nakladnik: ŠK
Cijena: 92,00 kn

Nedostupno

Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral: ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : radna bilježnica iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja
Šifra: 21650
Nakladnik: ŠK
Cijena: 70,00 kn

Nedostupno

ŠPANJOLSKI JEZIK

smanji
Francisca Castro, Fernando Marin, Reyes Morales: NUEVO VEN 1 LIBRO DEL ALUMNO : udžbenik španjolskog jezika za 1. i 2. razred općih gimnazija i 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 163093
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 147,00 kn

Nedostupno

Francisca Castro, Fernando Marin, Reyes Morales: NUEVO VEN 1 LIBRO EJERCICIOS : radna bilježnica iz španjolskog jezika za 1. i 2. razred općih gimnazija i 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 163094
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 91,00 kn

Nedostupno

ŠPANJOLSKI: dodatni materijali za učenje i vježbanje

povećaj

POVIJEST

smanji
Stjepan Bekavac, Tomislav Šarlija: HRVATSKA I SVIJET 1 : udžbenik za 1. razred 4-godišnje strukovne škole
Šifra: 116749
Nakladnik: ALFA
Cijena: 91,00 kn

Nedostupno

Emil Čokonaj, Hrvoje Petrić, Jakša Raguž, Gordan Ravančić: POVIJEST 1 : svjetska i hrvatska povijest u starom, srednjem i ranom novom vijeku : udžbenik za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 116815
Nakladnik: MERIDIJANI
Cijena: 94,00 kn

Nedostupno

Vesna Đurić, Ivan Peklić: HRVATSKA I SVIJET : od prapovijesti do Francuske revolucije 1789. godine : udžbenik iz povijesti za 1. razred srednjih strukovnih škola
Šifra: 112477
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 81,00 kn

Nedostupno

Dinka Džeko: HRVATSKA I SVIJET : od prapovijesti do francuske revolucije 1789. godine : radna bilježnica iz povijesti za prvi razred četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 137540
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 38,00 kn

Nedostupno

Zdenko Samaržija: HRVATSKA I SVIJET 1 : udžbenik povijesti za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 20929
Nakladnik: ŠK
Cijena: 92,00 kn

Nedostupno

Stjepan Bekavac, Mario Jareb, Tomislav Šarlija: HRVATSKA POVIJEST : udžbenik za 1. razred strukovnih škola
Šifra: 143424
Nakladnik: ALFA
Cijena: 91,00 kn

Nedostupno

Hrvoje Petrić: PREGLED HRVATSKE POVIJESTI : udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 116817
Nakladnik: MERIDIJANI
Cijena: 94,00 kn

Nedostupno

Vesna Đurić, Ivan Peklić: HRVATSKA POVIJEST : od doseljenja Hrvata do naših dana : udžbenik povijesti za 1. razred trogodišnjih srednjih strukovnih škola
Šifra: 115041
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 86,00 kn

Nedostupno

Dinka Džeko: HRVATSKA POVIJEST : od doseljenja Hrvata do naših dana : radna bilježnica iz povijesti za prvi razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 143544
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 38,00 kn

Nedostupno

Ivan Dukić, Krešimir Erdelja, Igor Stojaković: HRVATSKA POVIJEST : udžbenik povijesti za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 20928
Nakladnik: ŠK
Cijena: 92,00 kn

Nedostupno

GEOGRAFIJA

smanji
Vesna Kralj: GEOGRAFIJA 1 : udžbenik za prvi razred srednjih medicinskih škola
Šifra: 119954
Nakladnik: MERIDIJANI
Cijena: 99,00 kn

Nedostupno

Emil Čokonaj, Vedran Šikić, Ružica Vuk: GEOGRAFIJA 1 : udžbenik za prvi razred ekonomskih škola
Šifra: 116791
Nakladnik: MERIDIJANI
Cijena: 102,99 kn

Nedostupno

Danijel Jukopila, Anita Petričević: GEOGRAFIJA 1 : udžbenik geografije za 1. razred strukovne škole
Šifra: 132650
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 94,00 kn

Nedostupno

Ines Kozina, Mate Matas: OPĆA GEOGRAFIJA : udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola
Šifra: 21406
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Branko Matišić: OPĆA GEOGRAFIJA : radna bilježnica iz geografije za 1. razred srednjih strukovnih škola
Šifra: 21969
Nakladnik: ŠK
Cijena: 38,00 kn

Nedostupno

Karmen Boroša Kokić, Aleksandra Šmit: GEOGRAFIJA 1 : udžbenik geografije za 1. razred ekonomske škole
Šifra: 20739
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Karmen Boroša Kokić, Aleksandra Šmit: GEOGRAFIJA 1 : radna bilježnica iz geografije za 1. razred ekonomske škole
Šifra: 20741
Nakladnik: ŠK
Cijena: 38,00 kn

Nedostupno

BIOLOGIJA

smanji
Vesna Ančić, Irella Bogut, Snježana Đumlija: OD MOLEKULE DO ORGANIZMA : udžbenik iz biologije za strukovne škole
Šifra: 143418
Nakladnik: ALFA
Cijena: 96,00 kn

Nedostupno

Vesna Ančić, Irella Bogut, Snježana Đumlija: OD MOLEKULE DO ORGANIZMA : radna bilježnica iz biologije za 1. razred strukovne škole
Šifra: 143399
Nakladnik: ALFA
Cijena: 39,00 kn

Nedostupno

Daniela Novoselić, Ljiljana Vidović: ČOVJEK I ZDRAVLJE : udžbenik za 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 143400
Nakladnik: ALFA
Cijena: 94,00 kn

Nedostupno

Mirjana Mijić, Roberto Škara, Mauro Štifanić: BIOLOGIJA : udžbenik za prvi razred ekonomske škole
Šifra: 133342
Nakladnik: ALKA
Cijena: 103,01 kn

Nedostupno

Mirjana Mijić, Roberto Škara: BIOLOGIJA : udžbenik za 2. razred 3-godišnjih ugostiteljskih škola i 1. razred hotelijersko-turističkih škola
Šifra: 137307
Nakladnik: ALKA
Cijena: 103,01 kn

Nedostupno

Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar: ČOVJEK I ZDRAVLJE : udžbenik iz biologije s multimedijskim sadržajem za 1. razred srednjih strukovnih škola s jednogodišnjim programom biologije
Šifra: 153710
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 76,00 kn

Nedostupno

Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar: ČOVJEK I ZDRAVLJE : radna bilježnica iz biologije za 1. razred srednjih strukovnih škola s jednogodišnjim programom biologije
Šifra: 153711
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 39,00 kn

Nedostupno

Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar: ČOVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ : udžbenik iz biologije s multimedijskim sadržajem za 1. razred srednjih strukovnih škola s jednogodišnjim programom biologije
Šifra: 154432
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 96,00 kn

Nedostupno

Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar: ČOVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ : radna bilježnica iz biologije za 1. razred srednjih strukovnih škola s jednogodišnjim programom biologije
Šifra: 153723
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 58,00 kn

Nedostupno

Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar: BIOLOGIJA : udžbenik iz biologije s multimedijskim sadržajem za 1. razred srednjih ekonomskih škola s jednogodišnjim programom biologije
Šifra: 153911
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 104,00 kn

Nedostupno

Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar: BIOLOGIJA : radna bilježnica iz biologije za 1. razred srednjih ekonomskih škola s jednogodišnjim programom biologije
Šifra: 153724
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 39,00 kn

Nedostupno

Oskar P. Springer: ČOVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ: ČOVJEK I ZDRAVLJE : udžbenik za strukovne škole, svezak B
Šifra: 131806
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 76,00 kn

Nedostupno

Ljubica Vrček: ČOVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ: ČOVJEK I OKOLIŠ : udžbenik za strukovne škole, svezak C
Šifra: 131812
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 76,00 kn

Nedostupno

Dražena Papeš: ČOVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ: ČOVJEK I NASLJEĐIVANJE : udžbenik za strukovne škole, svezak D
Šifra: 131813
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 76,00 kn

Nedostupno

Milivoj Boranić, Jasna Matekalo Draganović, Milivoj Slijepčević: ČOVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ : udžbenik biologije za 1. i 2. razred srednjih strukovnih škola
Šifra: 21419
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Mišo Rašan, Krešimir Trojko: ČOVJEK I ZDRAVLJE : radna bilježnica iz biologije - MODUL B - za 1. i 2. razred srednjih strukovnih škola
Šifra: 21486
Nakladnik: ŠK
Cijena: 39,00 kn

Nedostupno

Mišo Rašan, Krešimir Trojko: ČOVJEK I OKOLIŠ : radna bilježnica iz biologije - MODUL C - za 1. i 2. razred srednjih strukovnih škola
Šifra: 21487
Nakladnik: ŠK
Cijena: 39,00 kn

Nedostupno

Mirjana Krsnik Rasol, Biserka Volić: OD MOLEKULE DO ORGANIZMA - MODUL A : udžbenik biologije za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 21434
Nakladnik: ŠK
Cijena: 90,00 kn

Nedostupno

Mišo Rašan, Krešimir Trojko: BIOLOGIJA : udžbenik biologije za srednje ekonomske škole
Šifra: 20744
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Mišo Rašan, Krešimir Trojko: BIOLOGIJA : radna bilježnica biologije za srednje ekonomske škole
Šifra: 20745
Nakladnik: ŠK
Cijena: 39,00 kn

Nedostupno

Oskar P. Springer: HIGIJENA : udžbenik za strukovne škole s jednogodišnjim i dvogodišnjim programom
Šifra: 141482
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Vesna Kostović Vranješ, Mirko Ruščić: HIGIJENA : udžbenik za trogodišnje strukovne škole
Šifra: 21485
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Vesna Kostović Vranješ: HIGIJENA : radna bilježnica za trogodišnje srednje strukovne škole
Šifra: 21595
Nakladnik: ŠK
Cijena: 48,00 kn

Nedostupno

KEMIJA

smanji
Mira Herak, Antica Petreski: OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA : udžbenik za 1. razred zdravstvenih škola
Šifra: 132265
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Mira Herak, Antica Petreski: OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA : radna bilježnica za 1. razred zdravstvenih škola
Šifra: 132551
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 38,00 kn

Nedostupno

Mira Herak, Antica Petreski: OSNOVE OPĆE I ANORGANSKE KEMIJE : udžbenik za 1. razred strukovnih škola s dvogodišnjim programom kemije
Šifra: 133167
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Mira Herak, Antica Petreski: OSNOVE OPĆE I ANORGANSKE KEMIJE : radna bilježnica za 1. razred strukovnih škola s dvogodišnjim programom kemije
Šifra: 133168
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 38,00 kn

Nedostupno

Mihovil Hus, Dunja Nöthig-Hus: KEMIJA 1 : udžbenik kemije za 1. razred strukovnih škola s dvogodišnjim programom kemije
Šifra: 21473
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Mihovil Hus, Dunja Nöthig-Hus: KEMIJA 1 : radna bilježnica iz kemije za 1. razred strukovnih škola s dvogodišnjim programom kemije
Šifra: 21474
Nakladnik: ŠK
Cijena: 32,00 kn

Nedostupno

Helena Čičak, Blanka Sever, Dubravka Stričević: ORGANSKA KEMIJA : udžbenik za zdravstvene i kemijske škole
Šifra: 143538
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Helena Čičak, Blanka Sever, Dubravka Stričević: ORGANSKA KEMIJA : radna bilježnica za zdravstvene i kemijske škole
Šifra: 143539
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 38,00 kn

Nedostupno

Marko Hrgar: KEMIJA : udžbenik s video DVD-om za 1. razred srednjih strukovnih škola s jednogodišnjim programom kemije
Šifra: 153771
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Marko Hrgar: KEMIJA : radna bilježnica za 1. razred srednjih strukovnih škola s jednogodišnjim programom kemije
Šifra: 153772
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 54,00 kn

Nedostupno

Beata Gabrić, Marko Hrgar: KEMIJA : udžbenik s video DVD-om za 1. razred srednjih ekonomskih škola
Šifra: 153773
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Beata Gabrić, Marko Hrgar: KEMIJA : radna bilježnica za 1. razred srednjih ekonomskih škola
Šifra: 153774
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 54,00 kn

Nedostupno

Mira Herak, Blanka Sever, Biserka Zdjelarević: KEMIJA OKO NAS : udžbenik za strukovne škole s jednogodišnjim programom kemije
Šifra: 131808
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Mira Herak, Blanka Sever, Biserka Zdjelarević: KEMIJA OKO NAS : radna bilježnica za strukovne škole s jednogodišnjim programom kemije
Šifra: 153158
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 38,00 kn

Nedostupno

Antica Petreski, Blanka Sever: KEMIJA : udžbenik za 1. razred ekonomskih škola
Šifra: 20675
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Antica Petreski, Blanka Sever: KEMIJA : radna bilježnica za 1. razred ekonomskih škola
Šifra: 20676
Nakladnik: ŠK
Cijena: 32,00 kn

Nedostupno

KEMIJA: dodatni materijali za učenje i vježbanje

povećaj

FIZIKA

smanji
Jakov Labor: FIZIKA 1 : udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola
Šifra: 153113
Nakladnik: ALFA
Cijena: 104,00 kn

Nedostupno

Hrvoje Negovec, Damir Pavlović: FIZIKA 1 : udžbenik fizike za 1. razred strukovnih škola s četverogodišnjim programom učenja fizike
Šifra: 153144
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 104,00 kn

Nedostupno

Hrvoje Negovec, Damir Pavlović: FIZIKA 1 : radna bilježnica iz fizike za prvi razred strukovnih škola s četverogodišnjim programom fizike
Šifra: 153145
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 48,00 kn

Nedostupno

Petar Kulišić, Mladen Pavlović: FIZIKA 1 : udžbenik fizike za 1. i 2. razred četverogodišnjih i 1.-2. razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 21447
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn

Nedostupno

Vjera Lopac: FIZIKA 1 : udžbenik fizike za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 20951
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn

Nedostupno

Tatjana Roginić: U SVEMU JE FIZIKA 1 : udžbenik iz fizike za 1. razred srednjih strukovnih škola sa četverogodišnjim programom fizike
Šifra: 21951
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn

Nedostupno

Tatjana Roginić: U SVEMU JE FIZIKA 1 : radna bilježnica iz fizike za 1. razred srednjih strukovnih škola sa četverogodišnjim programom fizike
Šifra: 21952
Nakladnik: ŠK
Cijena: 48,00 kn

Nedostupno

Anamarija Godinić, Dario Hrupec, Danijela Takač: OSNOVE FIZIKE 1 : udžbenik s video DVD-om za 1. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola s dvogodišnjim učenjem fizike
Šifra: 153641
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 86,00 kn

Nedostupno

Anamarija Godinić, Dario Hrupec, Danijela Takač: OSNOVE FIZIKE 1 : radna bilježnica za 1. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola s dvogodišnjim učenjem fizike
Šifra: 153640
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 48,00 kn

Nedostupno

Dubravko Horvat, Dario Hrupec, Branko Maković, Danijela Takač: OSNOVE FIZIKE 1 : zbirka zadataka za 1. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola s dvogodišnjim učenjem fizike
Šifra: 153642
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 48,00 kn

Nedostupno

Anamarija Godinić, Dario Hrupec, Danijela Takač: TEMELJI FIZIKE 1 : udžbenik s video DVD-om za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola s trogodišnjim učenjem fizike
Šifra: 153643
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 86,00 kn

Nedostupno

Anamarija Godinić, Dario Hrupec, Danijela Takač: TEMELJI FIZIKE 1 : radna bilježnica za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola s trogodišnjim učenjem fizike
Šifra: 153644
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 48,00 kn

Nedostupno

Dubravko Horvat, Dario Hrupec, Branko Maković, Danijela Takač: TEMELJI FIZIKE 1 : zbirka zadataka za 1. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola s trogodišnjim učenjem fizike
Šifra: 153645
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 48,00 kn

Nedostupno

Damir Pavlović, Marinko Srdelić: FIZIKA 1 : udžbenik fizike za prvi razred strukovnih škola s dvogodišnjim programom fizike
Šifra: 153150
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 86,00 kn

Nedostupno

Damir Pavlović, Marinko Srdelić: FIZIKA 1 : radna bilježnica iz fizike za prvi razred strukovnih škola s dvogodišnjim programom fizike
Šifra: 153151
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 48,00 kn

Nedostupno

Damir Pavlović, Marinko Srdelić: FIZIKA 1 : udžbenik fizike za prvi razred strukovnih škola s trogodišnjim programom fizike
Šifra: 153152
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 86,00 kn

Nedostupno

Damir Pavlović, Marinko Srdelić: FIZIKA 1 : radna bilježnica iz fizike za prvi razred strukovnih škola s trogodišnjim programom fizike
Šifra: 153153
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 48,00 kn

Nedostupno

Tatjana Roginić: FIZIKA 1 : udžbenik za 1. razred srednjih škola s trogodišnjim programom fizike
Šifra: 21942
Nakladnik: ŠK
Cijena: 105,00 kn

Nedostupno

Tatjana Roginić: FIZIKA 1 : radna bilježnica za 1. razred srednjih škola s trogodišnjim programom fizike
Šifra: 21943
Nakladnik: ŠK
Cijena: 48,00 kn

Nedostupno

Tatjana Roginić: FIZIKA 1 : udžbenik za 1. razred srednjih škola s dvogodišnjim programom fizike
Šifra: 21956
Nakladnik: ŠK
Cijena: 105,00 kn

Nedostupno

Tatjana Roginić: FIZIKA 1 : radna bilježnica za 1. razred srednjih škola s dvogodišnjim programom fizike
Šifra: 21957
Nakladnik: ŠK
Cijena: 48,00 kn

Nedostupno

FIZIKA: dodatni materijali za učenje i vježbanje

povećaj

MATEMATIKA

smanji
Đurđica Salamon, Boško Šego: MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred ekonomske škole
Šifra: 115555
Nakladnik: ALKA
Cijena: 103,01 kn

Nedostupno

Đurđica Salamon, Boško Šego: MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za prvi razred srednje škole - zanimanje komercijalist : I. dio
Šifra: 133344
Nakladnik: ALKA
Cijena: 94,00 kn

Nedostupno

Đurđica Salamon, Boško Šego: MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za prvi razred srednje škole - zanimanje komercijalist : II. dio
Šifra: 133345
Nakladnik: ALKA
Cijena: 94,00 kn

Nedostupno

Sanja Varošanec: MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred tehničkih škola
Šifra: 143379
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 117,00 kn

Nedostupno

Branimir Dakić, Neven Elezović: MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred tehničkih škola, 1. dio
Šifra: 137304
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 72,00 kn

Nedostupno

Branimir Dakić, Neven Elezović: MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred tehničkih škola, 2. dio
Šifra: 137298
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 72,00 kn

Nedostupno

Biljana Janković, Ivan Mrkonjić: MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred ekonomske škole
Šifra: 153910
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 132,00 kn

Nedostupno

Ivica Gusić, Jagoda Krajina: MATEMATIKA 1, 2. DIO : udžbenik za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 21333
Nakladnik: ŠK
Cijena: 73,00 kn

Nedostupno

Ivica Gusić, Jagoda Krajina: MATEMATIKA 1, 1. DIO : udžbenik za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 21332
Nakladnik: ŠK
Cijena: 73,00 kn

Nedostupno

Kristina Šorić: MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred srednjih ekonomskih škola, 1. dio
Šifra: 21521
Nakladnik: ŠK
Cijena: 73,00 kn

Nedostupno

Kristina Šorić: MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred srednjih ekonomskih škola, 2. dio
Šifra: 21558
Nakladnik: ŠK
Cijena: 73,00 kn

Nedostupno

Đurđica Salamon, Boško Šego: MATEMATIKA U STRUCI 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 115563
Nakladnik: ALKA
Cijena: 103,01 kn

Nedostupno

Đurđica Salamon, Boško Šego: MATEMATIKA U STRUCI 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za prodavače za 1. razred srednje škole, JMO
Šifra: 143347
Nakladnik: ALKA
Cijena: 103,01 kn

Nedostupno

Đurđica Salamon, Boško Šego: MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za prvi razred trgovačke škole
Šifra: 116110
Nakladnik: ALKA
Cijena: 103,01 kn

Nedostupno

Sanja Varošanec: MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 143382
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 101,00 kn

Nedostupno

Sanja Varošanec: MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred trgovačkih i sličnih škola
Šifra: 132289
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 63,00 kn

Nedostupno

Vesna Erceg: GOSPODARSKA MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred srednje ugostiteljske škole
Šifra: 132516
Nakladnik: HOREBA - PULA
Cijena: 90,00 kn

Nedostupno

Ivan Mrkonjić: MATEMATIKA U STRUCI 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred JMO
Šifra: 153637
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 132,00 kn

Nedostupno

Biljana Janković, Ivan Mrkonjić: MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred trgovačkih škola, JMO
Šifra: 153638
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 110,00 kn

Nedostupno

Sanja Varošanec: MATEMATIKA 2 : udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 137302
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 101,00 kn

Nedostupno

MATEMATIKA: dodatni materijali za učenje i vježbanje

povećaj

TEHNIČKA KULTURA

smanji
Želimir Čolić: NORMIRANO TEHNIČKO PISMO : radna bilježnica za srednje tehničke škole
Šifra: 20513
Nakladnik: ŠK
Cijena: 35,00 kn

Nedostupno

INFORMATIKA - IZBORNI PREDMET

smanji
Blaženka Knežević, Ivan Strugar: INFORMATIKA 1 : udžbenik s CD-om za komercijaliste za 1. razred srednje škole
Šifra: 153103
Nakladnik: ALKA
Cijena: 113,00 kn

Nedostupno

Blaženka Knežević, Ivan Strugar: RAČUNALSTVO U STRUCI : udžbenik s CD-om za prodavače za 1. razred srednje škole
Šifra: 153104
Nakladnik: ALKA
Cijena: 103,01 kn

Nedostupno

Blaženka Knežević, Mirjana Pejić Bach, Ivan Strugar: RAČUNALSTVO : udžbenik i CD za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 116109
Nakladnik: ALKA
Cijena: 113,00 kn

Nedostupno

Ivan Strugar: INFORMATIKA 1 : udžbenik i CD za 1. razred ekonomske škole
Šifra: 152462
Nakladnik: ALKA
Cijena: 113,00 kn

Nedostupno

Davorka Galić: IZRADA WEB STRANICA : udžbenik za 1. razred srednjih škola
Šifra: 152998
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 115,00 kn

Nedostupno

Toma Gvozdanović, Zoran Ikica, Igor Kos, Ljiljana Milijaš, Nenad Milijaš, Gordana Sekulić-Štivčević, Tamara Srnec, Ljiljana Zvonarek: RAČUNALSTVO/INFORMATIKA 1, 2, 3 : udžbenik s DVD-om za 1., 2. i 3. razred strukovnih škola
Šifra: 153358
Nakladnik: ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA VARAŽDIN
Cijena: 119,00 kn

Nedostupno

Boris Marković, Branko Pasanović: INFORMATIKA 1 : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred ekonomskih škola
Šifra: 153704
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 104,00 kn

Nedostupno

Boris Marković, Branko Pasanović: INFORMATIKA 1 : radna bilježnica za 1. razred ekonomskih škola
Šifra: 153705
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 49,00 kn

Nedostupno

Toma Gvozdanović, Zoran Ikica, Igor Kos, Nina Lipljin, Ljiljana Milijaš, Tamara Srnec, Ljiljana Zvonarek: INFORMATIKA / RAČUNALSTVO 1 i 2 :
Šifra: 153357
Nakladnik: PROMIL
Cijena: 70,00 kn

Nedostupno

Snježana Babić, Predrag Brođanac, Vinkoslav Galešev, Sanja Grabusin, Milan Korać, Dragan Kovač, Lidija Kralj, Ljiljana Miletić, Gordana Sokol, Zlatan Soldo: INFORMATIKA I RAČUNALSTVO : udžbenik iz informatike i računalstva za gimnazije i srednje škole
Šifra: 158361
Nakladnik: SYS PRINT
Cijena: 153,00 kn

Nedostupno

Vinkoslav Galešev, Bojan Kocijan, Milan Korać, Lidija Kralj, Gordana Sokol, Zlatan Soldo: INFORMATIKA I RAČUNALSTVO : udžbenik za srednje strukovne škole
Šifra: 158363
Nakladnik: SYS PRINT
Cijena: 115,00 kn

Nedostupno

Vinkoslav Galešev, Bojan Kocijan, Milan Korać, Lidija Kralj, Gordana Sokol, Zlatan Soldo: INFORMATIKA I RAČUNALSTVO : zbirka zadataka za srednje strukovne škole
Šifra: 158364
Nakladnik: SYS PRINT
Cijena: 101,00 kn

Nedostupno

Marijan Antolović, Natalija Stjepanek, Davor Šokac, Draženka Valkovac: INFORMATIKA 1 : udžbenik za 1. razred srednjih ekonomskih škola
Šifra: 20691
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Darko Grundler, Sanda Šutalo: RAČUNALSTVO : udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 21455
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn

Nedostupno

Darko Grundler, Sanda Šutalo: RAČUNALSTVO : udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 21454
Nakladnik: ŠK
Cijena: 114,00 kn

Nedostupno

Darko Grundler, Sandra Šutalo: RAČUNALSTVO 1 : udžbenik iz računalstva s CD-om za 1. do 3. razred u srednjim trogodišnjim strukovnim školama
Šifra: 21964
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn

Nedostupno

Darko Grundler, Sandra Šutalo: RAČUNALSTVO 1 : radna bilježnica iz računalstva za 1. do 3. razred u srednjim trogodišnjim strukovnim školama
Šifra: 21971
Nakladnik: ŠK
Cijena: 74,00 kn

Nedostupno

Darko Grundler, Sandra Šutalo: RAČUNALSTVO 1 : udžbenik iz računalstva s CD-om za 1. i 2. razred u srednjim četverogodišnjim strukovnim školama
Šifra: 21965
Nakladnik: ŠK
Cijena: 114,00 kn

Nedostupno

Darko Grundler, Sandra Šutalo: RAČUNALSTVO 1 : radna bilježnica iz računalstva za 1. i 2. razred u srednjim četverogodišnjim strukovnim školama
Šifra: 21970
Nakladnik: ŠK
Cijena: 74,00 kn

Nedostupno

STROJARSKE ŠKOLE

smanji
Antun Babić: TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE : udžbenik za 1. razred srednjih strojarskih, obrtničkih i industrijskih škola
Šifra: 21011
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn

Nedostupno

Antun Babić, Jozo Jurkić, Josip Lolić: TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE : radna bilježnica za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 21034
Nakladnik: ŠK
Cijena: 67,00 kn

Nedostupno

STRUKOVNE ŠKOLE

smanji
Irena Dević, Josip Ištvanić: ALATI I STROJEVI U OBRADI DRVA 1 : udžbenik za 1. razred drvodjeljske škole
Šifra: 152346
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 115,00 kn

Nedostupno

Vladimir Frgić: MATERIJALI : udžbenik za 1. i 2. razred drvodjeljske škole
Šifra: 152069
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 124,01 kn

Nedostupno

Vladimir Frgić: UVOD U TEHNIČKO CRTANJE NAMJEŠTAJA : udžbenik i priručnik u srednjim drvodjeljskim školama
Šifra: 152067
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 91,00 kn

Nedostupno

Diana Bratičević: KNJIGOVODSTVO S BILANCIRANJEM 1 : udžbenik
Šifra: 145867
Nakladnik: ALKA
Cijena: 93,00 kn

Nedostupno

Diana Bratičević: KNJIGOVODSTVO S BILANCIRANJEM 1 : radna bilježnica
Šifra: 145868
Nakladnik: ALKA
Cijena: 69,00 kn

Nedostupno

Dušanka Gaćeša, Milan Komorčec: POSLOVNE KOMUNIKACIJE : udžbenik za 1. razred srednjih ekonomskih škola
Šifra: 121716
Nakladnik: BIROTEHNI-KA
Cijena: 85,05 kn

Nedostupno

Maja Safret: KNJIGOVODSTVO S BILANCIRANJEM 1 : udžbenik za 1. razred ekonomske škole
Šifra: 20656
Nakladnik: ŠK
Cijena: 84,00 kn

Nedostupno

Ljerka Dragović-Kovač, Branka Marić: KNJIGOVODSTVO S BILANCIRANJEM 1 : radna bilježnica za 1. razred ekonomske škole
Šifra: 20726
Nakladnik: ŠK
Cijena: 73,00 kn

Nedostupno

Jadranka Bernik, Suzana Đurđević, Nikola Kuvačić, Marija Tolušić, Bosiljka Vinković-Kukolić, Ana Vrbanec: PODUZETNIŠTVO 1 : udžbenik za 1. razred ekonomske škole
Šifra: 20666
Nakladnik: ŠK
Cijena: 84,00 kn

Nedostupno

Nikola Kuvačić, Blaženka Vuk: PODUZETNIŠTVO 1 : radna bilježnica za poduzetništvo u 1. razredu ekonomske škole
Šifra: 20756
Nakladnik: ŠK
Cijena: 63,00 kn

Nedostupno

Olivera Jurković-Maić, Antun Kliment: POSLOVNE KOMUNIKACIJE : udžbenik za 1. razred ekonomske škole
Šifra: 20662
Nakladnik: ŠK
Cijena: 87,00 kn

Nedostupno

Dušanka Gaćeša, Milan Komorčec, Nermin Srećko Montel, Jelena Šipušić Jurčić: POSLOVNE KOMUNIKACIJE 1 : udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred za zanimanje komercijalist
Šifra: 119920
Nakladnik: BIROTEHNI-KA
Cijena: 132,30 kn

Nedostupno

Milan Komorčec, Jelena Šipušić Jurčić: STRUKOVNE VJEŽBE 1 : udžbenik s CD-om
Šifra: 153117
Nakladnik: BIROTEHNI-KA
Cijena: 95,45 kn

Nedostupno

Mirjana Rubčić Fabris: POSLOVNE KOMUNIKACIJE 1 : udžbenik za 1. razred za zanimanje komercijalist
Šifra: 20728
Nakladnik: ŠK
Cijena: 105,00 kn

Nedostupno

Dušanka Gaćeša, Milan Komorčec, Nermin Srećko Montel, Jelena Šipušić Jurčić: POSLOVNE KOMUNIKACIJE 2 : udžbenik s CD-om za 3. i 4. razred za zanimanje komercijalist
Šifra: 119921
Nakladnik: BIROTEHNI-KA
Cijena: 127,58 kn

Nedostupno

Marija Novak-Ištok, Jelena Obad: PSIHOLOGIJA KOMUNIKACIJE 1 : udžbenik
Šifra: 146256
Nakladnik: ALKA
Cijena: 94,00 kn

Nedostupno

Siniša Brlas: PSIHOLOGIJA KOMUNIKACIJE : udžbenik za nastavu psihologije komunikacije u području osobnih usluga u obrtničkim strukovnim školama
Šifra: 146070
Nakladnik: SLAP
Cijena: 136,50 kn

Nedostupno

Jasenka Raos: POZNAVANJE MATERIJALA S TEHNOLOŠKIM VJEŽBAMA 1 : udžbenik za 1. razred za obrazovanje frizera, kozmetičara i pedikera u JMO
Šifra: 143641
Nakladnik: JASENKA RAOS
Cijena: 108,15 kn

Nedostupno

Jasenka Raos: POZNAVANJE MATERIJALA S TEHNOLOŠKIM VJEŽBAMA 1 : radna bilježnica uz udžbenik za 1. razred za obrazovanje frizera, kozmetičara i pedikera u JMO
Šifra: 143642
Nakladnik: JASENKA RAOS
Cijena: 51,45 kn

Nedostupno

Jasenka Raos: TEHNOLOGIJA FRIZERSTVA S PRAKTIČNOM NASTAVOM 1 : udžbenik za obrazovanje frizera za 1. razred
Šifra: 143643
Nakladnik: JASENKA RAOS
Cijena: 151,20 kn

Nedostupno

Jasenka Raos: TEHNOLOGIJA FRIZERSTVA S PRAKTIČNOM NASTAVOM 1 : radna bilježnica uz udžbenik za 1. razred
Šifra: 143644
Nakladnik: JASENKA RAOS
Cijena: 66,15 kn

Nedostupno

Mirta Balenović, Tomislav Balenović: OPĆE STOČARSTVO : udžbenik za 1. razred poljoprivrednih škola
Šifra: 141488
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 119,00 kn

Nedostupno

Dubravka Auguštin: ARANŽIRANJE 1 : udžbenik za 1. i 2. razred poljoprivredne škole
Šifra: 21820
Nakladnik: ŠK
Cijena: 114,00 kn

Nedostupno

Dubravka Auguštin: CVJEĆARSTVO 1 : udžbenik za poljoprivredne škole
Šifra: 21812
Nakladnik: ŠK
Cijena: 123,00 kn

Nedostupno

Ferdo Bašić, Vladimir Mihalić: TEMELJI BILINOGOJSTVA : udžbenik za srednje poljoprivredne škole
Šifra: 21808
Nakladnik: ŠK
Cijena: 123,00 kn

Nedostupno

Ivo Miljković: OPĆE VOĆARSTVO : udžbenik za 3. razred poljoprivredne škole
Šifra: 21806
Nakladnik: ŠK
Cijena: 102,00 kn

Nedostupno

Anton I. Simović: MORNARSKE VJEŠTINE : udžbenik za pomorske škole : priručnik za pomorce
Šifra: 21511
Nakladnik: ŠK
Cijena: 114,00 kn

Nedostupno

Pero Tabak: NOVČANO POSLOVANJE 1
Šifra: 143737
Nakladnik: ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA, ZG
Cijena: 100,00 kn

Nedostupno

Pero Tabak: POŠTANSKI PROMET 1
Šifra: 143739
Nakladnik: ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA, ZG
Cijena: 100,00 kn

Nedostupno

Vladimir Čavrak: EKONOMIKA PROMETA : udžbenik za 1. i 4. razred srednje tehničke škole prometnog smjera
Šifra: 133449
Nakladnik: Škola za cest. prom. Zagreb
Cijena: 51,98 kn

Nedostupno

Hrvoje Dumičić, Mato Perak, Josip Sviličić: OSNOVE PRIJEVOZA I PRIJENOSA : udžbenik za 1. razred za zanimanja u prometu
Šifra: 133453
Nakladnik: Škola za cest. prom. Zagreb
Cijena: 79,38 kn

Nedostupno

Jozo Jelinić: STROJARSTVO : udžbenik za 1. razred tehničara cestovnog prometa i vozača motornog vozila
Šifra: 128416
Nakladnik: ZRINSKI, Čakovec
Cijena: 85,05 kn

Nedostupno

Snježana Malinović: PRIJEVOZ PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU
Šifra: 151562
Nakladnik: ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA, ZG
Cijena: 120,00 kn

Nedostupno

Franjo Šoh, Miroslav Vrhovnik: TEHNIČKA SREDSTVA ŽELJEZNICE
Šifra: 151561
Nakladnik: ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA, ZG
Cijena: 120,00 kn

Nedostupno

Ivica Lovrić, Božica Radoš: TEHNOLOGIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA I.
Šifra: 153335
Nakladnik: ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA, ZG
Cijena: 150,00 kn

Nedostupno

Darko Jurković: ZBIRKA ZADATAKA IZ TEHNOLOGIJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA
Šifra: 153336
Nakladnik: ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA, ZG
Cijena: 120,00 kn

Nedostupno

Nikolina Brnjac: TERMINALI I MEHANIZACIJA
Šifra: 153247
Nakladnik: ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA, ZG
Cijena: 120,00 kn

Nedostupno

Armin Pavić: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 : udžbenik za 1. razred elektrotehničkih škola
Šifra: 153107
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 90,00 kn

Nedostupno

Ivan Felja, Armin Pavić: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 : zadaci za vježbu
Šifra: 152758
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 72,00 kn

Nedostupno

Đuro Kukec, Mihael Kukec: TEHNIČKO CRTANJE POMOĆU RAČUNALA : radna bilježnica za tehničko crtanje i dokumentiranje za 1. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 153348
Nakladnik: ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA VARAŽDIN
Cijena: 74,70 kn

Nedostupno

Nediljka Furčić, Antun Sertić, Vesna Vasilj: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka i DVD-om za 1. razred srednjih elektrotehničkih škola
Šifra: 152873
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 103,95 kn

Nedostupno

Nediljka Furčić: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 : radna bilježnica za 1. razred srednjih elektrotehničkih škola
Šifra: 153653
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 63,00 kn

Nedostupno

Jerko Pandžić: TEHNIČKO CRTANJE I DOKUMENTIRANJE : udžbenik za 1. razred elektrotehničkih škola + CD
Šifra: 153654
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Jerko Pandžić: TEHNIČKO CRTANJE I DOKUMENTIRANJE : radna bilježnica za 1. razred elektrotehničkih škola
Šifra: 153655
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 54,00 kn

Nedostupno

Kristina Kekelj: RADIONIČKE VJEŽBE : dnevnik rada s praktičnim i teoretskim uputama za 1. razred srednjih elektrotehničkih škola
Šifra: 153656
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 143,00 kn

Nedostupno

Ante Glamuzina: ELEKTRIČNI, ELEKTROSTATSKI I MAGNETSKI KRUGOVI - OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 : zbirka zadataka
Šifra: 21126
Nakladnik: ŠK
Cijena: 123,00 kn

Nedostupno

Eugen Stanić: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE : udžbenik za 1. razred : za trogodišnji program
Šifra: 21801
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn

Nedostupno

Lana Lipošinović: NACRTNA GEOMETRIJA : udžbenik za 1. i 2. razred graditeljskih tehničkih škola
Šifra: 131507
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 91,00 kn

Nedostupno

Ana Sliepčević, Vlasta Szirovicza: NACRTNA GEOMETRIJA 1. DIO : udžbenik za srednje škole
Šifra: 131407
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 66,00 kn

Nedostupno

Marin Horvat: GRAĐEVNI MATERIJALI : udžbenik za 1. razred graditeljskih škola
Šifra: 151609
Nakladnik: ŠKOLSKE NOVINE
Cijena: 71,00 kn

Nedostupno

Boris Kulišić: TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA KRUTOG TIJELA, NAUKA O ČVRSTOĆI, KINEMATIKA, DINAMIKA : udžbenik za trogodišnje strukovne škole
Šifra: 152752
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 91,00 kn

Nedostupno

Boris Kulišić: TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA S VJEŽBAMA : za 1. razred za strojarske tehničke i ostale strukovne škole : program A
Šifra: 132296
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 91,00 kn

Nedostupno

Karl Juhart, Alenka Knez, Jerko Pandžić, Igor Razbornik, Albin Vrabič: MEHANIKA 1 - STATIKA : radna bilježnica s CD-om za 1. razred tehničkih škola
Šifra: 132298
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 94,00 kn

Nedostupno

Đuro Kukec, Mihael Kukec: 3D MODELIRANJE I TEHNIČKO CRTANJE RAČUNALOM :
Šifra: 153217
Nakladnik: EŠV
Cijena: 106,20 kn

Nedostupno

Zvonimir Vlaić: TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE : udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 153226
Nakladnik: HERMES
Cijena: 73,50 kn

Nedostupno

Anto Delač, Zvonimir Vlaić: TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE : radna bilježnica za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 153227
Nakladnik: HERMES
Cijena: 63,00 kn

Nedostupno

Mato Lučić: AUTO CAD PRIRUČNIK : udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred tehničkih škola i 1. razred trogodišnjih strukovnih škola u području strojarstva - JMO
Šifra: 152761
Nakladnik: NAKLADA LUCIC
Cijena: 89,25 kn

Nedostupno

Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo: TEHNIČKA MEHANIKA 1 - STATIKA : udžbenik s DVD-om za 1. razred četverogodišnjih strojarskih tehničkih škola
Šifra: 153665
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Vicko Šutalo: TEHNIČKA MEHANIKA 1 - STATIKA : radna bilježnica za 1. razred četverogodišnjih strojarskih tehničkih škola
Šifra: 153666
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 54,00 kn

Nedostupno

Jerko Pandžić: TEHNIČKO CRTANJE 1 : udžbenik za tehničko crtanje i nacrtnu geometriju za 1. razred tehničkih škola u području strojarstva i brodogradnje + CD
Šifra: 153668
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Jerko Pandžić: TEHNIČKO CRTANJE 1 : radna bilježnica za tehničko crtanje i nacrtnu geometriju za 1. razred tehničkih škola u području strojarstva i brodogradnje
Šifra: 153669
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 54,00 kn

Nedostupno

Kristina Kekelj: RADIONIČKE VJEŽBE I PRAKTIKUM : dnevnik rada s praktičnim i teoretskim uputama za prve dvije godine učenja u srednjim tehničkim školama u području strojarstva i brodogradnje
Šifra: 153670
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 143,00 kn

Nedostupno

Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo: TEHNIČKA MEHANIKA ZA MEHATRONIČARE 1 : udžbenik s video DVD-om za 1. razred četverogodišnjih strukovnih tehničkih škola
Šifra: 153671
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 96,00 kn

Nedostupno

Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo: TEHNIČKA MEHANIKA ZA MEHATRONIČARE 1 : radna bilježnica za 1. razred četverogodišnjih strukovnih tehničkih škola
Šifra: 153672
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 48,00 kn

Nedostupno

Božidar Gajić, Martin Sentić: ISPITIVANJE TEHNIČKIH MATERIJALA : udžbenik za 1. razred trogodišnjih industrijskih i obrtničkih škola : za 2. razred četverogodišnjih tehničkih škola (strojarstvo, brodogradnja, metalurgija)
Šifra: 151684
Nakladnik: OTVORENO SVEUČILIŠTE
Cijena: 76,00 kn

Nedostupno

Milan Žunar: TEHNIČKO CRTANJE : udžbenik za srednje škole
Šifra: 152334
Nakladnik: OTVORENO SVEUČILIŠTE
Cijena: 132,00 kn

Nedostupno

Ivo Njire: TERMODINAMIKA : udžbenik
Šifra: 152338
Nakladnik: OTVORENO SVEUČILIŠTE
Cijena: 80,00 kn

Nedostupno

Ivo Njire: TERMODINAMIKA : radna bilježnica
Šifra: 152339
Nakladnik: OTVORENO SVEUČILIŠTE
Cijena: 76,00 kn

Nedostupno

Florijan Rajić: AUTOMATIZACIJA POSTROJENJA : udžbenik za srednje stručne škole
Šifra: 21138
Nakladnik: ŠK
Cijena: 123,00 kn

Nedostupno

Zoran Kalinić: CAD I PROJEKT - AUTOCAD, MALA ŠKOLA CRTANJA : udžbenik za srednje strukovne škole
Šifra: 21017
Nakladnik: ŠK
Cijena: 93,00 kn

Nedostupno

Ivan Marušić: CJEVARSTVO U BRODOGRADNJI : udžbenik za srednje pomorske i strojarske strukovne škole
Šifra: 21514
Nakladnik: ŠK
Cijena: 33,00 kn

Nedostupno

Eduard Hercigonja: ELEMENTI STROJEVA : udžbenik za srednje strojarske škole
Šifra: 21020
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Aurel Kostelić: NAUKA O TOPLINI SA ZADACIMA : udžbenik za srednje strukovne škole; TABLICE I DIJAGRAMI : priručnik
Šifra: 21007
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Zoran Kalinić: ODRŽAVANJE ALATNIH STROJEVA : udžbenik za srednje strukovne škole
Šifra: 21003
Nakladnik: ŠK
Cijena: 123,00 kn

Nedostupno

Eduard Hercigonja: STROJNI ELEMENTI 1 : udžbenik za 1. do 4. razred srednje strukovne strojarske škole
Šifra: 20529
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Eduard Hercigonja: STROJNI ELEMENTI 2 : udžbenik za 1. do 4. razred srednje strukovne strojarske škole
Šifra: 20547
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Eduard Hercigonja: TEHNIČKA GRAFIKA : udžbenik tehničkog crtanja za srednje strukovne škole
Šifra: 21030
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Vladimir Špiranec: TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA, OTPORNOST, GIBANJE, MEHANIZMI : udžbenik za 1. do 4. razred srednje strukovne škole
Šifra: 21025
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Franjo Toufar: TEHNIČKI MATERIJALI 1 : udžbenik za 1. do 4. razred srednje strukovne škole
Šifra: 20905
Nakladnik: ŠK
Cijena: 93,00 kn

Nedostupno

Dušan Hrgović: TEHNIČKI MATERIJALI 2 : udžbenik od 1. do 4. razreda srednje strukovne strojarske škole
Šifra: 20903
Nakladnik: ŠK
Cijena: 114,00 kn

Nedostupno

Ivan Hiti, Gojko Nikolić: TEHNIKE SPAJANJA : udžbenik iz tehnologije obrade i montaže za 1. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 151905
Nakladnik: TIPEX
Cijena: 105,00 kn

Nedostupno

Ivan Hiti, Gojko Nikolić: TEHNIKE SPAJANJA : radna bilježnica iz tehnologije obrade i montaže za 1. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 152866
Nakladnik: TIPEX
Cijena: 42,00 kn

Nedostupno

Mijo Matošević: TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE : udžbenik za 1. razred strojarske struke za obrtnička i industrijska zanimanja
Šifra: 151140
Nakladnik: UM, Nova Gradiška
Cijena: 75,60 kn

Nedostupno

Branko Maković, Jerko Pandžić, Branko Pasanović, Vicko Šutalo, Slavko Titan: STROJARSTVO I OSNOVE STROJARSTVA, 1. DIO : udžbenik s video DVD-om za 1., 2. i 3. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 153683
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 96,00 kn

Nedostupno

Branko Maković, Jerko Pandžić, Branko Pasanović, Vicko Šutalo, Slavko Titan: STROJARSTVO I OSNOVE STROJARSTVA, 1. DIO : radna bilježnica za 1., 2. i 3. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 153684
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 48,00 kn

Nedostupno

Branko Maković, Jerko Pandžić, Branko Pasanović, Vicko Šutalo, Slavko Titan: STROJARSTVO I OSNOVE STROJARSTVA, 2. DIO : udžbenik s video DVD-om za 1., 2. i 3. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 153685
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 96,00 kn

Nedostupno

Branko Maković, Jerko Pandžić, Branko Pasanović, Vicko Šutalo, Slavko Titan: STROJARSTVO I OSNOVE STROJARSTVA, 2. DIO : radna bilježnica za 1., 2. i 3. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 153686
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 48,00 kn

Nedostupno

Ružica Čunko, Vera Friščić: TEKSTILNA VLAKNA : udžbenik za 1. razred srednje strukovne škole
Šifra: 151985
Nakladnik: TEKSTILNA ŠKOLA ZABOK
Cijena: 90,00 kn

Nedostupno

Adela Čuljak: POZNAVANJE MATERIJALA : udžbenik za 1.-3. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola iz područja tekstila
Šifra: 152868
Nakladnik: ZRINSKI, Čakovec
Cijena: 94,50 kn

Nedostupno

Marija Novak-Ištok, Božica Uroić: POSLOVNI BONTON : udžbenik za prodavače za 1. razred trgovačke škole, JMO
Šifra: 136028
Nakladnik: ALKA
Cijena: 94,00 kn

Nedostupno

Julijana Blečić, Marija Folnović: POZNAVANJE PREHRAMBENE ROBE : udžbenik za 1. razred strukovne škole
Šifra: 114371
Nakladnik: OTVORENO SVEUČILIŠTE
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Danko Matasović: POZNAVANJE PREHRAMBENE ROBE : udžbenik za prvi i drugi razred trgovačko-ugostiteljske-turističke škole
Šifra: 133165
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 114,00 kn

Nedostupno

Božica Uroić: DNEVNIK PRAKTIČNE NASTAVE 1 - SMJER PRODAVAČ : radna bilježnica za 1. razred trgovačkih škola
Šifra: 20710
Nakladnik: ŠK
Cijena: 81,00 kn

Nedostupno

Ljiljana Tanay: POZNAVANJE PREHRAMBENE ROBE : udžbenik za 1. razred srednje trgovačke škole
Šifra: 20719
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn

Nedostupno

Sandra Brajnović, Vesna Brčić-Stipčević, Nevenka Hruškar, Renata Petrović: TRGOVAČKO POSLOVANJE 1 : udžbenik za 1. razred srednje trgovačke škole
Šifra: 20722
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Sandra Brajnović, Nevenka Hruškar, Renata Popović: TRGOVAČKO POSLOVANJE 1 : radna bilježnica iz trgovačkog poslovanja za 1. razred trgovačke škole
Šifra: 20760
Nakladnik: ŠK
Cijena: 67,00 kn

Nedostupno

Anita Sedić, Božica Uroić: RADNA MAPA PRAKTIČNE NASTAVE 1 : praktična nastava u prodavaonici
Šifra: 20737
Nakladnik: ŠK
Cijena: 86,00 kn

Nedostupno

Nediljka Furčić, Antun Sertić, Vesna Vasilj: ELEKTROTEHNIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka i DVD-om za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)
Šifra: 153687
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Nediljka Furčić: ELEKTROTEHNIKA 1 : radna bilježnica za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)
Šifra: 153688
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 54,00 kn

Nedostupno

Kristina Kekelj: PRAKTIČNA NASTAVA : dnevnik rada s praktičnim i teoretskim uputama za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola u području elektrotehnike JMO
Šifra: 153689
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 143,00 kn

Nedostupno

Zvonimir Vlaić: OSNOVE TEHNIČKE MEHANIKE : udžbenik za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 153374
Nakladnik: EOŠZ
Cijena: 73,50 kn

Nedostupno

Zvonimir Vlaić: OSNOVE TEHNIČKE MEHANIKE : radna bilježnica za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 153375
Nakladnik: EOŠZ
Cijena: 42,00 kn

Nedostupno

Zvonimir Vlaić: OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA : udžbenik za prvi razred strojarske struke (JMO)
Šifra: 153224
Nakladnik: EOŠZ
Cijena: 73,50 kn

Nedostupno

Mato Lučić: TEHNIČKO CRTANJE S AUTOCAD-OM : udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred tehničkih škola i 1. razred trogodišnjih strukovnih škola u području strojarstva – JMO
Šifra: 156850
Nakladnik: LUČIĆ
Cijena: 99,75 kn

Nedostupno

Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo: OSNOVE TEHNIČKE MEHANIKE 1 : udžbenik s DVD-om za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)
Šifra: 153694
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo: OSNOVE TEHNIČKE MEHANIKE 1 : radna bilježnica za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)
Šifra: 153695
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 50,00 kn

Nedostupno

Slavko Titan: OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA : udžbenik za trogodišnje strukovne škole (JMO)
Šifra: 153696
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Jerko Pandžić: TEHNIČKO CRTANJE : udžbenik za trogodišnje strukovne škole (JMO) + CD
Šifra: 153697
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 95,00 kn

Nedostupno

Jerko Pandžić: TEHNIČKO CRTANJE : radna bilježnica za trogodišnje strukovne škole (JMO)
Šifra: 153698
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 50,00 kn

Nedostupno

Kristina Kekelj: PRAKTIČNA NASTAVA : dnevnik rada s praktičnim i teoretskim uputama za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola u području strojarstva i brodogradnje JMO
Šifra: 153699
Nakladnik: NEODIDAKTA
Cijena: 143,00 kn

Nedostupno

Antun Babić, Jozo Jurkić, Josip Lolić: OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA : radna bilježnica za prvi razred trogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 21035
Nakladnik: ŠK
Cijena: 67,00 kn

Nedostupno

Antun Babić: OSNOVE ELEMENATA STROJEVA : udžbenik za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola - JMO, za strojarska zanimanja
Šifra: 21012
Nakladnik: ŠK
Cijena: 124,01 kn

Nedostupno

Josip Žuvela: KUHARSTVO 1 : udžbenik za prvi razred ugostiteljske škole i hotelijerske škole
Šifra: 165870
Nakladnik: A.G.Matoš, Samobor
Cijena: 122,85 kn

Nedostupno

Ivan Marošević: ORGANIZACIJA POSLOVANJA PODUZEĆA U UGOSTITELJSTVU 1 : za 1. razred 4-godišnje ugostiteljske škole : zanimanje hotelijer : smjer ugostiteljstvo
Šifra: 125092
Nakladnik: HOREBA - PULA
Cijena: 72,00 kn

Nedostupno

Ivan Marošević: UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE 1 : udžbenik za 1. razrede srednjih škola ugostiteljsko-hotelijersko-turističkih područja rada
Šifra: 122079
Nakladnik: HOREBA - PULA
Cijena: 81,00 kn

Nedostupno

Danko Matasović: POZNAVANJE ROBE I PREHRANA 1 : udžbenik za 1. razred ugostiteljske i turističke škole
Šifra: 141944
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 114,00 kn

Nedostupno

Maja Hamel, Mirko Sagrak: POZNAVANJE ROBE ZA UGOSTITELJE : udžbenik za 1.-3. razred ugostiteljskih, turističkih i hotelijerskih škola
Šifra: 20826
Nakladnik: ŠK
Cijena: 123,00 kn

Nedostupno

Darka Hamel, Ljiljana Tanay: PREHRANA I POZNAVANJE ROBE : udžbenik za 1. razred hotelijersko-turističkih i ugostiteljsko-turističkih škola
Šifra: 20854
Nakladnik: ŠK
Cijena: 114,00 kn

Nedostupno

Slavko Ratkajec: UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE 1 : udžbenik za 1. razred ugostiteljsko-hotelijersko-turističkih škola : trogodišnji program
Šifra: 20857
Nakladnik: ŠK
Cijena: 84,00 kn

Nedostupno

Nada Eterović, Olivera Jurković-Majić: PISANE POSLOVNE KOMUNIKACIJE U TURIZMU : udžbenik za 1. razred hotelijersko-turističkih škola
Šifra: 20865
Nakladnik: ŠK
Cijena: 105,00 kn

Nedostupno

Slavko Ratkajec: UGOSTITELJSTVO : udžbenik za 1. razred za zanimanje hotelijersko-turističkog tehničara
Šifra: 20866
Nakladnik: ŠK
Cijena: 115,00 kn

Nedostupno

Sandra Čorak, Vesna Mikačić, Željko Trezner: OSNOVE TURIZMA : udžbenik za 1. razred hotelijersko-turističkih škola
Šifra: 20870
Nakladnik: ŠK
Cijena: 105,00 kn

Nedostupno

Vedran Habel: UGOSTITELJSKO KUHARSTVO 1 : udžbenik kuharstva za 1. razred srednje ugostiteljsko-hotelijersko-turističke škole
Šifra: 20871
Nakladnik: ŠK
Cijena: 122,00 kn

Nedostupno

Dušanka Gaćeša, Milan Komorčec, Nermin Srećko Montel: KOMPJUTORSKA DAKTILOGRAFIJA 1
Šifra: 116845
Nakladnik: BIROTEHNI-KA
Cijena: 122,85 kn

Nedostupno

Matilda Mozara, Marijan Pavlic: BIROTEHNIKA , I. DIO - DAKTILOGRAFIJA : udžbenik za srednje škole
Šifra: 113049
Nakladnik: HRVATSKO STENOG. DRUŠTVO
Cijena: 56,70 kn

Nedostupno

Marijan Pavlic: POČETNICA HRVATSKE STENOGRAFIJE : udžbenik za 1. razred srednjih škola
Šifra: 122442
Nakladnik: HRVATSKO STENOG. DRUŠTVO
Cijena: 85,05 kn

Nedostupno

Eva Horvath-Žaja, Marica Piršlin: KOMPJUTORSKA DAKTILOGRAFIJA :
Šifra: 153359
Nakladnik: PROMIL
Cijena: 70,00 kn

Nedostupno

Eva Horvath-Žaja, Marica Piršlin: KOMPJUTORSKA DAKTILOGRAFIJA 1 : udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred srednje strukovne škole
Šifra: 21551
Nakladnik: ŠK
Cijena: 124,01 kn

Nedostupno

Lidija Daničić, Gordana Malvić, Marica Piršlin, Mira Šincek: TAJNIČKI POSLOVI 1 : udžbenik za 3. razred upravno-birotehničke škole
Šifra: 20753
Nakladnik: ŠK
Cijena: 132,00 kn

Nedostupno

Krešimir Babić, Ante Hraste: ANATOMIJA I HISTOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA : udžbenik za 1. razred srednjih veterinarskih škola
Šifra: 21825
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn

Nedostupno

Ana Lukić: DNEVNIK PRAKTIČNE NASTAVE 1 : za 1. razred srednjih veterinarskih škola
Šifra: 21829
Nakladnik: ŠK
Cijena: 48,00 kn

Nedostupno

Predrag Keros, Branka Matković: ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za srednje medicinske škole
Šifra: 142097
Nakladnik: LJEVAK
Cijena: 117,00 kn

Nedostupno

Nataša Kovačić, Ivan Krešimir Lukić: ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. razred srednjih medicinskih škola
Šifra: 158283
Nakladnik: MEDICINSKA NAKLADA
Cijena: 141,75 kn

Nedostupno

Nena Tomić-Solar: MORFOLOGIJA ZUBI : udžbenik za 1. razred zdravstvenih škola : program zubotehničara
Šifra: 141833
Nakladnik: MEDICINSKA NAKLADA
Cijena: 94,50 kn

Nedostupno

Ines Brajac, Esma Halepović-Đečević, Marija Kaštelan, Darinka Periša, Larisa Prpić-Massari: KOŽNE I SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI : udžbenik za srednje medicinske i zdravstvene škole
Šifra: 143120
Nakladnik: MEDICINSKA NAKLADA
Cijena: 118,13 kn

Nedostupno

Nada Prlić: ZDRAVSTVENA NJEGA : udžbenik za 1. i 2. razred srednjih medicinskih škola
Šifra: 21608
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn

Nedostupno

Igor Andreis, Dubravko Jalšovec: ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. razred srednje medicinske škole
Šifra: 21652
Nakladnik: ŠK
Cijena: 105,00 kn

Nedostupno

POLITIKA I GOSPODARSTVO

smanji
Đuro Benić: POLITIKA I GOSPODARSTVO : udžbenik za strukovne škole
Šifra: 21452
Nakladnik: ŠK
Cijena: 84,00 kn

Nedostupno