Želite li sami odabrati školske knjige u udžbeničkom kompletu ili odabrati dodatna nastavna pomagala, označite ih u obrascu. Napomena: Nisu odabrana obvezna nastavna sredstva iz stranih jezika jer se ona razlikuju od razreda do razreda.

HRVATSKI JEZIK

smanji
PČELICA POČETNICA - I. DIO
za 1. razred osnovne škole + slovarica
Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo
Šifra: 012360
Nakladnik: ŠK
Cijena: 45,00 kn

Nedostupno

PČELICA POČETNICA - II. DIO
za 1. razred osnovne škole + listići
Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo
Šifra: 012361
Nakladnik: ŠK
Cijena: 45,00 kn

Nedostupno

PČELICA POČETNICA
radna bilježnica s listićima - I. dio : za 1. razred osnovne škole
Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo
Šifra: 012362
Nakladnik: ŠK
Cijena: 39,00 kn

Nedostupno

PČELICA POČETNICA
radna bilježnica s listićima - II. dio : za 1. razred osnovne škole
Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo
Šifra: 012363
Nakladnik: ŠK
Cijena: 39,00 kn

Nedostupno

ČITAM I PIŠEM
hrvatska početnica - udžbenik za prvi razred osnovne škole - pisana slova
Autori: Dunja Pavličević-Franić, Vladimira Velički, Diana Zalar, Vlatka Domišljanović
Šifra: 107391
Nakladnik: ALFA
Cijena: 50,00 kn

Nedostupno

ČITAM I PIŠEM
hrvatska početnica - udžbenik za prvi razred osnovne škole - tiskana slova
Autori: Dunja Pavličević-Franić, Vladimira Velički, Diana Zalar, Vlatka Domišljanović
Šifra: 107390
Nakladnik: ALFA
Cijena: 50,00 kn

Nedostupno

ČITAM I PIŠEM
radna bilježnica uz hrvatsku početnicu za prvi razred osnovne škole - tiskana slova
Autori: Dunja Pavličević-Franić, Vladimira Velički, Vlatka Domišljanović
Šifra: 107392
Nakladnik: ALFA
Cijena: 30,00 kn

Nedostupno

ČITAM I PIŠEM
radna bilježnica uz hrvatsku početnicu za prvi razred osnovne škole - pisana slova
Autori: Dunja Pavličević-Franić, Vladimira Velički, Vlatka Domišljanović
Šifra: 107393
Nakladnik: ALFA
Cijena: 30,00 kn

Nedostupno

P KAO POČETNICA
početnica za prvi razred osnovne škole (2. dio, za učenje pisanih slova)
Autori: Vesna Budinski, Marina Diković, Gordana Ivančić, Saša Veronek Germadnik
Šifra: 108058
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 45,00 kn

Nedostupno

P KAO POČETNICA
početnica za prvi razred osnovne škole, (1. dio, za učenje tiskanih slova)
Autori: Vesna Budinski, Marina Diković, Gordana Ivančić, Saša Veronek Germadnik
Šifra: 108056
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 55,00 kn

Nedostupno

P KAO POČETNICA
radna bilježnica za prvi razred osnovne škole (2. dio, za učenje pisanih slova)
Autori: Vesna Budinski, Marina Diković, Gordana Ivančić, Saša Veronek Germadnik
Šifra: 108061
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 34,00 kn

Nedostupno

P KAO POČETNICA
radna bilježnica sa slovaricom za prvi razred osnovne škole (1. dio, za učenje tiskanih slova)
Autori: Vesna Budinski, Marina Diković, Gordana Ivančić, Saša Veronek Germadnik
Šifra: 108060
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 34,00 kn

Nedostupno

SLOVO PO SLOVO 1
početnica u prvom polugodištu - tiskana slova
Autori: Terezija Zokić, Benita Vladušić
Šifra: 012737
Nakladnik: ŠK
Cijena: 78,00 kn

Nedostupno

SLOVO PO SLOVO 1
početnica s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom polugodištu - pisana slova
Autori: Terezija Zokić, Benita Vladušić
Šifra: 012738
Nakladnik: ŠK
Cijena: 78,00 kn

Nedostupno

ENGLESKI JEZIK

smanji
SMILEYS 1
udžbenik engleskog jezika za 1. razred osnovne škole, 1. godina učenja (s CD-om)
Autori: Jenny Dooley, Virginia Evans
Šifra: 107273
Nakladnik: ALFA
Cijena: 59,00 kn

Nedostupno

SMILEYS 1
radna bilježnica za engleski jezik za 1. razred osnovne škole, 1. godina učenja
Autori: Jenny Dooley, Virginia Evans
Šifra: 107274
Nakladnik: ALFA
Cijena: 49,00 kn

Nedostupno

HAPPY HOUSE 1 THIRD EDITION, CLASS BOOK
udžbenik engleskog jezika za prvi razred osnovne škole, prva godina učenja
Autori: Stella Maidment, Lorena Roberts
Šifra: 107839
Nakladnik: NARODNE NOVINE D.D.
Cijena: 60,00 kn

Nedostupno

HAPPY HOUSE 1 THIRD EDITION, ACTIVITY BOOK
radna bilježnica za engleski jezik u prvom razredu osnovne škole, prva godina učenja
Autori: Stella Maidment, Lorena Roberts
Šifra: 107840
Nakladnik: NARODNE NOVINE D.D.
Cijena: 52,00 kn

Nedostupno

NEW BUILDING BLOCKS 1
udžbenik engleskoga jezika sa zvučnim cd-om za prvi razred osnovne škole, I. godina učenja
Autori: Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Ankica Knezović, Danka Singer
Šifra: 108081
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 55,00 kn

Nedostupno

NEW BUILDING BLOCKS 1
radna bilježnica iz engleskoga jezika za prvi razred osnovne škole, I. godina učenja
Autori: Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Ankica Knezović, Danka Singer
Šifra: 108083
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 57,00 kn

Nedostupno

DIP IN 1
udžbenik engleskog jezika s višemedijskim nastavnim materijalima u prvom razredu osnovne škole - 1. godina učenja
Autori: Biserka Džeba
Šifra: 012729
Nakladnik: ŠK
Cijena: 61,00 kn

Nedostupno

DIP IN 1
radna bilježnica za engleski jezik u prvom razredu osnovne škole - 1. godina učenja
Autori: Biserka Džeba
Šifra: 012730
Nakladnik: ŠK
Cijena: 51,00 kn

Nedostupno

NJEMAČKI JEZIK

smanji
APPLAUS! 1
udžbenik njemačkog jezika sa zvučnim CD-om za 1. razred osnovne škole : I. godina učenja
Autori: Gordana Barišić Lazar, Danica Ušćumlić
Šifra: 162261
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 59,00 kn

Nedostupno

APPLAUS! 1
radna bilježnica njemačkog jezika za 1. razred osnovne škole : I. godina učenja
Autori: Gordana Barišić Lazar, Danica Ušćumlić
Šifra: 162262
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 49,00 kn

Nedostupno

HURRA! DEUTSCH! 1
udžbenik njemačkog jezika s interaktivnim CD-om za 1. razred osnovne škole : I. godina učenja
Autori: Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović Biškupić
Šifra: 012235
Nakladnik: ŠK
Cijena: 60,00 kn

Nedostupno

HURRA! DEUTSCH! 1
radna bilježnica njemačkog jezika za 1. razred osnovne škole : I. godina učenja
Autori: Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović Biškupić
Šifra: 012236
Nakladnik: ŠK
Cijena: 46,00 kn

Nedostupno

AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS!
udžbenik iz njemačkog jezika za 1. razred osnovne škole
Autori: Katarina Oreb Sajfert, Irena Pehar, Dinka Štiglmayer
Šifra: 162742
Nakladnik: ALFA
Cijena: 59,00 kn

Nedostupno

AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS!
radna bilježnica iz njemačkog jezika za 1. razred osnovne škole
Autori: Katarina Oreb Sajfert, Irena Pehar, Dinka Štiglmayer
Šifra: 162631
Nakladnik: ALFA
Cijena: 43,00 kn

Nedostupno

TALIJANSKI JEZIK

smanji
CIAO BIMBI! 1
udžbenik talijanskog jezika s CD-om za 1. razred osnovne škole : I. godina učenja
Autori: Nina Karković
Šifra: 011818
Nakladnik: ŠK
Cijena: 67,00 kn

Nedostupno

CIAO BIMBI! 1
radna bilježnica talijanskog jezika za 1. razred osnovne škole : I. godina učenja
Autori: Nina Karković
Šifra: 011819
Nakladnik: ŠK
Cijena: 49,00 kn

Nedostupno

FRANCUSKI JEZIK

smanji
UN, DEUX, TROIS...NOUS VOILA 1
udžbenik francuskog jezika za 1. razred osnovne škole : I. godina učenja
Autori: Željka Horvat Vukelja, Andrea-Beata Jelić, Mirella Topličanec, Yvonne Vrhovac
Šifra: 011326
Nakladnik: ŠK
Cijena: 63,00 kn

Nedostupno

UN, DEUX, TROIS...NOUS VOILA 1
radna bilježnica francuskog jezika za 1. razred osnovne škole : I. godina učenja
Autori: Željka Horvat Vukelja, Andrea-Beata Jelić, Mirella Topličanec, Yvonne Vrhovac
Šifra: 011327
Nakladnik: ŠK
Cijena: 44,00 kn

Nedostupno

PRIRODA I DRUŠTVO

smanji
ŠKOLA I DOM
udžbenik iz prirode i društva za prvi razred osnovne škole
Autori: Tomislav Jelić, Damir Domišljanović
Šifra: 107535
Nakladnik: ALFA
Cijena: 56,00 kn

Nedostupno

ŠKOLA I DOM
radna bilježnica iz prirode i društva za prvi razred osnovne škole
Autori: Tomislav Jelić, Damir Domišljanović
Šifra: 107536
Nakladnik: ALFA
Cijena: 39,00 kn

Nedostupno

POGLED U SVIJET 1
udžbenik prirode i društva za prvi razred osnovne škole
Autori: Sanja Škreblin, Sanja Basta, Nataša Svoboda Arnautov
Šifra: 108068
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 59,00 kn

Nedostupno

POGLED U SVIJET 1
radna bilježnica iz prirode i društva za prvi razred osnovne škole
Autori: Sanja Škreblin, Sanja Basta, Nataša Svoboda Arnautov
Šifra: 108070
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 64,00 kn

Nedostupno

NAŠ SVIJET 1
udžbenik prirode i društva s višemedijskim nastavnim materijalima u prvom razredu osnovne škole
Autori: Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Ivan De Zan
Šifra: 013264
Nakladnik: ŠK
Cijena: 55,00 kn

Nedostupno

NAŠ SVIJET 1
radna bilježnica za prirodu i društvo u prvom razredu osnovne škole
Autori: Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Ivan De Zan
Šifra: 013265
Nakladnik: ŠK
Cijena: 59,00 kn

Nedostupno

EUREKA! 1
udžbenik prirode i društva s višemedijskim nastavnim materijalima u prvom razredu osnovne škole
Autori: Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić
Šifra: 013224
Nakladnik: ŠK
Cijena: 55,00 kn

Nedostupno

EUREKA! 1
radna bilježnica za prirodu i društvo u prvom razredu osnovne škole
Autori: Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić
Šifra: 013225
Nakladnik: ŠK
Cijena: 68,00 kn

Nedostupno

MATEMATIKA

smanji
MATEMATIKA 1
udžbenik za prvi razred osnovne škole
Autori: Josip Markovac
Šifra: 107378
Nakladnik: ALFA
Cijena: 54,00 kn

Nedostupno

MATEMATIKA 1
radna bilježnica za prvi razred osnovne škole
Autori: Josip Markovac
Šifra: 107394
Nakladnik: ALFA
Cijena: 43,00 kn

Nedostupno

NOVE MATEMATIČKE PRIČE 1
udžbenik matematike za prvi razred osnovne škole
Autori: Darko Cindrić, Sanja Polak
Šifra: 108071
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 54,00 kn

Nedostupno

NOVE MATEMATIČKE PRIČE 1
radna bilježnica iz matematike za prvi razred osnovne škole
Autori: Darko Cindrić, Sanja Polak
Šifra: 108073
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 50,00 kn

Nedostupno

MOJ SRETNI BROJ 1
udžbenik matematike s višemedijskim nastavnim materijalima u prvom razredu osnovne škole
Autori: Dubravka Miklec, Graciella Prtajin, Sanja Jakovljević Rogić
Šifra: 012709
Nakladnik: ŠK
Cijena: 52,00 kn

Nedostupno

MOJ SRETNI BROJ 1
radna bilježnica za matematiku u prvom razredu osnovne škole
Autori: Dubravka Miklec, Graciella Prtajin, Sanja Jakovljević Rogić
Šifra: 012710
Nakladnik: ŠK
Cijena: 52,00 kn

Nedostupno

MATEMATIČKIM STAZAMA 1
udžbenik matematike s višemedijskim nastavnim materijalima u prvom razredu osnovne škole
Autori: Gordana Paić, Željka Manzoni, Nenad Kosak, Ivana Marjanović
Šifra: 012773
Nakladnik: ŠK
Cijena: 52,00 kn

Nedostupno

MATEMATIČKIM STAZAMA 1
radna bilježnica za matematiku u prvom razredu osnovne škole
Autori: Gordana Paić, Željka Manzoni, Nenad Kosak, Ivana Marjanović
Šifra: 012774
Nakladnik: ŠK
Cijena: 52,00 kn

Nedostupno

GLAZBENA KULTURA

smanji
MOJA GLAZBA 1
udžbenik za glazbenu kulturu u prvom razredu osnovne škole s CD-om
Autori: Diana Atanasov Piljek
Šifra: 107398
Nakladnik: ALFA
Cijena: 57,00 kn

Nedostupno

GLAZBENI KRUG 1
udžbenik glazbene kulture s tri cd-a za prvi razred osnovne škole
Autori: Ružica Ambruš Kiš, Ana Janković, Željkica Mamić
Šifra: 108079
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 54,00 kn

Nedostupno

RAZIGRANI ZVUCI 1
udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na 2 CD-a u prvom razredu osnovne škole
Autori: Vladimir Jandrašek, Jelena Ivaci
Šifra: 012689
Nakladnik: ŠK
Cijena: 59,00 kn

Nedostupno

VJERONAUK

smanji
UDŽBENIK ISLAMSKOG VJERONAUKA
za 1. razred osnovne škole
Autori: Haris Opardija
Šifra: 108575
Nakladnik: MIZ
Cijena: 25,00 kn

Nedostupno

UČIMO LJUBITI BOGA I LJUDE
udžbenik za katolički vjeronauk prvoga razreda osnovne škole
Autori: Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović
Šifra: 107617
Nakladnik: GK
Cijena: 36,00 kn

Nedostupno

UČIMO LJUBITI BOGA I LJUDE
radna bilježnica za katolički vjeronauk prvoga razreda osnovne škole
Autori: Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović
Šifra: 107618
Nakladnik: GK
Cijena: 23,00 kn

Nedostupno