Želite li sami odabrati školske knjige u udžbeničkom kompletu ili odabrati dodatna nastavna pomagala, označite ih u obrascu. Napomena: Nisu odabrana obvezna nastavna sredstva iz stranih jezika jer se ona razlikuju od razreda do razreda.

HRVATSKI JEZIK

smanji
Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik : BAŠTINA RIJEČI 1 : čitanka iz hrvatskoga jezika za prvi razred gimnazije sa separatom: Teorija književnosti
Šifra: 107472
Nakladnik: ALFA
Cijena: 110,00 kn
Dragica Dujmović-Markusi : KNJIŽEVNI VREMEPLOV 1 : čitanka za 1. razred gimnazije
Šifra: 136789
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 110,00 kn
skupina autora : ČITANKA 1 : čitanka u prvom razredu gimnazije
Šifra: 22074
Nakladnik: ŠK
Cijena: 106,00 kn
Dragica Dujmović Markusi, Terezija Pavić-Pezer : FON-FON 1 : udžbenik hrvatskoga jezika za prvi razred gimnazije
Šifra: 108374
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 75,00 kn
Dragica Dujmović Markusi, Terezija Pavić-Pezer : FON-FON 1 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za prvi razred gimnazije
Šifra: 108375
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 37,00 kn
Marina Čubrić : UČIMO HRVATSKI JEZIK 1 : udžbenik hrvatskog jezika u prvom razredu gimnazije
Šifra: 22131
Nakladnik: ŠK
Cijena: 72,00 kn
Marina Čubrić : UČIMO HRVATSKI JEZIK 1 : radna bilježnica za hrvatski jezik u prvom razredu gimnazije
Šifra: 22132
Nakladnik: ŠK
Cijena: 36,00 kn

ENGLESKI JEZIK

smanji
Boris Anić, Petra Buljević, Susan D. Curtis, Milena Gilić : TUNE UP! : udžbenik engleskog jezika sa zvučnim CD-om za prvi razred gimnazije, prvi strani jezik
Šifra: 163024
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 104,00 kn
Boris Anić, Petra Buljević, Milena Gilić, Phil Hewitt : TUNE UP! : radna bilježnica iz engleskog jezika za prvi razred gimnazije, prvi strani jezik
Šifra: 163025
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 60,00 kn
Martin Doolan, Stephen Hindlaugh, Bob Špaleta : LOG ON @ 1 IN FRAME : udžbenik engleskog jezika za 1. razred gimnazije i srednjih četverogodišnjih škola : 6. godina učenja
Šifra: 21588
Nakladnik: ŠK
Cijena: 96,00 kn
Martin Doolan, Stephen Hindlaugh, Bob Špaleta : LOG ON @ 1 IN FRAME : radna bilježnica iz engleskog jezika za 1. razred gimnazija i srednjih četverogodišnjih škola : 6. godina učenja
Šifra: 21589
Nakladnik: ŠK
Cijena: 57,00 kn
Bob Hastings, Stuart McKinlay : NEW SUCCESS INTERMEDIATE : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija, prvi strani jezik; 1. i 2. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik, i 1. i 2. razred medicinskih škola, prvi strani jezik. Za 4. razred gimnazije, drugi strani jezik; 4. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, drugi strani jezik
Šifra: 108571
Nakladnik: LJEVAK
Cijena: 95,00 kn
Lindsay White, Dominika Chandler : NEW SUCCESS INTERMEDIATE : radna bilježnica engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija, prvi strani jezik; 1. i 2. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik, i 1. i 2. razred medicinskih škola, prvi strani jezik. Za 4. razred gimnazije, drugi strani jezik; 4. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, drugi s
Šifra: 108572
Nakladnik: LJEVAK
Cijena: 69,00 kn
Michael Harris, Anna Sikorzynska : CHOICES INTERMEDIATE : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija, prvi strani jezik; 1. i 2. razred ili 2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. ili 3. razred trogodišnjih strukovnih škola , prvi strani jezik; 1. i 2. razred medicinskih škola, prvi strani jezik. Za 3. i 4. razred gimnazija, drugi strani jezik i 3. i 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik.
Šifra: 108563
Nakladnik: LJEVAK
Cijena: 95,00 kn
Rod Fricker : CHOICES INTERMEDIATE : radna bilježnica engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija, prvi strani jezik; 1. i 2. razred ili 2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. ili 3. razred trogodišnjih strukovnih škola , prvi strani jezik; 1. i 2. razred medicinskih škola, prvi strani jezik. Za 3. i 4. razred gimnazija, drugi strani jezik i 3. i 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik.
Šifra: 108564
Nakladnik: LJEVAK
Cijena: 65,00 kn
Jayne Wildman (s Cathy Myers i Claire Thacker) : INSIGHT INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 107855
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 98,00 kn
Paul Hancock : INSIGHT INTERMEDIATE WORKBOOK : radna bilježnica za engleski jezik, 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola
Šifra: 107856
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 66,00 kn
Tim Falla, Paul A. Davies : SOLUTIONS 2nd EDITION, PRE-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika B1 za 1. razred gimnazije, prvi strani jezik i 1. ili 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Šifra: 107859
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 103,00 kn
Tim Falla, Paul A. Davies : SOLUTIONS 2nd EDITION, PRE-INTERMEDIATE WORKBOOK WITH AUDIO CD : radna bilježnica za engleski jezik B1 za 1. razred gimnazije, prvi strani jezik i 1. ili 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Šifra: 107860
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 60,00 kn
Tim Falla, Paul A. Davies : SOLUTIONS 2nd EDITION, INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika B1+ za 1. ili 2. razred gimnazija, prvi strani jezik i za 2. ili 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Šifra: 107861
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 103,00 kn
Jane Hudson, Tim Falla, Paul A. Davies : SOLUTIONS 2nd EDITION, INTERMEDIATE WORKBOOK WITH AUDIO CD : radna bilježnica za engleski jezik B1+ za 1. ili 2. razred gimnazija, prvi strani jezik i 2. ili 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Šifra: 107862
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 60,00 kn
John Soars, Liz Soars : NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik
Šifra: 163425
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 101,00 kn
John Soars, Liz Soars : NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK A : radna bilježnica za engleski jezik, 1. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik
Šifra: 107867
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 62,00 kn
John Soars, Liz Soars : NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK B : radna bilježnica za engleski jezik, 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik
Šifra: 107868
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 62,00 kn
Jane Comyns Carr, Jennifer Parsons, Peter Moran, Lindsay White : NEW SUCCESS ELEMENTARY : udžbenik engleskog jezika za 1. ili 1. i 2. razred srednjih strukovnih trogodišnjih škola, prvi strani jezik; 1. i 2. razred srednjih strukovnih dvogodišnjih škola, prvi strani jezik. Za 1. razred gimnazije, drugi strani jezik i 1. i 2. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, drugi strani jezik.
Šifra: 108567
Nakladnik: LJEVAK
Cijena: 95,00 kn
David Riley, Rod Fricker, Dominika Chandler : NEW SUCCESS ELEMENTARY : radna bilježnica engleskog jezika za 1. ili 1. i 2. razred srednjih strukovnih trogodišnjih škola, prvi strani jezik; 1. i 2. razred srednjih strukovnih dvogodišnjih škola, prvi strani jezik. Za 1. razred gimnazije, drugi strani jezik i 1. i 2. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, drugi strani jezik.
Šifra: 108568
Nakladnik: LJEVAK
Cijena: 69,00 kn
Bob Hastings, Stuart McKinlay : NEW SUCCESS INTERMEDIATE : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija, prvi strani jezik; 1. i 2. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik, i 1. i 2. razred medicinskih škola, prvi strani jezik. Za 4. razred gimnazije, drugi strani jezik; 4. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, drugi strani jezik
Šifra: 108571
Nakladnik: LJEVAK
Cijena: 95,00 kn
Lindsay White, Dominika Chandler : NEW SUCCESS INTERMEDIATE : radna bilježnica engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija, prvi strani jezik; 1. i 2. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik, i 1. i 2. razred medicinskih škola, prvi strani jezik. Za 4. razred gimnazije, drugi strani jezik; 4. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, drugi s
Šifra: 108572
Nakladnik: LJEVAK
Cijena: 69,00 kn
Michael Harris, Anna Sikorzynska : CHOICES ELEMENTARY : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred ili 1. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik. Za 1. razred gimnazija, drugi strani jezik i 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik.
Šifra: 108559
Nakladnik: LJEVAK
Cijena: 95,00 kn
Rod Fricker : CHOICES ELEMENTARY : radna bilježnica engleskog jezika za 1. i 2. razred ili 1. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik. Za 1. razred gimnazija, drugi strani jezik i 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik.
Šifra: 108560
Nakladnik: LJEVAK
Cijena: 69,00 kn
Liz Soars, John Soars : NEW HEADWAY FOURTH EDITION ELEMENTARY STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. razred 4-godišnjih strukovnih škola i gimnazija, drugi strani jezik
Šifra: 107872
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 101,00 kn
Liz Soars, John Soars : NEW HEADWAY FOURTH EDITION ELEMENTARY WORKBOOK : radna bilježnica za engleski jezik, 1. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. razred 4-godišnjih strukovnih škola i gimnazija, drugi strani jezik
Šifra: 107873
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 62,00 kn

NJEMAČKI JEZIK

smanji
Anni Fischer-Mitziviris, Sylvia Janke-Papanikolaou : AUSBLICK 1, BRÜCKENKURS : udžbenik njemačkog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 1. strani jezik
Šifra: 162623
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 94,00 kn
Anni Fischer-Mitziviris, Sylvia Janke-Papanikolaou : AUSBLICK 1, BRÜCKENKURS : radna bilježnica njemačkog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 1. strani jezik
Šifra: 162624
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 78,00 kn
Giorgio Motta, Beata Ćwikowska, Olga Vomáčková, Tomáš Černý; suradnica u preradi: Blaženka Abramović : DIREKT NEU 1 : udžbenik i radna bilježnica u jednom svesku za 1. razred gimnazija i strukovnih škola, za početno (1. godina učenja) kao i za napredno učenje (6. godina učenja) sa audio CD-om
Šifra: 107645
Nakladnik: KLETT
Cijena: 129,00 kn
Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler (1.-3. lekcija) : TEAM DEUTSCH NEU 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 6. godina učenja s pripadajućim audio CD-om
Šifra: 107649
Nakladnik: KLETT
Cijena: 104,00 kn
Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler (1.-3. lekcija) : TEAM DEUTSCH NEU 1 : radna bilježnica njemačkog jezika za 1. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 6. godina učenja
Šifra: 107650
Nakladnik: KLETT
Cijena: 83,00 kn
Irena Lasić, Željka Brezni : DEUTSCH IST KLASSE! 1 : udžbenik njemačkog jezika s audio CD-om u prvom razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola - 6. i 9. godina učenja
Šifra: 21782
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn
Irena Lasić, Željka Brezni : DEUTSCH IST KLASSE! 1 : radna bilježnica za njemački jezik u prvom razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola - 6. i 9. godina učenja
Šifra: 21783
Nakladnik: ŠK
Cijena: 65,00 kn
Anta Kursiša, Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Erna Szakaly, Sara Vicente : DEUTSCH.COM 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Šifra: 162998
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 110,00 kn
Carmen Cristache, Birgit Kirchner, Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Erna Szakaly, Sara Vicente : DEUTSCH.COM 1 : radna bilježnica njemačkog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Šifra: 163000
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 91,00 kn
Irena Horvatić Čajko, Irena Lasić : zweite.sprache@DEUTSCH.de 1 : udžbenik njemačkog kao drugog jezika za 1. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola : 1. godina učenja
Šifra: 21461
Nakladnik: ŠK
Cijena: 89,00 kn
Irena Horvatić Čajko, Irena Lasić : zweite.sprache@DEUTSCH.de 1 : radna bilježnica njemačkog kao drugog jezika za 1. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola : 1. godina učenja
Šifra: 21462
Nakladnik: ŠK
Cijena: 59,00 kn
Wilfried Krenn, Herbert Puchta : IDEEN 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Šifra: 107962
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 115,00 kn
Wilfried Krenn, Herbert Puchta : IDEEN 1 : radna bilježnica njemačkog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Šifra: 107963
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 95,00 kn
Giorgio Motta, Beata Ćwikowska, Olga Vomáčková, Tomáš Černý; suradnica u preradi: Blaženka Abramović : DIREKT NEU 1 : udžbenik i radna bilježnica u jednom svesku za 1. razred gimnazija i strukovnih škola, za početno (1. godina učenja) kao i za napredno učenje (6. godina učenja) sa audio CD-om
Šifra: 107645
Nakladnik: KLETT
Cijena: 129,00 kn
Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler (1.-3. lekcija) : TEAM DEUTSCH NEU 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 6. godina učenja s pripadajućim audio CD-om
Šifra: 107649
Nakladnik: KLETT
Cijena: 104,00 kn
Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler (1.-3. lekcija) : TEAM DEUTSCH NEU 1 : radna bilježnica njemačkog jezika za 1. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 6. godina učenja
Šifra: 107650
Nakladnik: KLETT
Cijena: 83,00 kn
Irena Lasić, Željka Brezni : DEUTSCH IST KLASSE! 1 : udžbenik njemačkog jezika s audio CD-om u prvom razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola - 6. i 9. godina učenja
Šifra: 21782
Nakladnik: ŠK
Cijena: 95,00 kn
Irena Lasić, Željka Brezni : DEUTSCH IST KLASSE! 1 : radna bilježnica za njemački jezik u prvom razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola - 6. i 9. godina učenja
Šifra: 21783
Nakladnik: ŠK
Cijena: 65,00 kn

FRANCUSKI JEZIK

smanji
Annie Berthet, Catherine Hugot, Veronique M. Kizirian, Beatrix Sampsonis, Monique Waendendries : ALTER EGO 1 : udžbenik francuskog jezika za 1. razred dvojezične gimnazije i 1. razred gimnazija, 1. strani jezik; 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Šifra: 163060
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 121,00 kn
Annie Berthet, Catherine Hugot, Beatrix Sampsonis, Monique Waendendries : ALTER EGO 1 : radna bilježnica francuskog jezika za za 1. razred dvojezične gimnazije i 1. razred gimnazija, 1. strani jezik; 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Šifra: 107968
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 72,00 kn
Annie Berthet, Catherine Hugot, Veronique M. Kizirian, Beatrix Sampsonis, Monique Waendendries : ALTER EGO 1 : udžbenik francuskog jezika za 1. razred dvojezične gimnazije i 1. razred gimnazija, 1. strani jezik : 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Šifra: 163060
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 121,00 kn
Annie Berthet, Catherine Hugot, Beatrix Sampsonis, Monique Waendendries : ALTER EGO 1 : radna bilježnica francuskog jezika za za 1. razred dvojezične gimnazije i 1. razred gimnazija, 1. strani jezik : 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Šifra: 107968
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 72,00 kn
Guy Capelle, Robert Menand : LE NOUVEAU TAXI! 1 : udžbenik francuskog jezika za 1. razred jezične gimnazije, 2. strani jezik; 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Šifra: 162400
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 121,00 kn
Guy Capelle, Robert Menand : LE NOUVEAU TAXI! 1 : radna bilježnica francuskog jezika za 1. razred jezične gimnazije, 2. strani jezik; 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Šifra: 162401
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 72,00 kn
Ivana Batušić, Yvonne Vrhovac : REFLECHIS ET DIS - LE EN FRANÇAIS 1 : udžbenik francuskog jezika za 1. razred srednje škole : 1. godina učenja
Šifra: 20515
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn
Ivana Batušić, Yvonne Vrhovac : REFLECHIS ET DIS - LE EN FRANÇAIS 1 : radna bilježnica iz francuskog jezika za 1. razred srednje škole : 1. godina učenja
Šifra: 20516
Nakladnik: ŠK
Cijena: 93,00 kn

TALIJANSKI JEZIK

smanji
Nazzarena Cozzi, Francesco Federico, Adriana Tancorre : CAFFE ITALIA 1 : udžbenik talijanskog jezika za 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Šifra: 163091
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 100,00 kn
Nazzarena Cozzi, Francesco Federico, Adriana Tancorre : CAFFE ITALIA 1 : radna bilježnica iz talijanskog jezika za 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
Šifra: 163092
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 62,00 kn
Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana Marković Marinković, Nives Sironić Bonefačić : STIAMO INSIEME 1 : corso di lingua italiana per le medie superiori : udžbenik talijanskog jezika za srednju školu : 1. godina učenja
Šifra: 20565
Nakladnik: ŠK
Cijena: 101,00 kn
Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana Marković Marinković, Nives Sironić Bonefačić : STIAMO INSIEME 1 : quaderno di esercizi : radna bilježnica uz udžbenik talijanskog jezika za srednju školu : 1. godina učenja
Šifra: 20568
Nakladnik: ŠK
Cijena: 55,00 kn
S. Magnelli, T. Marin : NUOVO PROGETTO ITALIANO 1 : libro dello studente + CD-ROM : udžbenik talijanskog jezika za 1. i 2. razred gimnazije i četverogodišnje strukovne škole
Šifra: 162420
Nakladnik: VBZ
Cijena: 129,00 kn
S. Magnelli, T. Marin : NUOVO PROGETTO ITALIANO 1 : quaderno degli esercizi : radna bilježnica iz talijanskog jezika za 1. i 2. razred gimnazije i četverogodišnje strukovne škole
Šifra: 161787
Nakladnik: VBZ
Cijena: 81,00 kn

LATINSKI JEZIK - IZBORNI PREDMET

smanji
Hans Henning Orberg : LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA : Pars I, Familia Romana
Šifra: 108557
Nakladnik: DOMINOVIĆ
Cijena: 99,00 kn
Hans Henning Orberg : LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA : Pars I, Familia Romana, Exercitia Latina I
Šifra: 108558
Nakladnik: DOMINOVIĆ
Cijena: 59,00 kn
Damir Salopek, Zlatko Šešelj, Dubravko Škiljan : ORBIS ROMANUS 1 : udžbenik za početno učenje latinskog jezika u osnovnoj školi i gimnaziji
Šifra: 161424
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 96,00 kn
Oton Gorski, Veljko Gortan, Pavao Pauš : ELEMENTA LATINA : udžbenik : osnove latinskog jezika za 1. i 2. razred gimnazije
Šifra: 20938
Nakladnik: ŠK
Cijena: 90,00 kn
Jadranka Bagarić : LINGUAE LATINAE ELEMENTA : udžbenik latinskoga jezika za gimnazije : 1. i 2. godina učenja
Šifra: 20937
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn
Jadranka Bagarić : LINGUAE LATINAE ELEMENTA : radna bilježnica uz udžbenik latinskoga jezika : 1. i 2. godina učenja
Šifra: 20979
Nakladnik: ŠK
Cijena: 52,00 kn
Zvonimir Milanović : HEREDITAS LINGUAE LATINAE : udžbenik latinskog jezika za 1. i 2. razred gimnazije, 1. i 2. godina učenja
Šifra: 108619
Nakladnik: VBZ
Cijena: 95,00 kn
Zvonimir Milanović : HEREDITAS LINGUAE LATINAE : radna bilježnica latinskog jezika za 1. i 2. razred gimnazije, 1. i 2. godina učenja
Šifra: 108620
Nakladnik: VBZ
Cijena: 68,00 kn
Pavao Knezović : LINGUAM LATINAM DISCO I : udžbenik latinskog jezika za 1. razred klasične gimnazije : 1. godina učenja
Šifra: 20507
Nakladnik: ŠK
Cijena: 104,00 kn

ŠPANJOLSKI JEZIK

smanji
Paula Cerdeira, Jose Vicente Ianni : NUEVO PRISMA A1
Šifra: 107974
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 140,00 kn
Maria Angeles Casado, Anna Maria Martinez : NUEVO PRISMA A1
Šifra: 107975
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 105,00 kn
Monserrat Alonso Cuenca, Rocio Prieto Prieto : EMBARQUE 1
Šifra: 107980
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 145,00 kn
Monserrat Alonso Cuenca, Rocio Prieto Prieto : EMBARQUE 1
Šifra: 107981
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 80,00 kn

POVIJEST

smanji
Damir Mijatović : POVIJEST 1 : udžbenik za 1. razred gimnazije
Šifra: 112272
Nakladnik: ALFA
Cijena: 112,00 kn
Ivana Malus Tomorad, Mladen Tomorad, Hrvoje Gračanin : POVIJEST 1 : udžbenik iz povijesti za I. razred gimnazije
Šifra: 107736
Nakladnik: MERIDIJANI
Cijena: 103,00 kn
Maja Ferček, Tatjana Medić Posavec, Vladimir Posavec : POVIJEST 1 : udžbenik povijesti za prvi razred gimnazije
Šifra: 143562
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 124,00 kn
Karolina Ujaković, Svjetlana Vorel : KORACI KROZ VRIJEME 1 : udžbenik povijesti u prvom razredu gimnazije
Šifra: 22039
Nakladnik: ŠK
Cijena: 109,00 kn

GEOGRAFIJA

smanji
Dragutin Feletar, Dražen Perica, Ružica Vuk : GEOGRAFIJA 1 : udžbenik iz geografije za I. razred gimnazije
Šifra: 107724
Nakladnik: MERIDIJANI
Cijena: 99,00 kn
Hrvoje Grofelnik : TERRA 1 : udžbenik geografije za prvi razred gimnazije
Šifra: 108382
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 125,00 kn
Hermenegildo Gall, Predrag Kralj, Robert Slunjski : GEOGRAFIJA 1 : udžbenik geografije u prvom razredu gimnazije
Šifra: 22049
Nakladnik: ŠK
Cijena: 105,00 kn

BIOLOGIJA

smanji
Ana Katušić, Sanja Penić, Gordana Rusak : ŽIVI SVIJET 1: OD MOLEKULE DO ORGANIZMA : udžbenik biologije za prvi razred gimnazije
Šifra: 143565
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 87,00 kn
Gordana Rusak : ŽIVI SVIJET 1: OD MOLEKULE DO ORGANIZMA : radna bilježnica iz biologije za prvi razred gimnazije
Šifra: 143564
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 80,00 kn
Irella Bogut, Snježana Đumlija, Ksenija Lukačević, Mihaela Marceljak Ilić : BIOLOGIJA 1 : udžbenik iz biologije za prvi razred gimnazije
Šifra: 107476
Nakladnik: ALFA
Cijena: 100,00 kn
Irella Bogut, Snježana Đumlija, Ksenija Lukačević, Mihaela Marceljak Ilić : BIOLOGIJA 1 : radna bilježnica iz biologije za prvi razred gimnazije
Šifra: 107477
Nakladnik: ALFA
Cijena: 60,00 kn
Marijana Krsnik-Rasol, Mladen Krajačić, Žaklin Lukša : ŽIVOT 1 : udžbenik biologije u prvom razredu gimnazije
Šifra: 21790
Nakladnik: ŠK
Cijena: 96,00 kn
Žaklin Lukša : ŽIVOT 1 : radna bilježnica za biologiju u prvom razredu gimnazije
Šifra: 21791
Nakladnik: ŠK
Cijena: 69,00 kn

KEMIJA

smanji
Zora Popović, Ljiljana Kovačević : KEMIJA 1 : udžbenik iz kemije za prvi razred gimnazije
Šifra: 107496
Nakladnik: ALFA
Cijena: 106,00 kn
Gordana Pavlović : KEMIJA 1 : zbirka zadataka iz kemije za prvi razred gimnazije
Šifra: 107497
Nakladnik: ALFA
Cijena: 60,00 kn
Aleksandra Habuš, Vera Tomašić, Snježana Liber : OPĆA KEMIJA 1 : udžbenik kemije za prvi razred gimnazije
Šifra: 108391
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 114,00 kn
Aleksandra Habuš, Snježana Liber : OPĆA KEMIJA 1 : zbirka riješenih primjera i zadataka iz opće kemije za učenike prvih razreda srednjih škola
Šifra: 108392
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 80,00 kn
Dubravka Turčinović, Ivan Halasz : OPĆA KEMIJA 1 : udžbenik kemije u prvom razredu gimnazije
Šifra: 22064
Nakladnik: ŠK
Cijena: 105,00 kn
Ilda Planinić : OPĆA KEMIJA 1 : zbirka zadataka za kemiju u prvom razredu gimnazije
Šifra: 22066
Nakladnik: ŠK
Cijena: 73,00 kn

FIZIKA

smanji
Dubravko Horvat, Dario Hrupec : FIZIKA 1, POJMOVI I KONCEPTI : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred gimnazija (B - inačica)
Šifra: 153736
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 132,90 kn
Dubravko Horvat, Dario Hrupec, Branko Maković : FIZIKA 1, POJMOVI I KONCEPTI : zbirka zadataka za 1. razred gimnazija (B - inačica)
Šifra: 153737
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 70,74 kn
Tonči Andreis, Miro Plavčić, Nikica Simić : FIZIKA 1 : udžbenik za 1. razred gimnazije i srodnih škola s četverogodišnjim programom (inačica B)
Šifra: 132104
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 114,00 kn
Vladimir Paar : FIZIKA 1 : udžbenik fizike za 1. razred gimnazije : A-inačica
Šifra: 20943
Nakladnik: ŠK
Cijena: 105,00 kn
Vladimir Paar, Vladimir Šips : FIZIKA 1 : zbirka riješenih zadataka za 1. razred gimnazije : A-inačica
Šifra: 21463
Nakladnik: ŠK
Cijena: 73,00 kn
Jakov Labor : FIZIKA 1 : udžbenik za 1. razred gimnazije
Šifra: 107484
Nakladnik: ALFA
Cijena: 106,00 kn
Jakov Labor : FIZIKA 1 : zbirka zadataka za 1. razred gimnazije
Šifra: 107485
Nakladnik: ALFA
Cijena: 54,00 kn
Dubravko Horvat, Dario Hrupec : FIZIKA 1 POJMOVI I KONCEPTI : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred gimnazija, A inačica
Šifra: 107686
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 132,90 kn
Dubravko Horvat, Dario Hrupec : FIZIKA 1 POJMOVI I KONCEPTI : zbirka zadataka za 1. razred gimnazija, A inačica
Šifra: 107687
Nakladnik: NEODIDACTA
Cijena: 70,74 kn
Jakov Labor : FIZIKA 1 : udžbenik za prvi razred srednjih škola s dvogodišnjim programom fizike
Šifra: 107492
Nakladnik: ALFA
Cijena: 100,00 kn
Jakov Labor : FIZIKA 1 : zbirka zadataka za prvi razred srednjih škola s dvogodišnjim programom
Šifra: 107493
Nakladnik: ALFA
Cijena: 50,00 kn
Tatjana Roginić : FIZIKA 1 : udžbenik za 1. razred srednjih škola s dvogodišnjim programom fizike
Šifra: 21956
Nakladnik: ŠK
Cijena: 105,00 kn

MATEMATIKA

smanji
Branimir Dakić, Neven Elezović : MATEMATIKA 1 - 1. DIO : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred gimnazija i tehničkih škola
Šifra: 107773
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 72,50 kn
Branimir Dakić, Neven Elezović : MATEMATIKA 1 - 2. DIO : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred gimnazija i tehničkih škola
Šifra: 107774
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 72,50 kn
Zvonimir Šikić, Rebeka Kalazić, Snježana Lukač, Božena Palanović : MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za prvi razred gimnazije i tehničke škole, 1. polugodište
Šifra: 108419
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 72,00 kn
Zvonimir Šikić, Rebeka Kalazić, Snježana Lukač, Božena Palanović : MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za prvi razred gimnazije i tehničke škole, 2. polugodište
Šifra: 108420
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 72,00 kn
Jagoda Krajina, Ivica Gusić, Toni Milun, Franka Miriam Brückler : MATEMATIKA 1 - 1. DIO : udžbenik matematike sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima u prvom razredu opće, jezične i klasične gimnazije
Šifra: 22019
Nakladnik: ŠK
Cijena: 72,00 kn
Jagoda Krajina, Ivica Gusić, Toni Milun, Franka Miriam Brückler : MATEMATIKA 1 - 2. DIO : udžbenik matematike sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima u prvom razredu opće, jezične i klasične gimnazije
Šifra: 22020
Nakladnik: ŠK
Cijena: 72,00 kn
Branimir Dakić, Neven Elezović : MATEMATIKA 1 - 1. DIO : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred prirodoslovno-matematičke gimnazije
Šifra: 107777
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 82,00 kn
Branimir Dakić, Neven Elezović : MATEMATIKA 1 - 2. DIO : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred prirodoslovno-matematičke gimnazije
Šifra: 107778
Nakladnik: ELEMENT
Cijena: 96,00 kn
Mirela Kurnik, Boris Pavković, Željka Zorić : MATEMATIKA 1/I. : udžbenik za 1. polugodište 1. razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije
Šifra: 21343
Nakladnik: ŠK
Cijena: 72,00 kn
Mirela Kurnik, Boris Pavković, Željka Zorić : MATEMATIKA 1/II. : udžbenik za 2. polugodište 1. razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije
Šifra: 21344
Nakladnik: ŠK
Cijena: 72,00 kn

INFORMATIKA - IZBORNI PREDMET

smanji
Vinkoslav Galešev, Predrag Brođanac, Nikola Dmitrović, Milan Korać, Snježana Babić, Gordana Sokol, Zlatan Soldo, Dragan Kovač : INFORMATIKA I RAČUNALSTVO : udžbenik za gimnazije i srednje škole
Šifra: 107609
Nakladnik: SYSPRINT
Cijena: 153,00 kn
Natalija Stjepanek, Vesna Tomić : SVIJET INFORMATIKE : udžbenik informatike u prvom razredu opće te drugom razredu jezične i klasične gimnazije
Šifra: 22062
Nakladnik: ŠK
Cijena: 109,00 kn
Predrag Brođanac, Leo Budin, Zlatka Markučić, Smiljana Perić : INFORMATIKA 1 : udžbenik informatike u prvom razredu prirodoslovno-matematičke i opće gimnazije te drugom razredu klasične i jezične gimnazije
Šifra: 22063
Nakladnik: ŠK
Cijena: 109,00 kn
Lidija Kralj, Janja Linardić, Darka Sudarević : WWW INFORMATIKA : udžbenik informatike i računalstva s e-podrškom za gimnazije i srednje škole
Šifra: 108402
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 162,00 kn

GLAZBENA KULTURA

smanji
Nataša Perak Lovričević, Ljiljana Ščedrov : GLAZBENI SUSRETI 1. VRSTE : udžbenik glazbene umjetnosti s 3 zvučna CD-a za prvi razred gimnazije
Šifra: 181325
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 105,00 kn
Nada Medenica : GLAZBENA UMJETNOST 1 : udžbenik glazbene umjetnosti s višemedijskim nastavnim materijalima na 3 CD-a u prvom razredu gimnazije
Šifra: 22054
Nakladnik: ŠK
Cijena: 99,00 kn
Nataša Perak Lovričević, Ljiljana Ščedrov : GLAZBENI KONTAKTI 1 : udžbenik glazbene umjetnosti sa 4 zvučna CD-a za prvi razred srednjih škola s dvogodišnjim programom
Šifra: 182934
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 105,00 kn

LIKOVNA KULTURA

smanji
Natalija Stipetić-Čus, Zrinka Jurić-Avmedoski, Blanka Petrinec-Fulr, Elen Zubek : LIKOVNA UMJETNOST 1 : udžbenik iz likovne umjetnosti za 1. razred srednjih škola s dvogodišnjim i četverogodišnjim programom
Šifra: 107523
Nakladnik: ALFA
Cijena: 105,00 kn
Radovan Ivančević : LIKOVNI GOVOR : uvod u svijet likovnih umjetnosti : udžbenik za 1. razred gimnazije
Šifra: 181323
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 105,00 kn
Jadranka Damjanov : LIKOVNA UMJETNOST 1 : udžbenik likovne umjetnosti u prvom razredu gimnazije, srednje strukovne i umjetničke škole
Šifra: 21795
Nakladnik: ŠK
Cijena: 105,00 kn

VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

smanji
Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Mirjana Vučica, Dušan Vuletić : TRAŽITELJI SMISLA : udžbenika vjeronauka za 1. razred srednjih škola
Šifra: 143468
Nakladnik: SALESIANA
Cijena: 53,00 kn

ETIKA

smanji
Ćiril Čoh, Marija Lamot, Ksenija Matuš : ETIKA 1 : udžbenik za 1. razred gimnazije i srednje škole
Šifra: 21320
Nakladnik: ŠK
Cijena: 89,00 kn
Bruno Ćurko, Igor Lukić, Marko Zec, Marina Katinić : ETIKA 1 - SMISAO I ORIJENTACIJA : udžbenik u prvom razredu gimnazija i srednjih škola
Šifra: 22096
Nakladnik: ŠK
Cijena: 89,00 kn