Želite li sami odabrati školske knjige u udžbeničkom kompletu ili odabrati dodatna nastavna pomagala, označite ih u obrascu. Napomena: Nisu odabrana obvezna nastavna sredstva iz stranih jezika jer se ona razlikuju od razreda do razreda.

HRVATSKI JEZIK

smanji
Diana Zalar, Dijana Dvornik, Frano Petruša : KUĆA SVEMOGUĆA : čitanka za drugi razred osnovne škole
Šifra: 107399
Nakladnik: ALFA
Cijena: 60,00 kn
Vesna Budinski, Katarina Franjčec, Marijana Zelenika Šimić, Ivana Lukas : OD SLOVA DO SNOVA 2 : čitanka za drugi razred osnovne škole
Šifra: 108087
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 68,00 kn
Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić : MOJA STAZA 2 : čitanka s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole
Šifra: 12749
Nakladnik: ŠK
Cijena: 72,00 kn
Dunja Pavličević-Franić, Vladimira Velički : MOJ HRVATSKI 2 : jezični udžbenik za drugi razred osnovne škole
Šifra: 107373
Nakladnik: ALFA
Cijena: 53,00 kn
Dunja Pavličević-Franić, Vladimira Velički : MOJ HRVATSKI 2 : radna bilježnica za drugi razred osnovne škole
Šifra: 107289
Nakladnik: ALFA
Cijena: 37,00 kn
Vesna Budinski, Marina Diković, Gordana Ivančić, Saša Veronek Germadnik : PRIČA O JEZIKU 2 : udžbenik hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole
Šifra: 108090
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 55,00 kn
Vesna Budinski, Marina Diković, Gordana Ivančić, Saša Veronek Germadnik : PRIČA O JEZIKU 2 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole
Šifra: 108092
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 45,00 kn
Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić : MOJA STAZA 2 : udžbenik hrvatskog jezika u drugom razredu osnovne škole
Šifra: 12751
Nakladnik: ŠK
Cijena: 49,00 kn
Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić : MOJA STAZA 2 : radna bilježnica za hrvatski jezik u drugom razredu osnovne škole
Šifra: 12752
Nakladnik: ŠK
Cijena: 49,00 kn
Dubravka Težak, Sanja Polak, Darko Cindrić : CVRKUT RIJEČI : čitanka i jezični udžbenik za drugi razred osnovne škole
Šifra: 107400
Nakladnik: ALFA
Cijena: 60,00 kn
Dubravka Težak, Sanja Polak, Darko Cindrić : CVRKUT RIJEČI : radna bilježnica uz čitanku i jezični udžbenik za drugi razred osnovne škole
Šifra: 107401
Nakladnik: ALFA
Cijena: 38,00 kn
Vesna Marjanović, Andrea Škribulja, Marina Gabelica, Renata Gredelj : HRVATSKI NA DLANU 2 : čitanka i udžbenik hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole
Šifra: 108093
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 45,00 kn
Vesna Marjanović, Andrea Škribulja, Marina Gabelica, Renata Gredelj : HRVATSKI NA DLANU 2 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole
Šifra: 108095
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 34,00 kn
Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo : ZLATNA VRATA 2 : integrirani udžbenik za nastavu hrvatskog jezika i književnosti u 2. razredu osnovne škole
Šifra: 12365
Nakladnik: ŠK
Cijena: 69,00 kn
Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo : ZLATNA VRATA 2 : radna bilježnica za nastavu hrvatskog jezika i književnosti u 2. razredu osnovne škole
Šifra: 12366
Nakladnik: ŠK
Cijena: 54,00 kn
Terezija Zokić, Benita Vladušić : SLOVO PO SLOVO 2 - 1. POLUGODIŠTE : integrirani radni udžbenik hrvatskog jezika i književnosti s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole
Šifra: 12739
Nakladnik: ŠK
Cijena: 67,00 kn
Terezija Zokić, Benita Vladušić : SLOVO PO SLOVO 2 - 2. POLUGODIŠTE : integrirani radni udžbenik hrvatskog jezika i književnosti u drugom razredu osnovne škole
Šifra: 12740
Nakladnik: ŠK
Cijena: 67,00 kn

ENGLESKI JEZIK

smanji
Jenny Dooley, Virginia Evans : SMILEYS 2 : udžbenik engleskog jezika za 2. razred osnovne škole, 2. godina učenja (s CD-om)
Šifra: 107275
Nakladnik: ALFA
Cijena: 59,00 kn
Jenny Dooley, Virginia Evans : SMILEYS 2 : radna bilježnica za engleski jezik za 2. razred osnovne škole, 2. godina učenja
Šifra: 107276
Nakladnik: ALFA
Cijena: 49,00 kn
Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Ankica Knezović, Danka Singer : NEW BUILDING BLOCKS 2 : udžbenik engleskoga jezika sa zvučnim cd-om za drugi razred osnovne škole, II. godina učenja
Šifra: 108109
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 56,00 kn
Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Ankica Knezović, Danka Singer : NEW BUILDING BLOCKS 2 : radna bilježnica iz engleskoga jezika za drugi razred osnovne škole, II. godina učenja
Šifra: 108111
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 57,00 kn
Biserka Džeba, Maja Mardešić : DIP IN 2 : udžbenik engleskog jezika s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole - 2. godina učenja
Šifra: 12731
Nakladnik: ŠK
Cijena: 61,00 kn
Biserka Džeba, Maja Mardešić : DIP IN 2 : radna bilježnica za engleski jezik u drugom razredu osnovne škole - 2. godina učenja
Šifra: 12732
Nakladnik: ŠK
Cijena: 52,00 kn
Stella Maidment, Lorena Roberts : HAPPY STREET 1 THIRD EDITION, CLASS BOOK : udžbenik engleskog jezika za drugi razred osnovne škole, druga godina učenja
Šifra: 107841
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 60,00 kn
Stella Maidment, Lorena Roberts : HAPPY STREET 1 THIRD EDITION, ACTIVITY BOOK : radna bilježnica za engleski jezik u drugom razredu osnovne škole, druga godina učenja
Šifra: 107842
Nakladnik: OXFORD
Cijena: 53,00 kn

NJEMAČKI JEZIK

smanji
Irena Pehar, Dinka Štiglmayer : AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS! : udžbenik iz njemačkog jezika za 2. razred osnovne škole s CD-om
Šifra: 162739
Nakladnik: ALFA
Cijena: 59,00 kn
Irena Pehar, Dinka Štiglmayer : AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS! : radna bilježnica iz njemačkog jezika za 2. razred osnovne škole
Šifra: 162738
Nakladnik: ALFA
Cijena: 45,00 kn
Gordana Barišić Lazar, Danica Ušćumlić : APPLAUS! 2 : udžbenik njemačkog jezika sa zvučnim CD-om za 2. razred osnovne škole : II. godina učenja
Šifra: 162278
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 59,00 kn
Gordana Barišić Lazar, Danica Ušćumlić : APPLAUS! 2 : radna bilježnica njemačkog jezika za 2. razred osnovne škole : II. godina učenja
Šifra: 162279
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 46,00 kn
Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović Biškupić : HURRA! DEUTSCH! 2 : udžbenik njemačkog jezika s interaktivnim CD-om za 2. razred osnovne škole : II. godina učenja
Šifra: 12146
Nakladnik: ŠK
Cijena: 60,00 kn
Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović Biškupić : HURRA! DEUTSCH! 2 : radna bilježnica njemačkog jezika 2. razred osnovne škole : II. godina učenja
Šifra: 12147
Nakladnik: ŠK
Cijena: 46,00 kn

FRANCUSKI JEZIK

smanji
Andrea Beata Jelić, Mirella Topličanec, Yvonne Vrhovac : UN, DEUX, TROIS...NOUS VOILA 2 : udžbenik francuskog jezika za 2. razred osnovne škole : II. godina učenja
Šifra: 11590
Nakladnik: ŠK
Cijena: 63,00 kn
Andrea Beata Jelić, Mirella Topličanec, Yvonne Vrhovac : UN, DEUX, TROIS...NOUS VOILA 2 : radna bilježnica francuskog jezika za 2. razred osnovne škole : II. godina učenja
Šifra: 11591
Nakladnik: ŠK
Cijena: 44,00 kn
Clelia Paccagnino, Marie-Laure Poletti : GRENADINE 1 MÉTHODE DE FRANÇAIS : udžbenik francuskog jezika za 2. i 3. razred osnovne škole : II. i III. godina učenja i 4. razred osnovne škole : I. godina učenja
Šifra: 162410
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 101,00 kn
Clelia Paccagnino, Marie-Laure Poletti : GRENADINE 1 CAHIER : radna bilježnica iz francuskog jezika za 2. i 3. razred osnovne škole : II. i III. godina učenja i 4. razred osnovne škole : I. godina učenja
Šifra: 162411
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 65,00 kn
Clelia Paccagnino, Marie-Laure Poletti : GRENADINE 1 MÉTHODE DE FRANÇAIS : udžbenik francuskog jezika za 2. i 3. razred osnovne škole : II. i III. godina učenja i 4. razred osnovne škole : I. godina učenja
Šifra: 162410
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 101,00 kn
Clelia Paccagnino, Marie-Laure Poletti : GRENADINE 1 CAHIER : radna bilježnica iz francuskog jezika za 2. i 3. razred osnovne škole : II. i III. godina učenja i 4. razred osnovne škole : I. godina učenja
Šifra: 162411
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 65,00 kn
Clelia Paccagnino, Marie-Laure Poletti : GRENADINE 1 MÉTHODE DE FRANÇAIS : udžbenik francuskog jezika za 2. i 3. razred osnovne škole : II. i III. godina učenja i 4. razred osnovne škole : I. godina učenja
Šifra: 162410
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 101,00 kn
Clelia Paccagnino, Marie-Laure Poletti : GRENADINE 1 CAHIER : radna bilježnica iz francuskog jezika za 2. i 3. razred osnovne škole : II. i III. godina učenja i 4. razred osnovne škole : I. godina učenja
Šifra: 162411
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 65,00 kn

TALIJANSKI JEZIK

smanji
Nina Karković : CIAO BIMBI! 2 : udžbenik talijanskog jezika s CD-om za 2. razred osnovne škole
Šifra: 12288
Nakladnik: ŠK
Cijena: 67,00 kn
Nina Karković : CIAO BIMBI! 2 : radna bilježnica iz talijanskog jezika za 2. razred osnovne škole
Šifra: 12289
Nakladnik: ŠK
Cijena: 49,00 kn

PRIRODA I DRUŠTVO

smanji
Tomislav Jelić, Damir Domišljanović : DOM I ZAVIČAJ : udžbenik iz prirode i društva za drugi razred osnovne škole
Šifra: 107404
Nakladnik: ALFA
Cijena: 58,00 kn
Tomislav Jelić, Damir Domišljanović : DOM I ZAVIČAJ : radna bilježnica iz prirode i društva za drugi razred osnovne škole
Šifra: 107405
Nakladnik: ALFA
Cijena: 39,00 kn
Sanja Škreblin, Sanja Basta, Nataša Svoboda Arnautov : POGLED U SVIJET 2 : udžbenik prirode i društva za drugi razred osnovne škole
Šifra: 108098
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 59,00 kn
Sanja Škreblin, Sanja Basta, Nataša Svoboda Arnautov : POGLED U SVIJET 2 : radna bilježnica iz prirode i društva za drugi razred osnovne škole
Šifra: 108100
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 66,00 kn
Tamara Kisovar Ivanda, Alena Letina, Ivan De Zan : NAŠ SVIJET 2 : udžbenik prirode i društva s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole
Šifra: 13266
Nakladnik: ŠK
Cijena: 55,00 kn
Tamara Kisovar Ivanda, Alena Letina, Ivan De Zan : NAŠ SVIJET 2 : radna bilježnica za prirodu i društvo u drugom razredu osnovne škole
Šifra: 13267
Nakladnik: ŠK
Cijena: 59,00 kn
Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić : EUREKA! 2 : udžbenik prirode i društva s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole
Šifra: 13226
Nakladnik: ŠK
Cijena: 57,00 kn
Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić : EUREKA! 2 : radna bilježnica za prirodu i društvo u drugom razredu osnovne škole
Šifra: 13227
Nakladnik: ŠK
Cijena: 68,00 kn

MATEMATIKA

smanji
Josip Markovac : MATEMATIKA 2 : udžbenik za drugi razred osnovne škole
Šifra: 107379
Nakladnik: ALFA
Cijena: 54,00 kn
Josip Markovac, Danica Vrgoč : MATEMATIKA 2 : radna bilježnica za drugi razred osnovne škole
Šifra: 107402
Nakladnik: ALFA
Cijena: 43,00 kn
Sanja Polak, Darko Cindrić, Sanja Duvnjak : NOVE MATEMATIČKE PRIČE 2 : udžbenik matematike za drugi razred osnovne škole
Šifra: 108101
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 68,00 kn
Sanja Polak, Darko Cindrić, Sanja Duvnjak : NOVE MATEMATIČKE PRIČE 2 : radna bilježnica iz matematike za drugi razred osnovne škole
Šifra: 108103
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 50,00 kn
Dubravka Miklec, Graciella Prtajin, Sanja Jakovljević Rogić : MOJ SRETNI BROJ 2 : udžbenik matematike s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole
Šifra: 12712
Nakladnik: ŠK
Cijena: 60,00 kn
Dubravka Miklec, Graciella Prtajin, Sanja Jakovljević Rogić : MOJ SRETNI BROJ 2 : radna bilježnica za matematiku u drugom razredu osnovne škole
Šifra: 12713
Nakladnik: ŠK
Cijena: 59,00 kn
Gordana Paić, Željka Manzoni, Nenad Kosak, Ivana Marjanović : MATEMATIČKIM STAZAMA 2 : udžbenik matematike s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole
Šifra: 12776
Nakladnik: ŠK
Cijena: 61,00 kn
Gordana Paić, Željka Manzoni, Nenad Kosak, Ivana Marjanović : MATEMATIČKIM STAZAMA 2 : radna bilježnica za matematiku u drugom razredu osnovne škole
Šifra: 12777
Nakladnik: ŠK
Cijena: 60,00 kn

GLAZBENA KULTURA

smanji
Diana Atanasov Piljek : MOJA GLAZBA 2 : udžbenik za glazbenu kulturu u drugom razredu osnovne škole s CD-om
Šifra: 107406
Nakladnik: ALFA
Cijena: 57,00 kn
Željkica Mamić, Ana Janković, Ružica Ambruš Kiš : GLAZBENI KRUG 2 : udžbenik glazbene kulture s tri cd-a za drugi razred osnovne škole
Šifra: 108107
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 54,00 kn
Vladimir Jandrašek, Jelena Ivaci : RAZIGRANI ZVUCI 2 : udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na 2 CD-a u drugom razredu osnovne škole
Šifra: 12690
Nakladnik: ŠK
Cijena: 59,00 kn

VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

smanji
Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović : RASTIMO U ZAHVALNOSTI : udžbenik za katolički vjeronauk drugoga razreda osnovne škole
Šifra: 107619
Nakladnik: GK
Cijena: 36,00 kn
Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović : RASTIMO U ZAHVALNOSTI : radna bilježnica za katolički vjeronauk drugoga razreda osnovne škole
Šifra: 107620
Nakladnik: GK
Cijena: 23,00 kn
Haris Opardija : UDŽBENIK ISLAMSKOG VJERONAUKA : za 2. razred osnovne škole
Šifra: 108576
Nakladnik: MIZ
Cijena: 25,00 kn