Želite li sami odabrati školske knjige u udžbeničkom kompletu ili odabrati dodatna nastavna pomagala, označite ih u obrascu. Napomena: Nisu odabrana obvezna nastavna sredstva iz stranih jezika jer se ona razlikuju od razreda do razreda.

HRVATSKI JEZIK

smanji
Dijana Dvornik, Frano Petruša, Diana Zalar: KUĆA SVEMOGUĆA: čitanka za drugi razred osnovne škole
Šifra: 143442
Nakladnik: ALFA
Cijena: 55,00 kn

Nedostupno

Dijana Dvornik, Frano Petruša, Diana Zalar: KUĆA SVEMOGUĆA: radna bilježnica za drugi razred osnovne škole
Šifra: 143414
Nakladnik: ALFA
Cijena: 33,00 kn

Nedostupno

Vesna Budinski, Katarina Franjčec, Ivana Lukas, Marijana Zelenika Šimić: OD SLOVA DO SNOVA 2: čitanka hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole
Šifra: 162777
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 62,00 kn

Nedostupno

Vesna Budinski, Katarina Franjčec, Ivana Lukas, Marijana Zelenika Šimić: OD SLOVA DO SNOVA 2: radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole
Šifra: 162778
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 41,00 kn

Nedostupno

Jadranka Jurić, Ankica Španić: ČITANKA 2 : radni udžbenik za 2. razred osnovne škole
Šifra: 11859
Nakladnik: ŠK
Cijena: 63,00 kn

Nedostupno

Jadranka Bralić, Terezija Zokić: TAJNA SLOVA 2 : čitanka za 2. razred osnovne škole
Šifra: 11855
Nakladnik: ŠK
Cijena: 63,00 kn

Nedostupno

Jadranka Bralić, Terezija Zokić: TAJNA SLOVA 2 : radna bilježnica uz čitanku za 2. razred osnovne škole
Šifra: 11856
Nakladnik: ŠK
Cijena: 42,00 kn

Nedostupno

Dunja Pavličević-Franić, Vladimira Velički: MOJ HRVATSKI 2 : jezični udžbenik za drugi razred osnovne škole
Šifra: 162539
Nakladnik: ALFA
Cijena: 49,00 kn

Nedostupno

Dunja Pavličević-Franić, Vladimira Velički: MOJ HRVATSKI 2 : radna bilježnica za drugi razred osnovne škole
Šifra: 162540
Nakladnik: ALFA
Cijena: 34,00 kn

Nedostupno

Vesna Budinski, Marina Diković, Gordana Ivančić, Saša Veronek Germadnik: PRIČA O JEZIKU 2: udžbenik hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole
Šifra: 162779
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 59,00 kn

Nedostupno

Vesna Budinski, Marina Diković, Gordana Ivančić, Saša Veronek Germadnik: PRIČA O JEZIKU 2: radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole
Šifra: 162780
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 41,00 kn

Nedostupno

Jadranka Jurić, Ankica Španić: HRVATSKI JEZIK 2 : radni udžbenik hrvatskog jezika za 2. razred osnovne škole
Šifra: 11860
Nakladnik: ŠK
Cijena: 59,00 kn

Nedostupno

Jadranka Bralić, Terezija Zokić: TAJNA SLOVA 2 : udžbenik hrvatskog jezika za 2. razred osnovne škole
Šifra: 11857
Nakladnik: ŠK
Cijena: 59,00 kn

Nedostupno

Jadranka Bralić, Terezija Zokić: TAJNA SLOVA 2 : radna bilježnica A za hrvatski jezik u 2. razredu osnovne škole
Šifra: 11858
Nakladnik: ŠK
Cijena: 42,00 kn

Nedostupno

Darko Cindrić, Sanja Polak, Dubravka Težak: CVRKUT RIJEČI : čitanka i jezični udžbenik za drugi razred osnovne škole
Šifra: 126669
Nakladnik: ALFA
Cijena: 55,00 kn

Nedostupno

Darko Cindrić, Sanja Polak, Dubravka Težak: CVRKUT RIJEČI : radna bilježnica uz čitanku za drugi razred osnovne škole
Šifra: 162541
Nakladnik: ALFA
Cijena: 33,00 kn

Nedostupno

Sonja Ivić, Marija Krmpotić, Gordana Kukić, Sandra Rep, Vesna Runac Marjanović, Andrea Škribulja: SRETNI KORACI 2 : hrvatski jezik i čitanka za drugi razred osnovne škole
Šifra: 133491
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 41,00 kn

Nedostupno

Sonja Ivić, Marija Krmpotić, Gordana Kukić, Sandra Rep, Vesna Runac Marjanović, Andrea Škribulja: SRETNI KORACI 2 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole
Šifra: 143495
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 31,00 kn

Nedostupno

Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo: ZLATNA VRATA 2 : integrirani udžbenik za nastavu hrvatskog jezika i književnosti u 2. razredu osnovne škole
Šifra: 12365
Nakladnik: ŠK
Cijena: 63,00 kn

Nedostupno

Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo: ZLATNA VRATA 2 : radna bilježnica za nastavu hrvatskog jezika i književnosti u 2. razredu osnovne škole
Šifra: 12366
Nakladnik: ŠK
Cijena: 45,00 kn

Nedostupno

Barka Marjanović: SUNČANI DANI 2: čitanka s udžbenikom za hrvatski jezik za 2. razred osnovne škole
Šifra: 143352
Nakladnik: ALKA
Cijena: 125,00 kn

Nedostupno

Barka Marjanović: SUNČANI DANI 2: radna bilježnica za hrvatski jezik za 2. razred osnovne škole
Šifra: 143353
Nakladnik: ALKA
Cijena: 63,00 kn

Nedostupno

HRVATSKI: dodatni materijali za učenje i vježbanje

povećaj

ENGLESKI JEZIK

smanji
Stella Maidment, Lorena Roberts: HAPPY STREET 1 NEW EDITION Student's Book : udžbenik engleskog jezika za 2. razred osnovne škole
Šifra: 162830
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 60,99 kn

Nedostupno

Stella Maidment, Lorena Roberts: HAPPY STREET 1 NEW EDITION Workbook : radna bilježnica iz engleskog jezika za 2. razred osnovne škole + MultiROM
Šifra: 162831
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 50,00 kn

Nedostupno

Kristina Čajo, Daška Domljan, Ankica Knezović, Danka Singer: BUILDING BLOCKS 2 : udžbenik engleskog jezika s memom i zvučnim CD-om za drugi razred osnovne škole : II. godina učenja
Šifra: 162679
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 62,00 kn

Nedostupno

Kristina Čajo, Daška Domljan, Ankica Knezović, Danka Singer: BUILDING BLOCKS 2 : radna bilježnica engleskog jezika za drugi razred osnovne škole : II. godina učenja
Šifra: 162710
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 52,00 kn

Nedostupno

Biserka Džeba, Maja Mardešić: DIP IN 2 : udžbenik engleskog jezika s CD-om za 2. razred osnovne škole : II. godina učenja
Šifra: 11840
Nakladnik: ŠK
Cijena: 60,00 kn

Nedostupno

Biserka Džeba, Maja Mardešić: DIP IN 2 : radna bilježnica engleskog jezika za 2. razred osnovne škole : II. godina učenja
Šifra: 11841
Nakladnik: ŠK
Cijena: 49,00 kn

Nedostupno

ENGLESKI: dodatni materijali za učenje i vježbanje

povećaj

NJEMAČKI JEZIK

smanji
Irena Pehar, Dinka Štiglmayer: AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS!: udžbenik iz njemačkog jezika za 2. razred osnovne škole s CD-om
Šifra: 162739
Nakladnik: ALFA
Cijena: 59,00 kn

Nedostupno

Irena Pehar, Dinka Štiglmayer: AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS!: radna bilježnica iz njemačkog jezika za 2. razred osnovne škole
Šifra: 162738
Nakladnik: ALFA
Cijena: 43,00 kn

Nedostupno

Gordana Barišić Lazar, Danica Ušćumlić: APPLAUS! 2 : udžbenik njemačkog jezika sa zvučnim CD-om za 2. razred osnovne škole : II. godina učenja
Šifra: 162278
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 55,00 kn

Nedostupno

Gordana Barišić Lazar, Danica Ušćumlić: APPLAUS! 2 : radna bilježnica njemačkog jezika za 2. razred osnovne škole : II. godina učenja
Šifra: 162279
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 43,00 kn

Nedostupno

Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović Biškupić: HURRA! DEUTSCH! 2 : udžbenik njemačkog jezika s interaktivnim CD-om za 2. razred osnovne škole : II. godina učenja
Šifra: 12146
Nakladnik: ŠK
Cijena: 60,00 kn

Nedostupno

Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović Biškupić: HURRA! DEUTSCH! 2 : radna bilježnica njemačkog jezika 2. razred osnovne škole : II. godina učenja
Šifra: 12147
Nakladnik: ŠK
Cijena: 44,00 kn

Nedostupno

NJEMAČKI: dodatni materijali za učenje i vježbanje

povećaj

FRANCUSKI JEZIK

smanji
Andrea Beata Jelić, Mirella Topličanec, Yvonne Vrhovac: UN, DEUX, TROIS...NOUS VOILA 2 : udžbenik francuskog jezika s CD-om za 2. razred osnovne škole : II. godina učenja
Šifra: 11590
Nakladnik: ŠK
Cijena: 63,00 kn

Nedostupno

Andrea Beata Jelić, Mirella Topličanec, Yvonne Vrhovac: UN, DEUX, TROIS...NOUS VOILA 2 : radna bilježnica francuskog jezika za 2. razred osnovne škole : II. godina učenja
Šifra: 11591
Nakladnik: ŠK
Cijena: 39,00 kn

Nedostupno

Clelia Paccagnino, Marie-Laure Poletti: GRENADINE 1 MÉTHODE DE FRANÇAIS : udžbenik francuskog jezika za 2. i 3. razred osnovne škole : II. i III. godina učenja i 4. razred osnovne škole : I. godina učenja
Šifra: 162410
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 101,00 kn

Nedostupno

Clelia Paccagnino, Marie-Laure Poletti: GRENADINE 1 CAHIER : radna bilježnica iz francuskog jezika za 2. i 3. razred osnovne škole : II. i III. godina učenja i 4. razred osnovne škole : I. godina učenja
Šifra: 162411
Nakladnik: ALGORITAM
Cijena: 65,00 kn

Nedostupno

FRANCUSKI: dodatni materijali za učenje i vježbanje

povećaj

TALIJANSKI JEZIK

smanji
Nina Karković: CIAO BIMBI! 2 : udžbenik talijanskog jezika s CD-om za 2. razred osnovne škole
Šifra: 12288
Nakladnik: ŠK
Cijena: 67,00 kn

Nedostupno

Nina Karković: CIAO BIMBI! 2 : radna bilježnica iz talijanskog jezika za 2. razred osnovne škole
Šifra: 12289
Nakladnik: ŠK
Cijena: 49,00 kn

Nedostupno

TALIJANSKI: dodatni materijali za učenje i vježbanje

povećaj

PRIRODA

smanji
Damir Domišljanović, Tomislav Jelić: DOM I ZAVIČAJ : udžbenik iz prirode i društva za 2. razred osnovne škole
Šifra: 126680
Nakladnik: ALFA
Cijena: 54,00 kn

Nedostupno

Damir Domišljanović, Tomislav Jelić: DOM I ZAVIČAJ : radna bilježnica iz prirode i društva za 2. razred osnovne škole
Šifra: 126681
Nakladnik: ALFA
Cijena: 34,00 kn

Nedostupno

Ivan De Zan, Tamara Kisovar-Ivanda: NAŠ SVIJET 2 : udžbenik prirode i društva za 2. razred osnovne škole
Šifra: 11951
Nakladnik: ŠK
Cijena: 46,00 kn

Nedostupno

Majda Bućanac, Ivan De Zan, Tamara Kisovar-Ivanda: NAŠ SVIJET 2 : radna bilježnica s istraživanjima i igrama iz prirode i društva u 2. razredu osnovne škole
Šifra: 12304
Nakladnik: ŠK
Cijena: 43,00 kn

Nedostupno

Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić i suradnici: EUREKA ! 2 : udžbenik iz prirode i društva za 2. razred osnovne škole
Šifra: 12478
Nakladnik: ŠK
Cijena: 58,00 kn

Nedostupno

Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić i suradnici: EUREKA ! 2 : radna bilježnica iz prirode i društva za 2. razred osnovne škole
Šifra: 12479
Nakladnik: ŠK
Cijena: 68,00 kn

Nedostupno

Nives Čagalj, Milica Duvnjak, Marija Petričević: VOLIM ZAVIČAJ 2 : udžbenik s radnom bilježnicom
Šifra: 146154
Nakladnik: ALKA
Cijena: 125,00 kn

Nedostupno

Tamara Dubrović, Kristina Kalinić, Sanja Majkić: JA TO MOGU 2 : udžbenik prirode i društva za djecu s posebnim potrebama u 2. razredu osnovne škole
Šifra: 12531
Nakladnik: ŠK
Cijena: 63,00 kn

Nedostupno

Tamara Dubrović, Kristina Kalinić, Sanja Majkić: JA TO MOGU 2 : radna bilježnica iz prirode i društva za djecu s posebnim potrebama u 2. razredu osnovne škole
Šifra: 12532
Nakladnik: ŠK
Cijena: 63,00 kn

Nedostupno

PRIRODA: dodatni materijali za učenje i vježbanje

povećaj

MATEMATIKA

smanji
Josip Markovac: MATEMATIKA 2 : udžbenik za drugi razred osnovne škole
Šifra: 133509
Nakladnik: ALFA
Cijena: 45,00 kn

Nedostupno

Josip Markovac, Danica Vrgoč: MATEMATIKA 2 : radna bilježnica za drugi razred osnovne škole
Šifra: 133510
Nakladnik: ALFA
Cijena: 35,00 kn

Nedostupno

Josip Markovac: MATEMATIKA 2 : zbirka zadataka za drugi razred osnovne škole
Šifra: 133511
Nakladnik: ALFA
Cijena: 43,00 kn

Nedostupno

Darko Cindrić, Sanja Polak: MATEMATIČKE PRIČE 2 : udžbenik iz matematike za drugi razred osnovne škole
Šifra: 132643
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 62,00 kn

Nedostupno

Darko Cindrić, Sanja Polak: MATEMATIČKE PRIČE 2 : radna bilježnica iz matematike za drugi razred osnovne škole
Šifra: 132646
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 46,00 kn

Nedostupno

Darko Cindrić, Sanja Polak: MATEMATIČKE PRIČE 2 : zbirka zadataka iz matematike za drugi razred osnovne škole
Šifra: 132797
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 46,00 kn

Nedostupno

Željka Manzoni, Gordana Pajić, Antun Smajić: NOVE MATEMATIČKE ZGODE : udžbenik matematike za 2. razred osnovne škole
Šifra: 12369
Nakladnik: ŠK
Cijena: 49,00 kn

Nedostupno

Željka Manzoni, Gordana Pajić, Antun Smajić: NOVE MATEMATIČKE ZGODE : radna bilježnica iz matematike za 2. razred osnovne škole
Šifra: 11891
Nakladnik: ŠK
Cijena: 49,00 kn

Nedostupno

Željka Manzoni, Gordana Pajić, Antun Smajić: ZBIRKA NOVIH MATEMATIČKIH ZGODA : zbirka zadataka za 2. razred osnovne škole
Šifra: 11890
Nakladnik: ŠK
Cijena: 49,00 kn

Nedostupno

Sandra Binder, Sanja Jakovljević Rogić, Nataša Mesaroš Grgurić, Dubravka Miklec, Graciella Prtajin, Julija Vejić: MOJ SRETNI BROJ 2 : udžbenik matematike za 2. razred osnovne škole
Šifra: 12251
Nakladnik: ŠK
Cijena: 53,00 kn

Nedostupno

Sandra Binder, Sanja Jakovljević Rogić, Nataša Mesaroš Grgurić, Dubravka Miklec, Graciella Prtajin, Julija Vejić: MOJ SRETNI BROJ 2 : radna bilježnica iz matematike za 2. razred osnovne škole
Šifra: 12252
Nakladnik: ŠK
Cijena: 53,00 kn

Nedostupno

Sandra Binder, Sanja Jakovljević Rogić, Nataša Mesaroš Grgurić, Dubravka Miklec, Graciella Prtajin, Julija Vejić: MOJ SRETNI BROJ 2 : zbirka zadataka iz matematike za 2. razred osnovne škole
Šifra: 12253
Nakladnik: ŠK
Cijena: 53,00 kn

Nedostupno

Biljana Basarić Čulk, Kristina Kostadinovska, Ivan Mrkonjić, Đurđica Salamon: MOJ MALI MATEMATIČKI SVIJET 2 : udžbenik s radnom bilježnicom za učenike 2. razreda osnovne škole, I. dio
Šifra: 138015
Nakladnik: ALKA
Cijena: 94,00 kn

Nedostupno

Biljana Basarić Čulk, Kristina Kostadinovska, Ivan Mrkonjić, Đurđica Salamon: MOJ MALI MATEMATIČKI SVIJET 2 : udžbenik s radnom bilježnicom za 2. razred osnovne škole, II. dio
Šifra: 138016
Nakladnik: ALKA
Cijena: 94,00 kn

Nedostupno

MATEMATIKA: dodatni materijali za učenje i vježbanje

povećaj

GLAZBENA KULTURA

smanji
Diana Atanasov Piljek: MOJA GLAZBA 2 : udžbenik za glazbenu kulturu u drugom razredu osnovne škole
Šifra: 182443
Nakladnik: ALFA
Cijena: 57,00 kn

Nedostupno

Doris Kovačić, Mirjana Žužić: GLAZBENE ČAROLIJE 2 : udžbenik glazbene kulture s 3 CD-a za drugi razred osnovne škole
Šifra: 182928
Nakladnik: PROFIL
Cijena: 32,00 kn

Nedostupno

Vladimir Jandrašek, Ana Stanišić: RAZIGRANI ZVUCI 2 : udžbenik glazbene kulture s 2 CD-a za učenike 2. razreda osnovne škole
Šifra: 11970
Nakladnik: ŠK
Cijena: 60,00 kn

Nedostupno

LIKOVNA KULTURA

smanji
UMJETNOST I JA 1 i 2 : likovna mapa s kolažem za 1. i 2. razred osnovne škole
Šifra: 12533
Nakladnik: ŠK
Cijena: 49,00 kn

Nedostupno

VJERONAUK

smanji
Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović: RASTIMO U ZAHVALNOSTI : udžbenik za 2. razred osnovne škole
Šifra: 125232
Nakladnik: GLAS KONCILA
Cijena: 36,00 kn

Nedostupno

Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović: RASTIMO U ZAHVALNOSTI : radna bilježnica za 2. razred osnovne škole
Šifra: 126848
Nakladnik: GLAS KONCILA
Cijena: 23,00 kn

Nedostupno